Ukas art: Bjørka – treet i våre hjerter!

Bjørka er overalt rundt oss. Om enn så vanlig at man ofte knapt legger merke til den, sprer den glede og betyr mye for svært mange - spesielt nå i mai!

Bjørk (Betula pubescens). (Foto: Erkki Rauvala)
Bjørk (Betula pubescens). (Foto: Erkki Rauvala)

Spretter bjørka til 17.mai? Man kan vel knapt tenke seg en nasjonaldagsfeiring uten nyutsprunget bjørkeløv til dekorasjon.

Ei lysegrønn bjørk representerer fornyelse, optimisme og livsglede.

Mange bruksområder

Arten har tradisjonelt blitt brukt til svært mye.

Tørket bjørkeløv var tidligere viktig vinterfôr for husdyr. Barken ble brukt til garving og neveren til blant annet taktekking, ryggsekker og sko.

Bjørkekvistene brukte man til sopelimer og kjøkkenredskap, og trevirket selvsagt til ved og byggemateriale.

Grønne bjørkeblader. (Foto: Wikimedia commons)
Grønne bjørkeblader. (Foto: Wikimedia commons)

Og sist men ikke minst - det er asken fra bjørkeved som gir den beste lutefisken.

Det første treet

Bjørk er hva botanikerne kaller en pionerart, det vil si at den er en av de første treslagene som etablerer seg i en skogsdannelse.

Etter siste istid var den tidlig på plass og dekket store deler av Skandinavia.

Arten krever imidlertid mye lys og blir derfor utkonkurrert av mindre lyskrevende treslag etter som tiden går.

Bjørka på fjellet

Bjørk finnes over hele landet, men i fjellet og i nord finner vi underarten fjellbjørk (Betula pubescens tortuosa).

Den er lavere, forvridd og av og til krypende.

Fjellbjørk danner som regel tregrense mot fjellet og den arktiske tregrensen mot tundraen.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS