Spesielt gravide og ammende bør være bevisste hvis de drikker urtete, og følge det generelle rådet om å begrense og variere inntaket av urteteer, for å redusere mulig helserisiko.
Spesielt gravide og ammende bør være bevisste hvis de drikker urtete, og følge det generelle rådet om å begrense og variere inntaket av urteteer, for å redusere mulig helserisiko.

Funn av plantegifter i 13 urtete-produkter

Mattilsynet anbefaler å drikke mindre urtete etter å ha påvist naturlige plantegifter i 13 forskjellige urtete-produkter.

Mattilsynet tar hvert år ut prøver av matvarer som er kjent for å kunne inneholde rester av ulike plantetoksiner. I 2021 ble 30 prøver analysert av et eget overvåkings- og kontrollprogram.

20 ulike typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider, og i 13 av produktene ble det altså gjort funn. Disse plantegiftene kan være skadelig for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Føre var

Det var varierende nivåer av pyrrolizidinalkaloider i både ammete (blanding av ulike typer urter), rooiboste, kamillete og peppermyntete. Ifølge Mattilsynet har stoffene blitt påvist i disse teene over flere år, og også i grønn te.

Det er imidlertid ikke en nedre grense for når mulig helserisiko oppstår. Norske myndigheter gjør derfor som flere andre land, og gir et generelt råd om å begrense og variere inntaket av urteteer, for å redusere mulig helserisiko.

– Dette gjelder spesielt for gravide og ammende, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

Plantenes beskyttelse

En rekke planter produserer giftstoffer – plantetoksiner – som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Noen slike giftstoffer er skadelige også for mennesker, både i form av akutte forgiftninger og langtidseffekter.

De giftigste plantetoksinene vi vet om, er fra ville plante- og ugressfamilier. Pyrrolizidinalkaloider finnes ofte i ugress i tropiske og subtropiske strøk. Når te eller mat fra slike områder inneholder disse plantegiftene, kan det være fordi giftig ugress i eller ved åkeren har fulgt med under innhøstingen av matplanter.

Toksiner kan også forekomme når ugress er blandet med urtete, i kosttilskudd og i planter feilaktig brukt til mat.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS