Muslimske homofile holder religion og seksualitet adskilt

Homofile menn i Beirut mener at legningen deres hører til en overgangsfase i livet, ikke noe som skal vare evig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Homofile i Beirut livredde for at deres homoseksualitet skal bli oppdaget. Da vet de at de kan miste jobben eller bli utsatt for æresdrap. (Foto: Erica Li Lundqvist)

Erica Li Lundqvist forsker på hvordan muslimer praktiserer sin homoseksualitet.

Dette er et et felt der det finnes lite forskning fra før.

Lundqvist er islamolog ved Lunds universitet i Sverige. Både som masterstudent og som stipendiat oppholdt hun seg i Libanons hovedstad Beirut.

I til sammen halvannet år levde hun sammen med det hun kaller ”tysta bögar” og intervjuet dem på homovennlige klubber i byen.

Forbudt ved lov

Libanon regnes som det mest liberale landet i Midtøsten. Det finnes flere klubber der for homofile. De blir til og med omtalt som homovennlig i Lonly Planets reisehåndbøker.

Men dette betyr ikke at homoseksualitet er akseptert eller praktiseres åpent. Homofili er forbudt ved lov i landet, og en generell homohets gjennomsyrer samfunnet.

Et dobbeltliv

Derfor må de homofile leve et dobbeltliv. De må finne en hårfin balanse mellom moskeen, familien og homoklubbene.

Og de er livredde for at deres homoseksualitet skal bli oppdaget. Da vet de at de kan miste jobben eller bli utsatt for æresdrap.

De homofile mennene Lundqvist intervjuet hadde valgt en strategi med å holde religion og seksualitet adskilt i livet.

I perioder var de mer religiøse. I perioder mer seksuelt aktive.

–  Etter en utsvevende perioden på klubbene ville mennene ofte rense seg, for eksempel gjennom en valfart til Mekka. Så kunne de vende tilbake til moskeen igjen.

Ville gifte seg og få barn

Mennene Lundqvist intervjuet, følte alle at de levde i synd. De tenkte på sin homofili som en overgangsfase i livet. Ikke noe som skulle vare evig.

Alle visste at de måtte gifte seg med en kvinne og få barn. Og det ville de også gjerne gjøre.

– En av mine informanter, faktisk en av dem jeg anså som mest ”pure gay”, sendte meg en melding da han skulle gifte seg. Han var stolt og glad, forteller Lundqvist.

Etter ekteskapet var ikke seksualitet så viktig lenger, sa de. Da skulle de ofre seg som gode familiefedre og muslimer.

Familien fordømmer

Erica Li Lundqvist, islamolog ved Lunds universitet, har studert en gruppe muslimske unge homofile menn i Beirut. (Foto: Privat)

Redselen for å bli utestengt fra familien og slektens nettverk overskygget alt annet for disse mennene, forteller forskeren.

– To av mine informanter hadde fortalt om sin seksuelle legning til noen i familien. Den ene hadde fortalt det til sin søster, den andre til sin mor. Moren hadde sterkt frarådet ham å fortelle dette til faren, i frykt for hans sikkerhet.

– Det er en viss tendens til at man er mer liberale til homofili  i Beirut middelklasse, særlig hvis foreldrene har studert utenlands. Men kommer du fra bygda i Libanon, vil du høyst sannsynlig oppleve at foreldrene er fordømmende til homofili, sier Lundqvist til forskning.no.

Mulig æresdrap

En av forskerens informanter døde under mystiske omstendigheter. Vennene hans mistenker at han ble utsatt for et æresdrap, men det finnes ingen beviser på det.

– De homofile i Beirut lever et liv i utrygghet. Det er mange brutale historier om at taxisjåfører som krever seksuelle tjenester av dem, for eksempel, sier Lundqvist.

Endring på gang

I løpet av de årene Lundqvist har studert homofile i Libanon, ser hun at det har skjedd endringer i samfunnet. Blant annet gjennom amerikanske TV-serier har homofile blitt mer bevisste på sin egen situasjon.

I forbindelse med den arabiske våren har det også skjedd positive ting. Menneskerettighetsspørsmål har i større grad blitt satt på dagsorden, mener hun.

– Mange har blitt mer bekvemme med sin homoseksualitet. Men samtidig som det blir mer åpenhet, blir det også mer homohets og forfølgelse, mener Lundqvist .

Hvordan er det i Sverige?

Flere av informantene ønsket seg til Vesten og til et samfunn hvor man praktiserte en mer tolerant islam. Men for de fleste var dette bare en drøm.

Nå samler Lundqvist informanter til en ny studie, hvor hun vil studere hvordan det er å være homofil muslim i det sekulære Sverige.

– Jeg har kommet i kontakt med en gruppe homofile innvandrere i Sverige. Selv om jeg ikke har kommet i gang med studien ennå, ser jeg at det ikke nødvendigvis er så mye enklere å være homofil  i Malmö enn i Beirut.

Stoler ikke på sikkerhetsnettet

I Sverige har homofile et sikkerhetsnett som beskytter dem som er åpne om sin legning. Men det har det større kostnader å stå fram som homofil i Sverige om man er muslim og innvandrer.

Mange stoler for det første ikke på at sikkerhetsnettet fungerer.

Og er man homofil innvandrer i Sverige må man håndtere to typer utenforskap.

– Det er mer risikabelt å bryte sine familiebånd her, i et annet land. Da blir man veldig alene, sier Lundqvist.

Powered by Labrador CMS