Den bitte lille gjendeflua – som ikke stikker – svermer igjen i Gjendeosen. Tidligere var det knapt fluer å se, men nå er den tilbake.

Sårbar flue på vei tilbake etter kollaps i bestanden

Ørretens yndlingsmat i Gjendesjøen ble nesten borte da gjendeflua så å si forsvant. Trolig var tørke årsaken, men nå er den lille knotten tilbake.

I 2012 viste tellinger tepper av larver i osen av Gjendesjøen i Jotunheimen, men i 2021 var tettheten svært lav, viser tall fra Norsk institutt for naturforskning.

I magene på fisken som ble fanget i Gjendeosen i 2012, utgjorde gjendeflue mesteparten hos både stor og liten fisk. I 2021 var det bare stor ørret som hadde gjendeflue i magen. Konklusjonen var at det hadde vært en stor nedgang mellom 2012 og 2021 – en kollaps.

Nå viser undersøkelser fra 2021, 2022 og 2023 en positiv utvikling. Forskerne tror bestanden vil fortsette å ta seg opp igjen hvis det ikke blir tørkeperioder de neste årene.

– Gjendeflua er et eksempel på både hvor sårbart et insekt kan være for endrede miljøforhold, men samtidig hvilket potensial det innehar til å kunne bygge seg opp igjen dersom forholdene igjen blir mer fordelaktige, sier Nina-forsker Knut Andreas Eikland.

I rapporten skriver forskerne at fluas liv er viktig å studere videre for å kunne overvåke viktige klimaendringer.

– Gjendeflua lever et marginalt liv høyt til fjells. En fortsatt overvåking vil ikke bare kunne gi større kunnskap om en særegen ikke-bitende knott, men også om dets livsmiljø som er ventet å være blant de første til å påvirkes av et endret klima, avslutter Eikland.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS