Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) under den muntlige spørretimen på Stortinget 22. mai.

Stortinget vedtar nye regler for studie­opptak

Flertallet på Stortinget vedtar onsdag forslaget til nye regler for opptak til høyere utdanning, som ifølge regjeringen være enklere og mer rettferdige.

– Dette er en viktig milepæl, nå får vi på plass nye regler for opptak til høyere utdanning. Slik det er nå, bruker mange unge for lang tid på å komme i gang med studiene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

Han mener at det i dag er kunstig høye poenggrenser på flere utdanninger.

– Karakterkrav hindrer motiverte søkere i å begynne på viktige profesjonsutdanninger. De nye reglene er enklere og mer rettferdige. De skal sikre at flere kommer raskere i gang med studier, raskere ut i jobb, og bedre rekruttering til viktige velferdsutdanninger, sier Hoel.

I april la han fram stortingsmeldingen Opptak til høyere utdanning , basert på utredningen til opptaksutvalget og høringsinnspillene regjeringen fikk.

Dette er de viktigste endringene, ifølge pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet:

* Går fra 14 til 3 tilleggspoeng. Beholder bare poeng for verneplikt og realfag, og poengene for disse blir halvert.

* Avvikler egne karakterkrav (nivåkrav) for sykepleierutdanning og åpner for unntak fra kravene også for lærerutdanningene.

* Det skal fortsatt være mulig å ta opp fag: Innfører ikke nasjonal opptaksprøve

* Fjerner kjønnspoeng – innfører kjønnskvoter i stedet

De fleste endringene vil tidligst gjelde fra 2027. De sykepleieutdanningene som ønsker det, kan starte med unntak fra nivåkravene allerede i år.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS