Folat kan øke risikoen for astma

Det kan være en sammenheng mellom høye nivåer av folat hos gravide og utvikling av astma hos barna. – Men gravide bør fortsette å ta tilskudd, påpeker forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Folattilskudd under graviditeten reduserer risikoen for ryggmargsbrokk hos barnet, men ser også ut til å øke risikoen for astma. (Foto: Shutterstock)

I Norge anbefales alle kvinner som planlegger å bli gravide eller som er gravide i første del av svangerskapet, å ta tilskudd av folat for å bidra til at fosteret utvikler seg normalt.

Grunnen er at folattilskudd reduserer risikoen for ryggmarksbrokk hos barnet.

En ny studie viser imidlertid at folat kanskje ikke bare har positive effekter på barnet.

– Vi har sammenlignet nivåene av folat i blodet hos nesten 2000 gravide kvinner med forekomsten av astma hos barna deres ved tre års alder.

– Resultatene viser at jo høyere nivå av folat i kvinnenes blod, jo større er risikoen for at barna har astma, forteller post.doc-stipendiat Siri Eldevik Håberg ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Studien er den første som undersøker sammenhengen mellom folatnivå i blodet hos gravide og astma hos barna deres. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Journal of Allergy and Clinical Immunology.

– Fortsett med tilskudd

Forskerne har kontrollert for en rekke faktorer, som mors utdanning, mors BMI, røyking under svangerskapet og om mor selv har hatt for eksempel astma.

Håberg påpeker likevel at det kan finnes andre faktorer hos kvinnene med høye folatnivåer som også kan påvirke barnas risiko for astma. Derfor er det for tidlig å slå fast at det er en sikker årsakssammenheng mellom folat og astma.

Håberg understreker også at gravide skal fortsette å ta folattilskudd med god samvittighet.

– Folat er anbefalt fordi vi vet at det forebygger nevralrørsdefekter, som blant annet ryggmargsbrokk, og disse retningslinjene er etablert med grunnlag i gode vitenskapelige studier.

– Hvis vår forskning etter hvert får betydning for retningslinjene, vil det antakelig være snakk om justering av dose, eventuelt for enkelte grupper, sier hun.

Skal se på genene

Siri E. Håberg vil ikke fraråde gravide å ta tilskudd av folat. (Foto: Folkehelseinstituttet)

I neste runde skal Håberg og kollegene forske på mekanismene bak en eventuell sammenheng mellom folat og astma.

Musestudier fra USA har blant annet satt de norske forskerne på sporet av at folat kan føre til såkalt epigenetiske endringer, og altså påvirke hvordan genene våre virker.

– Den amerikanske forskergruppen fant at mus som fikk en diett med høyt innhold av blant annet folat, hadde høyere risiko for å få avkom som utviklet astma. De så også at det var epigenetiske forskjeller hos de samme musebarna som kunne henge sammen med astmautvikling, forklarer Håberg.

– Hvis vi påviser lignende resultater hos barna i studiematerialet vårt, har vi kommet et langt skritt videre i å påvise at det er en reell sammenheng mellom høye folatnivåer og risiko for å utvikle astma, påpeker hun.

Følger opp barna

Håberg har brukt data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) som følger mer enn 100 000 kvinner og deres barn. Fra MoBa ble 507 barn med astma og 1455 kontrollbarn inkludert i Håbergs studie.

Astmabarna var barn hvor mødrene i spørreskjema hadde rapportert at barna hadde astma når de var 3 år og hadde brukt astmamedisin det siste året.

– Kan man fastslå at et barn har astma når det er tre år gammelt?

– Det er ennå litt tidlig, for astma kan gå over hos så små barn, mens hos andre har det ennå ikke dukket opp. Men astma ved tre år sier likevel noe om at disse barna har luftveisplager som hos noen kan utvikle seg videre til astma når barnet blir eldre.

– Vi vil i tillegg følge opp barna igjen når de er sju år, forteller Håberg. 

Referanse:

Haberg m.fl.: Maternal folate levels in pregnancy and asthma in children at age 3 years, Journal of Allergy and Clinical Immunology, published online 22 November 2010, doi:10.1016/j.jaci.2010.10.004.

Lenke:

Forskningsrådets program Miljø, gener og helse (MILGENHEL)  

Powered by Labrador CMS