Tidligere vår gunstig for reindrift

Forventet klimaendring gir godt nytt for reindriftsnæringa: Tidligere vår gir mer kalv og muligheter for rein med høyere slaktevekt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

For mange dyr kan en tidligere vår bli en forandring til det bedre. (Foto: Madeleine Lagergren)

En tidligere vår resulterer i at flere simler produserer kalv, viser en studie utført av forskere fra Framsenteret.

Kalvene er også større om høsten når våren kommer tidlig. Dette kan være godt nytt for reindrifta i lys av de klimaendringene som er forventet. Kunsten for reindrifta er å omsette dette i økt slakteuttak framfor flere rein.

Reinen på fastlandet har altså langt bedre framtidsutsikter enn Svalbardreinen. I januar ble det presentert forskning som viser at stadig mildere vintre på Svalbard fører til at det legges seg et dekke av is som gjør at landpattedyrene på Svalbard, blant annet reinen, ikke får tak i mat.

Slik isdannelse er i hvert fall så langt ikke ett vanlig problem på Finnmarkssvidda der vinteren er langt tørrere, og med stabilt kalde vintre. Dermed har Finnmarksreinen tilgang på mat hele året.

Avgjørende

En tidligere vår er på våre breddegrader en av de viktigste endringene som er forventet som en følge av at klimaet på kloden endrer seg. For mange dyr kan dette bli en forandring til det bedre.

Snø og kulde gjør vinteren til en vanskelig periode med lite mat for store deler av dyrelivet i kalde strøk. Vårens ankomst er nok derfor kjærkommen også blant dyra.

Lave reintall og høy planteproduksjonen om sommeren gir økt kalveproduksjon og økte slaktevekter på kalv om høsten. (Foto: Audun Stien)

Når plantene spirer og insektene våkner til liv gir dette næringsrik mat til mange.

Forskere ved Norsk Institutt for Naturforsknings avdeling på Framsenteret i Tromsø har nå undersøkt betydningen av når våren kommer for tamrein i Finnmark.

- Tidspunktet for vårens ankomst viser seg å være er avgjørende for om det blir produsert mye eller lite kalv i reinflokkene, sier seniorforsker Torkild Tveraa som har ledet arbeidet.

- I år med tidlig vår har en stor andel av simlene kalv, mens veldig sen vår kan føre til katastrofalt dårlig kalveproduksjon, forteller Tveraa.

I bedre form

Årsaken til dette er sannsynligvis at en tidlig vår gjør at simlene er i bedre fysisk form ved kalving og de påfølgende ukene, og dermed kan tilby kalvene mye god og næringsrik melk.

I tillegg til tidspunktet for vårens ankomst, viser studien også at lave reintall og høy planteproduksjon om sommeren gir økt kalveproduksjon og økte slaktevekter på kalv om høsten.

Simler i god fysisk form kan gi kalvene mye god og næringsrik melk. (Foto: Madeleine Lagergren)

- For at reindriften skal få gleden av en utvikling mot tidligere vårer, er det viktig at man høster av det overskuddet som dette gir.

- Over de siste ti årene har økninga i reintallet i Finnmark ført til at reinen har vært i dårligere fysisk form med medfølgende redusert kalveproduksjon og vekst hos kalvene. Ved høye reintall vil den positive effekten av et bedre klima bli minimal, poengterer Tveraa.

Referanse:

Tveraa m.fl.: Population densities, vegetation green-up, and plant productivity: impacts on reproductive success and juvenile body mass in reindeer, PLOS ONE 2013, doi: 10.1371/journal.pone.0056450.

Bakgrunn:

I studien har forskerne kombinert data fra offentlige statistikker fra Reindriftsforvaltningen med vegetasjonsindekser fra en av NASAs satellitter, som overvåker miljøtilstanden globalt, og data som de har samlet inn i felt i samarbeid med reindrifta.

Powered by Labrador CMS