Menn med høy utdanning er de som i størst grad har svart på forskernes undersøkelse om psykedeliske opplevelser.

Forskere har kartlagt norske psykedeliske opplevelser

770 anonyme personer har fortalt forskerne om gode og dårlige opplevelser de har hatt med stoffer som fleinsopp og LSD.

De siste årene har forskning antydet at psykedeliske stoffer kan ha god virkning på psykiske lidelser. 

Men hva opplever egentlig folk når de tar slike stoffer? 

Dette har vi forskere hatt lite kunnskap om, forteller Tor-Morten Kvam. Han er forsker og psykiater.

Sammen med andre forskere ved Sykehuset Østfold og Universitetet i Oslo har han forsøkt å kartlegge dette gjennom en spørreundersøkelse.

Fleinsopp vanligst

I alt 770 anonyme deltakere over 18 år har svart på forskernes spørreskjema. De er rekruttert gjennom sosiale medier og nettsider til foreninger og organisasjoner for folk som er opptatt av psykedeliske stoffer.

– Det er ulovlig å bruke psykedeliske stoffer i Norge. De kan være skadelige. Likevel er bruken relativt utbredt i Norge, sier Kvam. 

De aller fleste av de som hadde prøv psykedelika hadde minneverdige opplevelser, forteller Tor-Morten Kvam.

De aller fleste oppgir i spørreundersøkelsen at de har prøvd fleinsopp. Det nest hyppigste stoffet er LSD.

De fleste er menn – i alt 72 prosent. De aller fleste, 88 prosent, var 45 år eller yngre. Mange av dem var single. En relativt høy andel hadde høyere utdanning. 

– Mange oppgir at de har prøvd psykedeliske stoffer for moro skyld eller fordi de har vært nysgjerrige. Men over 40 prosent har prøvd stoffene terapeutisk, forteller Kvam.

Flere sliter psykisk

Det var en høyere andel i dette utvalget som oppga at de hadde psykiske problem enn hva som er forekomsten i den generelle befolkningen, forteller han. 

– Vi hadde naturlig nok ikke tilgang på deltakernes journaler og kunne ikke kontrollere om de hadde psykiske lidelser. Det vi fanger opp i denne undersøkelsen er deres selvopplevde psykiske helse. 

Forskeren mener at denne studien, til tross for sine begrensninger, har gitt mye nyttig informasjon.

– Dette gir oss data fra et mye større antall mennesker enn vi får i en klinisk studie med forskningsdesign etter gullstandarden.

Mystiske erfaringer

Begrepet psykedelika betyr «sinns-manifesterende». Stoffene gir en forbigående bevissthetsendring og sørger for at ubevisst innhold kommer til overflaten.

En forskergruppe ved John Hopkins University i USA knyttet effekten opp til såkalte «mystiske erfaringer». 

De amerikanske forskerne fant ut at en gruppe voksne og veltilpassede personer uten psykiske problemer beskrev opplevelsen de hadde med psykedelika blant de mest meningsfulle i livet deres. 

I den nye studien har de norske forskerne spurt deltakerne om såkalte minneverdige opplevelser. 

Alle hadde en eller flere slike opplevelser, forteller Kvam. 

– De aller fleste opplevde at de hadde fått økt innsikt i hendelser de har hatt tidligere i livet og hva de hadde betydd for dem. De hadde også fått mer innsikt i sine relasjoner til andre mennesker. 

Noe ekstraordinært

I en undersøkelse fra 2020 gjorde norske samfunnsforskere intervjuer med 50 personer som brukte LSD, fleinsopp og andre psykedeliske stoffer.

Mange fortalte om usikkerhet i kontakt med andre mennesker og en lengsel etter eksistensielle svar. De ville forstå seg selv og sin egen plass i universet. Dette skrev forskning.no om i 2021.

Den typiske deltakeren i denne studien var en mann med høy utdanning i 20- og 30-årsalderen. En del hadde plager som angst, depresjon og søvnproblemer. 

Alle som ble intervjuet hadde opplevd noe ekstraordinært når de brukte psykedeliske stoffer. Det de hadde vært gjennom kunne ikke sammenliknes med andre opplevelser de noen gang hadde hatt.

Bruker den nye innsikten i hverdagen

Forskerne ved Sykehuset Østfold har erfaring med å behandle pasienter med psykedeliske stoffer. De har nå en pågående studie hvor de behandler pasienter med depresjon med stoffet MDMA. I en annen studie har de brukt MDMA mot posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 

I forskningen sin har de gitt psykoterapi før, under og etter behandling med stoffet. 

– Vi har prøvd å utnytte innsiktene som pasientene får når de tar MDMA i terapien, fordi de opplever å få tilgang til minner og følelser som er ubevisste til daglig, forklarer Kvam.

Rundt 60 prosent av de som har svart på spørreskjemaet i den nye undersøkelsen oppgir at den psykedeliske opplevelsen har gjort dem selv i stand til å forholde seg til vansker og utfordringer på en ny måte. 

De har fått en ny måte å tenke om seg selv og har forsøkt å bruke den nye innsikten i hverdagen. 

– Men de færreste har fått hjelp av en terapeut til dette, forteller Kvam. 

Opplevde bedring

De fleste som brukte slike stoffer som terapi, mente at de hadde opplevd bedring etter den psykedeliske opplevelsen. 

– Vi har ikke data som viser hvordan de hadde det før og etter og heller ikke opplysninger fra behandler eller andre som har vurdert tilstanden deres. Vi vet bare at de selv har opplevd bedring, sier Kvam.

Han mener at denne og de andre studiene deres viser et stort potensial som må undersøkes ordentlig. 

– Vi vil ikke påstå at psykedeliske stoffer er en kur for alle. Noen får også bivirkninger.

Noen fikk bivirkninger

Rundt 10 prosent av de 770 som har svart på spørreundersøkelsen oppgir at de hadde bivirkninger som varte noen dager. 

Det handlet først og fremst om tristhet, engstelse eller hodepine. 

4 prosent har hatt slike bivirkninger i mer enn ett år etter den psykedeliske opplevelsen. 

– Selv om dette er en liten andel, er det snakk om plagsomme bivirkninger som vi må ta alvorlig, minner Kvam om.

MDMA nærmer seg godkjenning

De norske studiene på MDMA og samtaleterapi er ikke publisert ennå. Men studier fra andre land har vist at det kan virke mot noen ting. 

Amerikanske forskere har blant annet gjort en studie der to av tre med PTSD-diagnose ble kvitt så mange symptomer at de ikke lenger kvalifiserer til diagnosen, ifølge TV2.no.

Kvam sier at han forventer at MDMA vil bli godkjent som legemiddel mot PTSD allerede neste år. 

Kommer denne godkjenningen, er det første gang at et psykedelisk stoff som i dag er på narkotikalisten godkjennes som bruk i psykiatrisk behandling i Norge. 

I juni godkjente Australia bruk av psilocybin, virkestoffet i fleinsopp og MDMA som medisin mot enkelte typer depresjon og PTSD. Dette skriver psykologisk.no.

Behandling med psilocybin kan bli tilgjengelig i Norge om noen år, tror Tor-Morten Kvam.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser: 

Tor-Morten Kvam m.fl: Epidemiology of classic psychedelic substances: results from a Norwegian internet convenience sample, Frontiers in Psychiatry, 13. november 2023

Jennifer M. Mitchell m.fl: MDMA-assisted therapy for moderate to severe PTSD: a randomized, placebo-controlled phase 3 trial, Nature Medicine, september 2023

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS