De malte husene sine med blant annet oker- og trekull-pigmenter. Se fargepaletten sist i artikkelen. (Foto: Sagnlandet Lejre)

Nå kan du male huset ditt i viking-farger

Arkeologer har funnet ut hvilke farger vikingene brukte på de fargerike husene sine.

Kongehallen i Lejre

I 2009 foretok arkeologer utgravninger av kongehallen i Lejre, som har vært en av vikingtidens største bygninger.

Sagnlandet Lejre har satt i gang en rekonstruksjon av hallen i 1:1, et arbeid som blant annet er støttet med 65 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til allmenne Formaal og 10 millioner fra Augustinus Fonden.

På bakgrunn av rapporten er det bestemt at deler av kongehallens utsmykking og utskjæringsarbeid skal males med den røde fargen sinober, fordi hallen tilhørte tidens elite, som blant annet brukte de røde fargene til å symbolisere makt.

Samtidig var den røde fargen sinober dyr å importere. Av samme grunn var hele bygningen antagelig ikke malt.

Kilde: sagnlandet.dk

Slik har forskerne gjort

For å sette sammen fargepaletten har arkeologer og kjemikere samlet inn og fått overblikk over eksisterende kunnskap om vikingtidens bruk av maleteknikker, pigmenter og bindemidler.

De har blant annet undersøkt funn fra en planke fra Hørning stavkirke (omkring år 1060–1070), fragmenter fra Nordhøjen i Jelling, som er en av de største gravhaugene i Danmark (omkring år 960), en ryttergrav fra Grimstrup (900-tallet) og et vikingskjold fra Trelleborg (900-tallet).

Kilde: Line Bregnhøi, konservator ved Nationalmuseet. ​

Grønn er håpets farge, hvitt symboliserer uskyld, og svart forbindes med døden.

Farger har alltid betydd mye for folk. Det gjelder også for de som levde i vikingtiden, da fargene blant annet ble brukt til å vise fram makt og rikdom.

Men hvilke farger brukte folk i vikingtiden?

Nå har arkeologer og kjemikere fra Nationalmuseet i Danmark undersøkt dette. Ved hjelp av kjemiske analyser av fargepigmenter har de funnet svar.

De fargene er nå tilgjengelige for alle i form av en fargepalett. Du kan lese mer om prosjektet ved det danske Nationalmuseets hjemmeside.

Rekonstruksjon av den største vikingbygningen

Vikingtiden var antagelig mye mer fargerik enn man skulle tro, sier Line Bregnhøi, som har vært med på å lage den nye rapporten.

– Tidligere hadde ikke forskerne teknologien som er nødvendig for å undersøke fargepigmentene, så man har antatt at fargene så mer eller mindre slik ut som da de ble funnet, sier Bregnhøi, som er konservator ved Nationalmuseet.

Nå har Bregnhøi, og sammen med Lars Holten, klart å lage en fargepalett som skal brukes til å rekonstruere den største vikingbygningen som er funnet i Danmark. Den kan du lese mer om i denne saken i videnskab.dk.

Den såkalte «kongehallen» blir rekonstruert i forsknings- og formidlingssenteret Sagnlandet Lejre, og skal males med samme type maling som vikingenes overklasse brukte.

Må leses med forbehold

Grunnlaget for rapporten er imidlertid sparsomt, påpeker arkeologene som har skrevet den. Det skyldes to ting:

 1. Det finnes ikke mange funn fra vikingtiden. Malingrester er nesten aldri bevart.
 2. Dessuten er det ikke sikkert at forskerne har funnet nøyaktig riktig farge. Men analysene er fortsatt det nærmeste vi kommer med dagens teknologi, mener de.

– Det er en veldig viktig studie fordi den legger frem de kjemiske analysene som danner grunnlag for forestillingene arkeologer har om vikingtidens farger, sier Henriette Syrach Lyngstrøm, som er førsteamanuensis i arkeolog ved Saxo-instituttet ved Københavns Universitet.

– Når vi i en sjelden gang finner maling, er fargen ofte endret. Nå kan kjemikere hjelpe oss videre i tolkningene, sier hun.

Dette vet vi om vikingenes farger

Selv om kunnskap om vikingenes fargebruk er sparsom, er det noen punkter arkeologene føler seg mer trygge på enn andre, for eksempel:

 • Farger har blitt brukt i maksimal fargestyrke.
 • Vikingene brukte fargepigmenter fra flere kilder, for eksempel oker og trekull, som de blandet sammen med et bindemiddel.
 • Bindemiddelet bestod for det meste av melkeprodukter, egg og linolje, som er oljen fra linfrø.

Kongehallen i Sagnlandet Lejre skal males med linoljemaling, som er det mest holdbare bindemiddelet vikingene brukte. Hele hallen skal ikke males, for vikingene brukte antagelig ikke den kostbare malingen på en hel bygning.

Fargepalettens symbolikk

For vikingene var noen farger veldig sjeldne. De var importert langveis fra og har derfor vært veldig dyre, sier Lars Holten, som er arkeolog og direktør for Sagnlandet Lejre. Han har også vært med på å utarbeide rapporten.

– Farger har alltid betydd mye for mennesker. Vi vet at fargesymbolikk er viktig i alle kulturer. Rødt, hvitt og svart er noen av de vanligste fargene, og symbolikken er ganske lik i forskjellige kulturer, sier Holten.

En av de kostbare fargene er den rødlige «sinober» (nummer fem på fargeskalaen), og den har trolig blitt brukt av høvdinger eller fyrster.

Rød symboliserer både styrke eller fare, antagelig fordi blod kan forbindes med noe livgivende, men også et sår.

Antropologiske studier viser at hvitt ofte har noe med liv å gjøre fordi det i mange kulturer forbindes med melk eller sæd, i motsetning til svart, som typisk forbindes med død, sier han.

Fargepaletten og fargenes verdi

Under kan du lese om de ulike fargene, hvor de kommer fra og hvilken verdi de har.

Se flere detaljer om fargene og fargekodene i rapporten.

Her ser vi fargene som antagelig var vanlige i vikingtiden. Se utdypning av fargene og hvor dyre de var i teksten under. (Foto: Nationalmuseet, Line Bregnhøi)
 1. Blyhvitt

Har antagelig blitt kjøpt på markeder i Europa og var neppe blant de dyreste pigmentene, ettersom bruken er kjent fra mange steder.

 1. Gul

Denne kraftige gule fargen, også kalt auripigment, finnes i flere varianter alt etter hvor ren den er. Det gule mineralet forekommer blant annet i Tyskland, Østerrike, Tyrkia og Georgia. Den har vært tilgjengelig på flere markeder i Europa i vikingtiden, men var trolig ganske dyr.

 1. Oker

Jordfargen oker ble produsert i mange land. Oker finnes i mange gule varianter alt etter funnsted og kan derfor opptre i mange nyanser. Okerfargen har kanskje vært et av de billigste pigmentene.

 1. Orasjerød

Den oransjerøde fargen, blymønje, inneholder fargepigment fra det blyhvite fargepigmentet. Den har antagelig blitt kjøpt i Europa og har kanskje ikke hørt til de dyreste fargene, ettersom den var mye brukt i den senere middelalderen.

 1. Klar rød

Sinober har en klar, rød farge og består av finkrystallisk mineral. Mineralet forekommer flere steder i Sentral- og Sør-Europa, spesielt i Spania, og må være importert. Det har sannsynligvis vært kostbart.

 1. Jernoksid-rød

Jernoksidrød finnes i mange varianter fra gulrød til mer blårød og får fargepigmentet fra leirholdig jord. Det finnes flere steder i Europa og har vært ganske billig.

 1. Brun

Brent umbra er en brunlig jordfarge og kan brukes rått eller brent alt etter hvilken nyanse man ønsker. Denne jordfargen kommer, som de andre jordfargene, primært fra Sentral- og Sør-Europa og har sannsynligvis vært billig.

 1. Kobbergrønn

Den grønne fargen kommer fra kobbermineralet malakitt, og da arkeologer fant den, var den malt på en brun bunn, som ga den samme fargen som vist på fargepaletten. Produksjon av kobbergrønn kan ha foregått i Europa og har sannsynligvis vært et relativt dyrt pigment, siden vikingene har måttet importere det.

 1. Blå

Den blå fargen, vivianitt, er et mineralsk jern og kan fremstå som en blåsvart farge. Vivianitt finnes som mineral mange steder i Europa, men om det har vært dyrt er ikke kjent.

 1. Vivianitt + blyhvitt

Denne fargen er en kombinasjon av vivianitt og hvit, noe som har gjort den blågrå. Arkeologene kan ikke se nøyaktig hvordan fargen har vært og den kan derfor avvike en del fra bildet ovenfor.

11 og 12. Trekullsvart + blyhvitt

Fargene består av knust trekull, som utgjør en dyp, svart farge, men fargen har ofte blitt blandet med blyhvit, og derfor finnes det mange nyanser av pigmentet. Trekullsvart har vært svært lett å produsere og var nok det billigste pigmentet av dem alle.

Fargene kan ha hatt en litt annen nyanse i vikingtiden. Nyansene ligger imidlertid innen en avgrensa skala som du kan lese mer om i rapporten. (Foto: Nationalmuseet, Line Bregnhøi)

Referanse:

Vikingtidens Fargepalett, Sagnlandet Lejre, Nationalmuseet (2018)

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS