Du kan la babyen sove på en saueskinnsfell med god samvittighet. Det kan beskytte mot astma, viser studie. (Foto: Colourbox)

Babyer som ligger på skinnfell får sjeldnere astma

Å la babyen sove på dyrepels den første tiden, kan redusere risikoen for at nurket får astma. 

Babyer som får sove på dyrepels de første tre månedene av livet, kan få redusert risiko for å utvikle astma senere i barndommen, ifølge en ny tysk studie. 

Forskerne mener det kan ha en forebyggende effekt mot astma og allergi å bli eksponert for mikrobiologiske miljøer i dyreskinn og dyrepels. Studien ble nylig presentert på den internasjonale kongressen til the European Respiratory Society (ERS) i München.

Også tidligere studier har pekt at det å bli utsatt for et bredt spekter av bakterier og mikroorganismer, som for eksempel å vokse opp på en gård, fra ung alder, kan beskytte mot astma og allergier.

2400 bybarn undersøkt

I den nye studien har forskerne undersøkt barn fra et bymiljø som hadde blitt eksponert for dyreskinn ved å sove på en skinnfell kort tid etter fødselen. 

De tok utgangspunkt i en database med 3000 friske, nyfødte barn. De fleste var født 1998. Disse barna fyller altså 16 år i løpet av 2014. Forskerne innhentet informasjon om barna var blitt eksponert for dyreskinn i løpet av de første tre månedene i livet, samt informasjon om helsen til barnet inntil de ble 10 år.

Informasjon om 2440 barn ble brukt i studien, og av disse hadde 55 prosent sovet på dyreskinn de første månedene. Tidligere forskning har vist at barn som er oppvokst med katt, har lavere risiko for å få astma.

80 prosent lavere risiko for astma

Resultatene viste at det å sove på en skinnfell har sammenheng med en lavere risiko for en rekke faktorer knyttet til astma. Risikoen for å ha astma i seks-årsalderen var 79 prosent lavere hos barna som hadde sovet på en dyreskinnsfell av et eller annet slag, sammenlignet med dem som ikke var blitt eksponert for dyreskinn.

Risikoen sank til 41 prosent da de ble 10 år. Ifølge tidligere forskning kan astmasymptomer hos små barn, skyldes et eget gen.

-  Tidligere studier har vist at mikrober som er funnet i landlige bosteder kan beskytte mot atsma. Et dyreskinn kan også være et reservoar av ulike typer mikrober, sier dr. Christina Tischer ved  Helmholtz Zentrum München Research Centre i en pressemelding.

Hun mener at det er svært viktig å forske videre på aktuelle mikrobiologiske miljøer i dyrepels for å bekrefte denne samvariasjonen.  

Forkjølelse kan utløse astma hos barn som har visse gener, viser tidligere forskning. 

Lenke:

Pressemelding fra ERS International Congress - Sleeping on animal fur in infancy found to reduce risk of asthma

Powered by Labrador CMS