Den svenske kua tar seg gjennom hinderbanen i mørket.

Kua kan se i mørket

Svensk forsker satte opp et eksperiment og ble overrasket.

Sofia Lindkvist har tatt doktorgraden sin ved Sveriges landbruksuniversitet. 

Hun har forsket på hva slags lys bonden bør ha i et fjøs med kuer eller annet storfe.

I Sverige er det påbudt med nattbelysning i fjøs. I Norge sier regelverket bare noe om at svakt orienteringslys er tillatt som nattlys i fjøset.

Men kuer ser svært godt i mørket. Faktisk så godt at det ikke er behov for noen form for nattbelysning for dyras del, konstaterte Lindkvist i et eksperiment hun gjorde. 

I eksperimentet sitt satte Lindkvist opp en hinderbane inne i fjøset. Denne skulle kuene gå gjennom.

Kuene gikk like uhindret gjennom hinderbanen i mørke som de gjorde i klart lys, viste det seg.

– Kuene ser bra i mørke og det finnes egentlig ikke noe grunnlag for kravet i den svenske dyrebeskyttelsesloven om at kvegdyr må ha på lys om natten, sier Sofia Lindkvist i en pressemelding. 

Lindkvist kan ha vært den første til å undersøke dette i et eksperiment.

Slik så hinderbanen ut med lyset på.

Jevnt lys i taket

Når forskeren satte opp eksperimentet slik at noen deler av hinderbanen hadde et svakt rødt lys og noen deler av hinderbanen var bedre opplyst, så beveget kuene seg mer forsiktig framover.

Det viser at det er behov for jevn lysfordeling i et fjøs for å gjøre dyra trygge, sier Lindkvist.

Som selv har vært rundt og undersøkt et antall svenske fjøs. Her fant hun mye ujevn lyssetting i fjøsene.

Dette rammer også folk som skal jobbe i fjøsene, påpeker hun.

Dagslys er også viktig

Forskning har tidligere vist at kuer melker bedre om de har tilgang til dagslys. 

Finnes det i tillegg kunstig lyssetting, slik at kuene har lys 16 til 18 timer i døgnet, så melker kuene enda bedre.

Men kuer behøver også en periode med mørke om natta.

Produsenter av utstyr til fjøs markedsfører nå energigjerrige LED-lys som kan gi ulike farger på taklyset i fjøset. 

Rødt eller blått lys gjorde ingen forskjell.

En teori er at blått lys får kuene til å bli mer aktive på dagtid. På natta kan lyset heller være rødt fordi dette er en farge som kuene ikke ser og som dermed unngår å forstyrre dyrene om natta.

Også dette undersøkte Lindkvist og kolleger.

Da fant de at kuene melket like mye enten lyset i taket var hvitt, blått eller rødt. Antall timer med lys er viktigere enn fargen på lyset, konkluderer den svenske forskeren.

Forskerne undersøkte også mengden søvnhormoner i blodet til kuene. Heller ikke her så Lindkvist og kollegene noen forskjell med ulik farge på lyset.

– Vanlig hvitt lys fungerer bra i fjøset. Man behøver ikke å gjøre det vanskeligere enn det, sier den svenske forskeren.

Referanse:

Sofia Lindkvist: «Light environments for dairy cows : impact of light intensity, spectrum and uniformity», SLU publication database, doktorgradsavhandling 2023.

Powered by Labrador CMS