Hund på hjemmekontoret? Det kan ha gjort koronatida litt mindre psykisk belastende.

Hunden gjorde koronatida lettere

Det hjalp litt på psyken å ha hund i huset da pandemien slo til, sier en amerikansk studie. Men ikke all forskning viser det samme.

Om ikke lenge runder vi det andre året med korona. For de fleste av oss har denne perioden vært preget av mye hjemmetid og mindre sosial kontakt. Slikt kan ha konsekvenser for psyken.

En rapport fra Folkehelseinstituttet i desember 2020 konkluderte for eksempel med at flere – særlig unge og aleneboere – har slitt med ensomhet og psykiske plager under koronaepidemien.

Og i april 2021 konstaterer en rapport fra en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe: Pandemien har medført redusert livskvalitet for de fleste.

Med dette som bakteppe er det kanskje ikke så uventet at mange gikk til anskaffelse av et nytt kjæledyr i koronatida. Norsk Kennel Klubb registrerte for eksempel en ti prosents økning i antall nye hunder i løpet av fjoråret, ifølge NRK.

Men hjelper det å ha hund når samfunnet stenger ned?

Det er dette amerikanske forskere nå har undersøkt.

Følte mer sosial støtte

Forskerne tok for seg 768 hundeeiere og like mange personer som ønsket seg hund. Disse deltagerne svarte på spørreskjema om hvordan de hadde det, inkludert alt fra symptomer på depresjon og angst, til tegn på tilfredshet og opplevelse av sosial støtte.

Resultatene viste at hundeeierne opplevde mer sosial støtte, sammenlignet med de andre. Sosial støtte betyr for eksempel følelsen av at noen bryr seg om deg, troa på at du er elsket og verdifull og følelsen av å høre hjemme et sted.

Hundeeierne hadde også færre tegn på depresjon.

Men de hadde ikke mindre angst og var ikke lykkeligere enn gruppa som ikke hadde hund.

Bare en liten effekt

– Alt i alt viser våre resultater at det å eie hund kan gi folk en sterkere følelse av sosial støtte, som igjen kan dempe noen av de negative psykologiske følgene av Covid-19-pandemien, skriver forskerne i sin nylig publiserte studie.

Men tenker du å løpe og kjøpe valp, er det grunn til å holde an en smule.

Effekten som forskerne har funnet er temmelig liten. Hundeeierne er bare litegranne mindre deprimerte og føler bare litt mer sosial støtte enn de som ønsker seg hund.

Studien kan heller ikke si noe om virkningen av å skaffe seg hund.

Resultatene viste at hundeeierne uttrykte mer positive følelser overfor kjæledyr, sammenlignet med de som bare ønsket seg hund. Det er altså ikke umulig at dyreeierne var ekstra opptatt av dyr, og dermed opplevde det mer positivt å ha dem i huset under pandemien.

Det er ikke sikkert alle andre ville opplevd den samme effekten av å ha hund.

Sprikende forskning

Andre studier på virkningen av kjæledyr i koronatida har vist sprikende resultater.

Noen har konkludert med at dyreeiere opplever en positiv effekt av dyrene sine. En studie fra Singapore, publisert i tidsskriftet One Health, viste for eksempel kjæledyr så ut til å ha en positiv virkning på både fysisk og psykisk helse.

Men en studie fra Australia, i tidsskriftet Australian Veterinary Journal, viste derimot at dyreeiere hadde dårligere livskvalitet under epidemien, sammenlignet med folk som ikke hadde dyr.

Men da kan man så klart spørre: Er det tilfeldig hvem som eier dyr?

Hvis det for eksempel var slik at dyreeiere gjennomsnittlig var mennesker med et stort behov for sosial kontakt, ville det kanskje ikke være rart om denne gruppa hadde det ekstra ille under pandemien, til tross for kjæledyret?

Det er altså ikke helt enkelt å slå fast hvilken effekt hunder og andre dyr har i en pandemi.

Sist, men ikke minst, er det verdt å merke seg at forskere bak studien kommer fra forskningsinstituttet til hundematprodusenten Nestlé Purina.

Dette betyr ikke at forskningen er dårlig. Studien er fagfellevurdert og publisert i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift. Men det er likevel greit å være klar over at firmaet bak forskningen har en interesse i at flest mulig skal bli hundeeiere.

Referanse:

Francois Martin, m. fl., Depression, anxiety, and happiness in dog owners and potential dog owners during the COVID-19 pandemic in the United States, PLOS ONE, desember 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS