Kartlegger cellenes signalsystem

Ny forskning avslører hvordan immunceller dannes fra stamceller. Dette kan bidra til å oppdage kreft i tidligste fase.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

DNA forteller cellene hva de skal gjøre ved å sende geninformasjon med RNA-budbringere.

Forskere ved Unifobs Avdeling for beregningsvitenskap (BCCS) har vært med å kartlegge hvordan gener regulerer hverandre når makrofager blir dannet.

Makrofager er immunforsvarets krigere som rett og slett spiser bakterier, virusinfiserte celler og andre trusler.

– Forskningsresultatene bidrar til det siste steget som er nødvendig for å vite hvordan en skal få stamceller til å lage makrofager, sier Boris Lenhard, gruppeleder på Computational Biology Unit ved Avdeling for bergningsvitenskap.

BCCS bidro med dataanalyse innen det internasjonale forskningsprosjektet FANTOM 4. Forskningssamarbeidet har blant annet resultert i tre artikler i de prestisjetunge tidsskriftene Nature Genetics og Nature.

Studerte genetisk kommunikasjon

I genene ligger det lagret mengder av informasjon som blir kopiert av RNA, som setter i gang cellereaksjoner på molekylnivå.

Forskerne i det internasjonale prosjektet har dannet seg et godt bilde av hvordan ulike genetiske utrykk danner forskjellige celleforandringer.

De har klart å identifisere hvor i DNAet RNA-kopieringen starter og hvilket genetisk innhold som kopieres.

– Når en ser hvilken informasjon som blir kopiert, kan en finne ut hvilken type celleendring akkurat denne beskjeden fører til, sier Lenhard.

Kan bidra til kreftforskning

Boris Lenhard har ledet BCCS' bidrag til det internasjonale forskningsprosjektet FANTOM 4

Den nye kunnskapen om hvordan gener kontrollerer tilstanden til celler ved hjelp av molekylære nettverk, kan muligens bidra til å oppdage kreft i begynnerstadiet.

– Kunnskapen fra dette prosjektet kan være viktig for kreftforskere som prøver å forstå hvilke prosesser som fører til at celler forandrer seg, for eksempel hvorfor noen celler blir til kreftceller, sier Lenhard.

Ved å kartlegge hvordan genreguleringen av dannelsen av makrofager skal fungere, vil det blant annet bli mulig å identifisere hva som går galt i denne prosessen når kreft dannes.

– I fremtiden vil det forhåpentlig bli mulig å lage medisiner som kan påvirke hvordan gener regulerer hverandre i cellene, og man kan dermed forhindre utviklingen av kreft ved å få genreguleringen til å virke som den skal, forteller Lenhard.

Powered by Labrador CMS