Det slipper ut svoveldioksid (SO2) til atmosfæren fra vulkanutbruddet på Reykjanes på Island. Gassen blir ført med vind og vær inn over Norge de neste dagene.

Svovelsky fra vulkanutbruddet på Island har kommet inn over Norge

Også Nord-Norge kan få mer svoveldikosid i lufta enn normalt.

Vulkanutbruddet på Island slipper ut svoveldioksid (SO2) til atmosfæren. Ifølge luftforskningsinstituttet NILU har gasser fra vulkanutbruddet på Reykjanes på Island nå kommet til Norge.

I en pressemelding skriver NILU at gassen blir ført med vinden inn over Norge de neste dagene. 

En svovelsky har allerede ankommet Sør-Norge. Forskerne på NILU har gjennomført simuleringer som viser at svovelskyen fra Island kom inn over Norge ca. kl. 01 onsdag 20. desember. 

– I løpet av morgenen og formiddagen onsdag førte vær og vind svovelgassen inn over Norge. Konsentrasjoner av svoveldioksid i luft blir overvåket nær Haugesund og i Lillesand, så det er der vi først fanget det opp, forteller forskningsdirektør Kjetil Tørseth i NILUs atmosfære- og klimaavdeling i en pressemelding.

Tidsseriene over svoveldioksid i lufta viser at nivåene har steget. De forhøyede nivåene sammenfaller med NILUs modellsimuleringer.

Satellittdata viser SO2 over Nord-Norge

Satellittdata indikerer at en svoveldioksidsky også er på vei mot Nord-Norge.

– Denne kom først ikke med i vår modellsimulering, forklarer Kjetil Tørseth. 

– Vi tror det skyldes usikkerhet i utslippsdataene fra Island. Vi kjører nå nye simuleringer med endret utslippshøyde for å se om vi klarer å fange opp denne også.

Svovelskyen på vei inn over Nord-Norge. Satellittbilder fra https://sacs.aeronomie.be/

Ingen helsefare

Forskningsinstituttet understreker at det ikke er noen helsefare knyttet til de forhøyede nivåene i lufta. 

– Det er såpass lite svoveldioksid blandet inn i lufta at man heller ikke nødvendigvis kan lukte det. Målingene våre viser også at noe av svoveldioksiden er omformet til sulfat i partikler på veien,  sier seniorforsker Wenche Aas.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS