Lesbiske kvinner kan bli utsatt for positiv diskriminering på arbeidsplassen - hvis de ikke blir valgt bort før de får jobben. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Lesbiske kvinner tjener mer enn heterofile

Heterofile menn tjener fortsatt aller mest. 

Utslagene legning har på lønningsslippen varierer fra land til land, men trenden er entydig: heterofile menn tjener mer enn homofile menn, mens lesbiske kvinner tjener mer enn heterofile kvinner.

I USA tjener homofile menn i snitt 16 prosent mindre enn sine heterofile motparter, ifølge en artikkel fra forskningsinstituttet IZA i Tyskland. 

Lesbiske tjener derimot ni prosent mer i snitt enn heterofile kvinner. Det viser en oversikt over 29 studier fra Europa og USA gjort av Marieka Klawitter fra University of Washington, som nylig ble omtalt i The Economist.

– Det er ikke gjort lignende studier i Norge, men jeg ser ingen grunn til å tro at det er annerledes her i Norge, sier Arne Backer Grønningsæter, seniorforsker ved forskningsstiftelsen Fafo.

I 2013 skrev han en rapport om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i arbeidslivet. 

– Det er ikke utenkelig at homofile og lesbiske bryter med de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene, og at det er flere homofile menn i typiske kvinneyrker og omvendt. Det kan være en mulig forklaring på lønnsforskjellene, sier Grønningsæter.

Positiv diskriminering

At lesbiske tjener mer blir ofte forklart med at de både jobber mer og har høyere utdanning enn sine heterofile motparter. Men selv når forskerne tar høyde for dette, viser tallene at lesbiske kvinner tjener mer.

Lønningsgapet kan skyldes positiv diskriminering av lesbiske i arbeidsmarkedet, ifølge Klawitter. I 2011 gjorde hun en studie som viste at lesbiske kvinner ble fikk store lønnsfordeler i det private næringslivet. Dette kan skyldes at arbeidsgiveren ser det som mindre sannsynlig at en lesbisk kvinne vil bli gravid eller vil prioritere familien foran jobben. 

På offentlige arbeidsplasser var summen på lønningsslippene til de heterofile og homofile kvinnene likere, og dersom det fantes klare, skriftlige retningslinjer mot diskriminering forsvant forskjellene helt.

Samme resultat fra Sverige

Ingen av de to studiene tar for seg tall fra Norge, men svenske forskere har sett på samme problemstilling. I 2013 fant Ali Ahmed, Lina Andersson og Mats Hammarstedt ut at svenske, heterofile menn tjente mer enn homofile menn – og lesbiske kvinner tjente mer enn heterofile kvinner.

Lesbiske kvinner tjente muligens mer fordi de brukte mer tid på lønnet arbeid, mens homofile menn kunne tjente mindre fordi de gikk glipp av muligheter til å bli forfremmet, ifølge forskerne. De finner også at begge gruppene blir diskriminert mot når de søker jobb.

Selv om lesbiske kvinner tjener mer enn heterofile kvinner, tjener de ikke i nærheten av like mye som heterofile menn. Begge studiene slår fast at kvinner i snitt tjener rundt 77 øre for hver krone menn tjener, uavhengig av hvilken legning de har. 

Kilder: 

Nick Drydakis: Sexual orientation and labor market outcomes. IZA World of Labor. Full artikkel. DOI: 10.15185/izawol.111

Marieka Klawitter: Meta-Analysis of the Effects of Sexual Orientation on Earnings. Industrial Relations. Sammendrag. DOI: 10.1111/irel.12075

Ali Ahmed, Lina Andersson og Mats Hammarstedt: Sexual orientation and full-time monthly earnings, by public and private sector: evidence from Swedish register data. Review of Economics of the Household. Sammendrag. DOI: 10.1007/s11150-012-9158-5

Powered by Labrador CMS