Forskere tror at menn med testosteronmangel som tok tilskudd, ble bedre istand til å leve sunnere.
Forskere tror at menn med testosteronmangel som tok tilskudd, ble bedre istand til å leve sunnere.

Testosteron-tilskudd kan beskytte mot tidlig død, hjerteinfarkt og hjerneslag

Menn med testosteronmangel som tok tilskudd, fikk lavere risiko for å få hjerteinfarkt og slag, viser studie.

Menn med unaturlig lave nivåer av testosteron som tar hormonbehandling, får sjeldnere hjerteinfarkt og hjerneslag.

De lever også lengre, sammenlignet med menn som ikke tok hormonet.

Det viser en ny studie som ble presentert på den europeiske kongressen for urologer i forrige uke.

Forskerne fulgte 800 menn fra Tyskland og Qatar i ti år. Alle hadde testosteronmangel, og halvparten mottok testosteron-behandling.

Lavere testosteron enn normalt

Alle mennene som deltok i studien, hadde en familiehistorie som gjorde dem mer utsatt for hjerteinfarkt eller hjerneslag.

De var også ekstra utsatt for hjerte- karsykdom på grunn av høyt blodtrykk, vekt, høye kolesterolnivåer, eller de hadde diabetes.

Bare menn med testosteronmangel og symptomer på dette, var med i studien.

Symptomer på lavt testosteron er nedstemt humør, nedsatt appetitt, depresjon, potensproblemer, nedsatt lyst eller vektøkning.

Alle mennene ble oppmuntret til å legge om livsstilen for å bedre hjerte-kar-helsen. Som å spise sunnere, trene, redusere alkoholinntaket og stumpe røyken.

Flere levde etter ti år

Bare litt over halvparten av mennene valgte å bruke testosteron-tilskudd over lengre tid.

Dette gjorde det mulig å sammenligne dem med menn som ikke tok slike tilskudd.

Av de 412 mennene som brukte testosteron-tilskudd, døde 16 i løpet av de ti årene – knappe fire prosent. Ingen av dem fikk hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Av de 393 mennene som valgte å ikke ta testosterontilskudd, døde 74 i tiårsperioden. Det utgjør hele 18,8 prosent.

I denne gruppen fikk 70 menn hjerteinfarkt og 59 menn ble rammet av hjerneslag.

Reduserte risikoen med 25 prosent

Nå var det riktignok litt forskjell i alder mellom gruppene. De som valgte å ta testosteron, var i gjennomsnitt fem år yngre enn den andre gruppen.

Men selv når forskerne kontrollerte for aldersforskjellen, var forskjellen i overlevelse og hjertesykdom fortsatt betydelig.

Mennene under 55 år som tok testosteron, fikk redusert risikoen for hjerteinfarkt og slag med 25 prosent.

For menn over 60, ble risikoen redusert med 15 prosent.

Gikk ned i vekt

Også den generelle helsen ble forbedret blant mennene som tok hormontilskudd.

De gikk ned i vekt, fikk mer muskelmasse, kolesterolnivået sank og leverfunksjonen ble bedret.

Blodtrykket falt og mennene med diabetes fikk den bedre under kontroll.

Betydelig redusert risiko

Disse mennene var ekstra utsatt for å få et hjerteinfarkt eller hjerneslag de nærmeste fem til ti årene.

- Det var derfor en stor overraskelse å se at ingen i gruppen som tok testosteronbehandling, fikk hjerte- eller karsykdom, sier professor Omar Abourmazouk ved Hamad Medical Corporation i Quatar i en pressemelding.

Han mener leger som skal behandle pasienter med lavt testosteron-nivå, og som har høy risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, bør vurdere testosteron-behandling.

Enklere å gjøre livsstilsendringer?

Forklaringen kan være at det blir enklere å gjøre livsstilsendringer dersom hormonbalansen blir normalisert.

- Det kan hjelpe dem med å øke treningsmengden, spise sunnere mat, slutte å røyke og redusere alkoholforbruket, sier han.

Professoren advarer likevel mot å ta testosterontilskudd dersom man har normale nivåer.

Testosteron-tilskudd kan være skadelig

- Testosteron kan være skadelig hvis det blir tatt av menn med normale nivåer, advarer han.

Det er bare menn med lave nivåer og som merker symptomer som vil dra fordel av å bruke testosteron-behandling.

Cirka 20 prosent av 60-åringer har lavt testosteronnivå, ifølge aleris.no.

Maarten Albersen fra Leuven University i Belgia deltok også på urologikongressen. Han mener at studien har svakheter.

Ikke tilfeldig utvalg

- De som brukte testosteron, var yngre og hadde litt lavere risiko for hjerte- og karsykdom ved starten av studien, påpeker han.

Han mener antallet deltakere var lavt og at det er en svakhet i studien at deltakerne ikke var tilfeldig delt inn i to grupper med og uten tilskudd.

Albersen mener det fortsatt er uklart om testosteronbehandling har fordeler, fordi tidligere forskning har sprikende resultater.

Nå er en ny studie påbegynt, som har som mål å rekruttere 6000 deltakere.

Den kan gi klare svar på om hormonterapi kan redusere risikoen for hjerte-kar-sykdom og gi andre helsegevinster blant menn med testosteron-mangel.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS