En bomullssteppefly fotografert av Vladimir Kononenko hos Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.
En bomullssteppefly fotografert av Vladimir Kononenko hos Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Japanske forskere har oppdaget et virus som bare dreper hankjønn

Viruset er både smittsomt og arvelig.

En tekniker kom tilfeldig over viruset inne i Minami Kyushu-universitetets eget drivhus.

Viruset kan sette oss i stand til å bekjempe skadedyr på helt nye måter, håper forskerne.

Alle nye generasjoner blir kvinner

Forskerne har nå avlet fram generasjon etter generasjon av insektet bomullssteppefly (Spodoptera litura). Nesten alle er blitt hunkjønn. 

Viruset har selektivt avlivet alle hannene.

Oppdagelsen ble mandag gjort kjent gjennom det amerikanske forskningstidsskriftet PNAS. Funnet beskrives som «robust» av evolusjonsbiologen Greg Hurst ved Universitetet i Liverpool, som blir intervjuet av avisa New York Times og som ikke selv har deltatt i denne studien.

– Jeg forventer at forskere kan komme til å oppdage flere tilfeller som dette i nær framtid, sier Daisuke Kageyama til New York Times. Han er en av forskerne bak studien.

Oppdaget helt tilfeldig

Oppdagelsen ble gjort ved en ren tilfeldighet, takket være teknikeren Misato Terao.

Da hun gjorde rent i drivhuset til universitetet lengst sør i Japan, så støtte hun på noen uvelkomne gjester: feite grønne larver. 

Nærmest på innfall spurte Terao insektforskeren Yoshinori Shintani om han kunne ta en kikk på larvene.

Insektforskeren kunne raskt slå fast at det dreide seg om larvene til en møll som på norsk kalles bomullssteppefly. Insektet er en pest og en plage for bomullsdyrkere, tobakksfarmere og andre som driver landbruk lenger sør i Asia enn Japan. 

Så inntraff en tilfeldighet til: Insektforskeren glemte nemlig å kvitte seg med larvene han hadde undersøkt.

Da Shintani kom tilbake til laboratoriet et par dager senere, hadde larvene utviklet seg til rundt 50 voksne møll maken til den du kan se på bildet av fra Universitetet i Oslo, øverst i denne saken.

Shintani tok en rask kikk på dem. Og det var da han oppdaget noe rart. 

Alle var hunkjønn.

Avlet 13 generasjoner hunkjønn

Pussig, syntes den japanske insektforskeren.

Dagen etter tok han med seg et par bomullssteppefly-hanner han fant surrende rundt et lys i gata der han selv bor. Disse fikk pare seg med hunnene i laboratoriet.

De fikk bare døtre. 

Shintani prøvde det samme på nytt og på nytt. Han fikk generasjon på generasjon med nesten bare hunkjønn.

Etter å ha avlet fram insektene i 13 generasjoner kunne Shintani konstatere at det bare hadde dukket opp tre hanndyr.

En «mannedreper»

Yoshinori Shintani og kollegaen Daisuke Kageyam innså at de hadde kommet over noe som måtte være en «mannedreper».

Andre forskere har en stund visst at bakterier og andre mikroorganismer enkelte ganger kan ta bolig inne i cellene hos et insekt. Og gjennom en prosess som ikke er veldig godt forstått av forskere, kan disse mikroorganismene overføres fra mor til avkom.

Noen ganger tukler mikroorganismen med vertens reproduksjon.

Fra en mikroorganismes perspektiv kan nemlig en hann være helt ubrukelig, forklarer Kageyam til New York Times. Hannene hjelper jo ikke mikroorganismen med å formere seg. 

Mikroorganismen som tar bolig i en celle, er utelukkende en egoist. Så den sørger ganske enkelt for å eliminere alle hanner. 

Hannene avlives mens de er på fosterstadiet.

Dreperen er et virus

Da de japanske forskerne ville finne ut mer, så forsøkte de å bruke antibiotika. 

Det hadde ingen effekt på mikroorganismen. Som fortsatte å flytte med inne i generasjon etter generasjon av insektene og som sørget for at det bare ble født menn. Dermed kunne forskerne utelukke at det var snakk om en bakterie.

Høyst sannsynlig handlet det derfor om et virus. 

Men bare to ganger tidligere har forskere andre steder i verden funnet virus som kan gjøre noe som er i nærheten av dette. Og effekten av dette viruset hos bomullssteppefly er helt spesiell, påpeker forskerne.

Både smittsomt og arvelig 

For å bli sikre på at viruset er både smittsomt og arvelig, brakte de japanske forskerne det over på noen tobakksmøll. Et insekt som på norsk oftere kalles kakaomøll. Denne møllen er kjent for å kunne ødelegge alt fra sjokoladeplater til korn, nøtter og dyrefôr.

Resultatet ble det samme: I de kommende generasjonene var det nesten bare hunkjønn som vokste opp.

Etter hvert kunne de japanske forskerne også slå fast at hankjønn-dreperviruset de hadde oppdaget, er svært følsomt for varme. 

De mistenker nå at møll som er smittet med viruset, selv bruker varme til å kontrollere og dempe virkningen av det.

Kommer noen ganger til Norge

Bomullssteppefly (Spodoptera litura) er et insekt som stort sett lever i subtropiske strøk. Her er det gjerne nokså varmt. Dermed kan varmen brukes av insektet til å undertrykke den kjønnsdiskriminerende effekten av viruset, mener de japanske forskerne. 

Først når insektet kom seg til det kjøligere klimaet i Japan, så blomstret det opp og tok regien over møllen sitt kjønn.

Bomullssteppefly finnes ikke naturlig i Norge. Men larvene blir av og til importert hit til landet med ulike planter, blant annet bananer.

Finnes det virus som bare dreper hunner?

Nå mener de japanske forskerne altså at mikroorganismer som sørger for ta livet av bare hankjønn, kan være vanligere i naturen enn vi har kjent til.

Håpet deres er at noen kanskje også vil finne et virus eller en annen mikroorganisme som kun dreper hunkjønn.

Det kan bli til stor hjelp for oss, ikke minst for å ta knekken på en sykdom som malaria. Det er nemlig bare hunnmyggen som overfører malariasmitte når den suger blod.

Det helt tilfeldige funnet i drivhuset til et japansk universitet kan også hjelpe forskere med å lete etter nye måter å kontrollere skadedyr i landbruket.

Referanse:

Keisuke Nagamine m.fl: «Male-killing virus in a noctuid moth Spodoptera litura», PNAS, 6. november 2023.

Powered by Labrador CMS