– Våre resultater viser at moderate mengder trær faktisk kan øke grunnvannsmagasinene, sier NMBU-professor Douglas Sheil. Dette er stikk i strid med det forskere hittil har trodd. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Planting av trær kan gi mer vann

Flere trær i tørre områder kan gi tilgang på mer vann, noe som er gode nyheter både for klimaet og millioner av verdens fattige mennesker. I tillegg gir treplanting  valuta for bistandspengene.

Flere trær kan være med på å øke mengden grunnvann i tørre områder i Afrika. Dette er stikk i strid med det forskere hittil har trodd.  

– Til tross for trærnes mange fordeler, blir treplanting i tørre områder ofte frarådet av forskere og forvaltning, sier professor Douglas Sheil ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 

– Årsaken er bekymring for at trærne skal redusere det lille som er av tilgjengelig vann.

Han har deltatt i en studie som viser at situasjonen er langt mer nyansert enn tidligere antatt, og i enkelte områder er treplanting faktisk noe å anbefale. 

– Dette vil endre spillereglene for forvaltningen av disse områdene kraftig, sier Sheil. 

Kontrollerbar bistand

Sheil tror resultatene kan åpne opp for nye former for bistand i de tropiske områdene. 

– Dette kan lette forholdene for eksisterende aktører og antakelig åpne opp for nye prosjekter og aktiviteter. 

Her er det gode muligheter for å få valuta for bistandspengene:

– Treplanting er et relativt enkelt tiltak. Det er lett å gjennomføre og ikke minst ukomplisert å kontrollere i etterkant, sier Sheil.

Svamp eller ikke svamp

Vitenskapens oppfatning av koblingen mellom skogområder og tilgjengelig vann har gått frem og tilbake de siste tiårene. 

– Skogøkosystemer ble tidligere ansett for å ha en form for svampefunksjon, forklarer Sheil. 

Ved å først lagre regnvann og deretter å frigjøre det sakte, har man trodd at deler av grunnvannet, samt elver og bekker, ble supplert med vann av trærne i tørketiden. 

Denne svampeteorien har imidlertid mistet tilhengere ettersom nyere forskning har vist at avskogede områder har mer tilgjengelig vann enn skogdekte områder. I de senere år har forskerne antatt at det er en avveining mellom antall trær og tilgjengelig vann: Flere trær bruker mer vann, og da blir det mindre vann for omgivelsene. 

– I tropiske strøk har imidlertid denne antakelsen vært basert på mangelfull forskning, kommenterer Sheil. 

– Forskerne har sammenliknet ekstreme områder, nemlig tette skogsområder med åpent landskap. Ingen har sett på alt det som ligger midt imellom disse ytterpunktene. 

Før nå. 

Flere trær – mer grunnvann 

For første gang har noen forsket på sammenhengen mellom tilgjengelig vann og forskjellige tettheter av trær. Forskerne valgte tørre steppeområder i Vest-Afrika hvor vannmangel er kjent for å begrense folks livskvalitet. 

– Våre resultater viser at moderate mengder trær faktisk kan øke grunnvannsmagasinene, sier Sheil. 

Han og kollegaene tror noe av årsaken er at trærne endrer jordsmonnets struktur og dermed forhindrer erosjon og fordamping. Det er gode nyheter, men det er en gyllen middelvei. Tettheten av trær kan ikke bli for høy. 

– Hvis det blir for mange trær, vil de bruke mer vann enn det som oppnås gjennom å forbedre jordsmonnet.

Vann avgjørende for mat, helse og utdanning

I 2025 risikerer to tredjedeler av verdens befolkning å leve i regioner hvor vannmangel er en begrensende faktor. 

I Afrika mangler allerede omtrent 340 millioner mennesker tilgang til tilstrekkelige mengder vann. Vann dikterer vilkårene for matproduksjon, ernæring og helse og påvirker mulighetene til utdanning, arbeid og bedre levekår. 

Pålitelig tilgang til rent vann er avgjørende for å oppnå FNs bærekraftmål.

Mer mat, brensel og biologisk mangfold

Treplanting og forbedret skogforvaltning kan dermed øke de tilgjengelige grunnvannsressursene i disse områdene. 

I tillegg til vann vil flere trær bety mindre erosjon, mer biologisk mangfold, mer mat, mer brensel og økte mengder bundet karbon i form av trevirke. 

– Det siste er kjempeviktig i et klimaperspektiv, sier Sheil.  

Positiv effekt på millioner av mennesker

Studien fokuserte på Vest-Afrika og bør utvides og gjentas i andre områder, mener han.

– Det optimale tredekket vil variere mellom områder, men det er ingen grunn til ikke å forvente lignende resultater i andre deler av tropene. 

– Treplanting kan medføre økt livskvalitet for hundrevis av millioner av mennesker, i tillegg til svært positive virkninger for miljøet, sier Sheil.

Referanse: 

Ilstedt mfl: Intermediate tree cover can maximize groundwater recharge in the seasonally dry tropics. Scientific Reports, februar 2016, doi:10.1038/srep21930.

Powered by Labrador CMS