Et skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) undersøker et lite stykke treverk. (Foto: Shutterstock/NTB Scanpix)
Et skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) undersøker et lite stykke treverk. (Foto: Shutterstock/NTB Scanpix)

Joda, skjeggkre kan bekjempes effektivt og sikkert

Det går an å bli kvitt skjeggkre ved å bruke åte med små mengder kakerlakk-gift. Det viser ferske studier fra Folkehelseinstituttet.

De siste årene har mange fortvilte boligeiere fått boligene sine invadert av skjeggkre i Norge.

Flere boligkjøpere har gått til rettssak mot boligselgernes forsikringsselskaper, for å få prisavslag eller boligkjøpet hevet. De har vist til at de små krypene er umulig å bli kvitt.

Jørgine Massa Vasstrand, kjent som Funkygine, er en av dem, men tapte kravet om 640 000 kroner i avslag. Nylig anket hun og mannen skjeggkredommen, skrev E24.no.

Men nå viser flere studier ved Folkehelseinstituttet at det er mulig å bekjempe skjeggkre effektivt. Det skriver FHI på sine nettsider.

Giftig åte testet ut i boliger

Forskere ved avdeling for skadedyrkontroll gjorde først flere laboratoriestudier for å finne en effektiv og sikker metode for å bekjempe skjeggkre.

Så har de fulgt opp med utprøving i en boligblokk, et rekkehus, en barnehage, et næringslokale og et bibliotek.

Metoden går ut på å legge ut giftig åte som skjeggkre spiser. Åten var tilsatt indoxacarb i svært små mengder, et middel som skadedyrsbransjen hittil har brukt mot kakerlakker.

- Vi har nå dokumentasjon fra felt på at det er mulig å få bukt med skjeggkre i boliger, sier forsker Anders Aak, som er ekspert på skadedyr ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Studiene pågår fortsatt, men foreløpige resultater etter syv måneder er lovende.

Har manglet formell godkjenning

- Hvorfor har ikke dette blitt brukt mot skjeggkre hittil?

- Det skyldes byråkratiske forhold. Giften har ikke vært godkjent til bruk mot skjeggkre før, her til lands.

Skadedyrsbekjempere har hatt giften tilgjengelig, men de har bare hatt lov til å bruke den mot kakerlakker.

- I mars i år fikk Norge formelt på plass en godkjenning av middelet også til bruk mot flyvende insekter, forklarer Aak.

Hele bygninger bør behandles

En av utprøvingene ble foretatt i en boligblokk med 38 leiligheter. Der var det så mye skjeggkre at det var et irritasjonsmoment for beboerne.

Bestanden av skjeggkre falt raskt etter at giftig åte ble satt ut, viser studie fra Folkehelseinstituttet. (Ill: FHI)
Bestanden av skjeggkre falt raskt etter at giftig åte ble satt ut, viser studie fra Folkehelseinstituttet. (Ill: FHI)

Rommene ble først støvsuget.

Så ble rommene punktbehandlet. Det vil si at mange små dråper med åte ble plassert langs lister og på naturlige skjulesteder i alle rom i leilighetene.

Skadedyrsteknikere fikk tilgang til alle leilighetene samme dag, både ved starten og ved oppfølging etter tre til fire måneder. Bestanden falt raskt.

Etter åtte uker var mengden redusert med 90 prosent. Etter syv måneder ble det ikke observert noen dyr i noen av leilighetene.

I slike bygg har skjeggkre gode muligheter til å bevege seg mellom leilighetene. Derfor ble tekniske rom og fellesarealer også behandlet.

- Uten en helhetlig tilnærming som omfatter hele bygget, vil det ofte ta lengre tid før man oppnår ønsket resultat, sier Aak.

Bekjempelse i rekkehus

Folkehelseinstituttet har også foretatt en lignende studie i rekkehus. Her brukte de punktbehandling i kombinasjon med ferdigproduserte åtestasjoner mot kakerlakk.

Forsker Anders Aak ved Folkehelseinstituttet er ekspert på bekjempelse av skadedyr. (Foto: FHI)
Forsker Anders Aak ved Folkehelseinstituttet er ekspert på bekjempelse av skadedyr. (Foto: FHI)

Fire uker etter behandling var antall skjeggkre redusert med 76 prosent.

Beboerne beskrev endringen slik: Fra å være et synlig, daglig irritasjonsmoment, så de etter hvert ingen dyr i det hele tatt.

Etter 12 uker var andelen skjeggkre redusert med 90 prosent.

Kannibaler

Såkalt sekundærforgiftning var omfattende. Skjeggkreene får nemlig en tilleggsforgiftning fordi de spiser andre skjeggkre som allerede har dødd av giften.

- Det er en myte at de bare spiser papir. De må også ha protein, derfor spiser de opp sine egne artsfrender når de dør, som med andre døde insekter de finner, sier Aak til forskning.no.

Det gjør at effekten blir god, selv med små mengder forgiftet åte.

Ingen garanti for endelig løsning

- Vil dette føre til nedgang i antall søksmål mot boligselgere?

- Det vil tiden vise. Men når man jobber med biologi, kan man aldri garantere å løse problemet for all evighet, sier Aak. Han mener det er dette mange boligkjøpere har spekulert i, når de har gått til sak for å få boligkjøpet hevet.

Selv om forskerne nå har vist at de kan redusere mengden skjeggkre i boliger drastisk, kan man aldri vite om dyrene kommer tilbake.

Det er fortsatt umulig for vanlige folk å bli kvitt skjeggkre på egen hånd, understreker Aak.

- De har bare lov til å bruke limfeller, og det er altfor lite effektivt til å bli kvitt problemet på sikt.

De beste giftstoffene er forbeholdt de profesjonelle skadedyrbekjempere.

- Det er EU-regelverk som regulerer dette, understreker Aak.

Referanse:

Eksempler på åtebekjempelse av skjeggkre i ulike lokaler. FHI, 5. september 2019.

Powered by Labrador CMS