Patent på måling av seighet!

Måling av seigheten, eller viskositeten, til ulike typer væsker og stoffer er viktig i all prosessindustri. Ved Universitetet for miljø- og biovitenskap har forskere funnet opp et instrument som måler seighet under selve produksjonsprosessen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sirup er seigere enn mange oljer, men og olje er mye mer seigtflytende enn vann. Men akkurat hvor seigtflytende er ulike typer væsker og materialer til enhver tid?

Det spørsmålet kan besvares ved hjelp av et prosess-rheometer. Rheomeret som brukes til å måle viskositet, dvs seighet, er en helt ny oppfinnelse gjort ved UMB.

Forsker Carlos Salas-Bringas har stått i spissen for arbeidet med instrumentet, som man nå har tatt patent på.

Betydning for kvalitet

For å få det ønskede resultatet på en type produksjon, må man blant annet vite noe om vanninnholdet i materialet, fordi det påvirker viskositeten.

Viskositet har for eksempel betydning for hvor godt ulike stoffer blandes. For lite eller for mye vann kan ødelegge det ferdige produktet.

De måleinstrumenter man hittil har hatt krever for eksempel at man henter ut prøver av produksjonen, men med en gang dette gjøres vil ofte vanninnholdet, og dermed viskositeten i prøven, endres.

Måleinstrumentene som brukes i dag bygger på en “prøve og feile” metodikk hvor en er avhengig av de justeringene som gjøres av operatøren.

Nøyaktig måling

- Poenget med rheometeret er at vi kan måle seigheten under selve produksjonsprosessen. Fordelen er at vi får en pålitelig måling av viskositet fordi prøven tas mens materialet bearbeides.

På den måten blir endringer som påvirker viskositeten kunne oppdages umiddelbart, slik at man kan sette i verk de nødvendige tiltak, sier Reidar Barfod Schüller, som også har deltatt i utviklingen av instrumentet.

- Arbeidet med rheometeret har tatt utgangspunkt i produksjon av husdyrfôr, men bruken av instrumentet er ikke avgrenset til dette.

- I all type prosessindustri fra mat til kjemikalier, er man avhengig av å måle seighet, så vi ser for oss at reheometeret vil kunne har et vidt bruksfelt, sier Carlos Salas-Bringas.

Powered by Labrador CMS