Gardbruker Erik Lindhart i Kløverenga samdrift på Tingvoll gard driver mjølkeproduksjon i et rundt og effektivt fjøs. (Foto: Tommy Rustad)

Enkle tiltak gjør nye fjøs energivennlige

Forskere har undersøkt hvilke grep bønder kan ta for å redusere både energibruk og klimagassutslipp.

I tre år har forskerne og rådgiverne spurt og notert, de har målt og beregnet.

Hvordan kan bønder bruke mindre energi, redusere klimagassutslippet og bruke ressurser på en mer effektiv måte?

Seks bruk har vært med i prosjektet.

Forsker Sissel Hansen ved Norsøk forteller at om bønder bygger «kalde fjøs», det vil si fjøs uten isolasjon, sparer de energi og kostnader til isolasjon.

Dyra har det vel så bra, om ikke bedre i uisolerte fjøs, mener gardbrukerne på Skaun Økomjølk og Kløverenga samdrift.

Nye bygg med tre og naturlig lys

På samdrifta Skaun Økomjølk tenkte de klima da de bygde nytt fjøs.

– Vi har naturlig lys i taket og vannet til dyra blir varma opp av energien som kjøler ned mjølka, forteller Jørgen Soknes, en av de seks driverne i samdrifta. De har ei kvote på 540 000 liter og har 1200 dekar dyrka mark og beite.

– Tre er det mest miljøvennlige byggematerialet man kan bruke. Alternative materialer er stål og betong, som er mye mer energikrevende, sier forsker Mathias Koesling ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han har forska på energiforbruk ved bruk av ulike materialer.

Både ved Kløverenga Samdrift på Tingvoll gard og samdrifta Skaun Økomjølk er trematerialer brukt ved bygging av nytt fjøs. Ved Skaun Økomjølk har de stor sett brukt skog fra egen gard.

– Kortreist og miljøvennlig, sier gardbruker Jørgen Soknes.

Ved Tingvoll gard er også fjøset bygd av tre. Til og med innredninga er laga av tre. Fjøset skiller seg også ut ved at det er rundt. Hvorfor fjøset ble bygd slik, forklarer Kristin Sørheim, forsker ved NORSØK, i filmen.

Referanse:

Hansen, Sissel mfl: Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk. NIBIO rapport nr. 96 2018. Sammendrag

Powered by Labrador CMS