Ufarlig fiskeolje i kosttilskudd

Du kan trygt ta den daglige dosen med tran. Harsk fiskeolje ser ikke ut til å være helseskadelig, viser den første studien som er gjennomført på mennesker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Myndighetene er bekymret for hvilken virkning fiskeoljer i kosttilskudd har for helsa vår. (Foto: Shutterstock )

Kilde

Prosjekt 182608. Omega-3. Berikede matvarer, opptak, oksidasjon og helse.
Prosjektleder: Kirsti Wettre Brønner, TINE

Prosjekt 184813. Marine Omega-3 fatty acids and healthy-use of systems biology in controlled dietary intervention studies.
Prosjektleder: Stine Ulven, Senter for kontrollerte koststudier (UiO).

I begge forskningsprosjektene inngår en felles intervensjonsstudie med de samme deltagerne hvor man har testet ut virkningen av harsk fiskeolje.

Stipendiat Inger Ottestad ved Høgskolen i Oslo og Akershus/Universitetet i Oslo deltar i begge prosjektene.

Helsemyndighetene er noe bekymret for at harsknede fettsyrer i kosttilskudd er helseskadelig. Nå har forskere vist at daglig inntak av harsk olje ikke ser ut til å ha en skadelig effekt på helsa vår.

– Denne studien er den første som undersøker hvordan harsk fiskeolje påvirker mennesker. Den gir selvsagt ikke alle svar, og flere studier er nødvendig før man kan konkludere endelig, forteller Inger Ottestad.

Hun jobber som stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo.

Helseskadelig?

Både Den europeiske myndighet for mattrygghet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vært bekymret for hvilke negative helseeffekter harskningsstoffer i kosttilskudd med fiskeolje kan ha.

Mye av fiskeoljen som importeres til Norge produseres i Sør-Amerika. EU har stilt spørsmål om hygienen i produksjonsanleggene er gunstige.

Man har blant annet diskutert om det dannes harskningsprodukter og nedbrytningsstoffer i omega-3-produktene før de kommer i butikken.

Når fettsyrene utsettes for blant annet lys og luft kan en nedbrytning av fettsyrene starte. Det fører til at omega-3-fettsyrene brytes ned til blant annet harskningsprodukter, som setter en ubehagelig lukt og smak på fiskeoljen.

– Selv om mengden harskningsprodukter øker, er det likevel viktig å være klar over at mengden omega-3 i fiskeoljen endres i ubetydelig grad, sier Ottestad.

Første studie på mennesker

For første gang har forskerne testet ut hvordan harsk fiskeolje virker på mennesker. (Foto: Shutterstock)

Dette er første gang helseeffekten av harske fiskeoljer testes ut på mennesker.

– De få studiene som er gjort på harske oljer i mennesker, er kun utført med planteoljer. Man har sett på hvordan harske planteoljer påvirker helsa rett etter et måltid.

– Verken langtidsstudier med mennesker eller testing med harsk fiskeolje er gjennomført tidligere, forteller førsteamanuensis Stine Ulven, leder ved Senter for kontrollerte koststudier.

Uskadelig for helsa

Helseeffekter av fiskeolje i kosttilskudd er knyttet til redusert risiko for hjerte- og karsykdom samt redusert risiko for å dø av sykdommen.

– I våre studier har vi ikke studert hjerte- og karsykdommer direkte. Vi har inkludert friske deltagere, og undersøkt om det er noen endringer i andre markører som blant annet er knyttet til sykdomsutvikling av hjerte- og karsykdom, forteller Inger Ottestad.

54 friske kvinner og menn i alderen 20 til 50 år var med i forsøket. De ble tilfeldig fordelt i grupper. Noen fikk kapsler med fiskeolje av god eller dårlig kvalitet, andre fikk kapsler med solsikkeolje (kontrollgruppe med placebo).

I syv uker spiste de åtte gram fiskeolje hver dag, som tilsvarer 1,6 gram omega-3-fettsyrer. Deltakerne kunne i denne perioden verken spise fisk eller andre matvarer som inneholdt omega-3. Forskerne tok jevnlig prøver fra både blod og urin.

– Studien tyder ikke på at daglig inntak av harsk olje har uheldige skadevirkninger. Etter syv uker med inntak av harsk fiskeolje fant vi ingen forskjell i markørene som vi undersøkte, forteller Ottestad.

Mer kunnskap om fiskoljer

Stipendiat Inger Ottestad. (Foto: Francesco Saggio, UiO)

– Hvorfor har man ikke testet ut virkningen på mennesker tidligere?

– Det blir i så fall spekulasjoner. Vi mennesker liker ikke smaken av harsk fett, så kanskje denne problemstillingen ikke har vært aktuell før man startet med å kapsle inn oljen.

– Når oljen kapsles inn så kjenner man ikke lenger den ubehagelige lukten og smaken av harsk olje, sier Ottestad.

I den gjennomførte studien var testoljen like harsk som i enkelte produkter på markedet.

– Deltagerne har ikke vært utsatt for harskere olje enn hva de faktisk kan få kjøpt i butikken, legger Ottestad til.

Forskerne vil nå bruke studien som grunnlag for mer inngående studier.

– Vi vil gå mer i dybden og finne mer ut om de underliggende mekanismene til hvorfor fiskeolje er sunt, og om det er forskjell i helseeffektene mellom harsk og god olje, sier Stine Ulven.

Ved å bruke ny teknologi kan forskerne blant annet studere endringer i fettstoffer og blodcellenes genuttrykk i en mye større skala enn tidligere.

– Disse datasettene kan settes sammen og brukes til å finne nye markører knyttet til hjerte- og karsykdom. Slik kan vi få ytterligere kunnskap om hvilken effekt omega-3 har på helsa vår, sier Ulven.

Lenke:

Forskningsrådets program Norsk mat fra sjø og land (MATPROGRAMMET)

Powered by Labrador CMS