Lommeultralyd. (Foto: Nils Heldal, Unikard)

Bærbar ultralyd gir bedre medisinering

Spesialtrente sykepleiere doserer medisiner til hjertepasienter mer presist ved hjelp av lommeultralyd.

Det er viktig å oppdage væske som hoper seg opp så tidlig som mulig for å unngå forverring av hjertesvikt.

Sykepleiere som trenes i bruk av lommeultralyd, kan dosere vanndrivende legemidler mer presist. Disse midlene hindrer skadelig væskeansamling hos pasienter med hjertesvikt.

Forskere ved Sykehuset Levanger og NTNU har tidligere påvist at sykepleiere som har lært å bruke lommeultralydapparater, presist kan beregne væskeansamling både i hulrommet mellom de to hinnene som omgir lungene (pleurahulene) og i den nedre hulvenen i brysthulen hos hjertesviktpasienter.

Vanndrivende medisiner er den beste behandlingen når væske holdes tilbake i kroppen.

Oppdager tidlig

Nå har forskerne gjennomført en studie som tyder på at det er viktig for den videre medisinske behandlingen å oppdage væskeansamling ved hjelp av lommeultralyd.

– En relativ høy andel av pasientene som ble fulgt opp ved hjertesviktpoliklinikken, hadde væskeansamling i hulrommet mellom de to hinnene som omgir lungene, forteller fag- og forskningssykepleier Guri Holmen Gundersen.

– I tillegg viste det seg at ultralydundersøkelsen hadde større betydning for dosering av vanndrivende medisiner enn andre rutinemessige undersøkelser og blodprøver,sier hun.

Resultatene fra studien baserer seg på undersøkelser av 62 pasienter som besøkte hjertesviktpoliklinikken ved Sykehuset Levanger ved totalt 119 anledninger. Hver eneste gang ble de undersøkt av to spesialsykepleiere, én med bruk av lommeultralyd og én uten bruk av lommeultralyd.

Endret behandling i hvert fjerde tilfelle

Etter undersøkelsene diskuterte et team bestående av sykepleier og hjertespesialist eventuelle justeringer i den videre behandlingen av pasientene. Bare i 89 av konsultasjonene mellom sykepleier og kardiolog var de to teamene (med eller uten ultralyd) enige om den videre doseringen av vanndrivende medisiner. Ultralydundersøkelsen endret altså behandlingen i 30 av 119 tilfeller.

– Ved bruk av lommeultralydapparat kan tidlige tegn til dehydrering eller forverring av hjertesvikt oppdages før pasienten får symptomer med tung pust, vektøkning og ødemer. Riktig dosetilpasning vil raskt bedre tilstanden, og vi kan unngå episoder med akutt forverring av sykdommen hvor det blir nødvendig med sykehusinnleggelse, sier Gundersen.

Hele 42 prosent av pasientene hadde opphopning av væske i pleurahulene i denne studien, noe som viser at dette er vanlig ved hjertesvikt.

Målingene av væskeansamling med lommeultralyd var den enkeltfaktoren som hadde størst betydning for hvor store doser vanndrivende medisiner pasientene ble behandlet med og eventuelle endringer i dosene etter oppfølgingsbesøket.

Mer aggressiv behandling mot nylig oppstått væskeopphopning kan gjenopprette væskebalansen og potensielt forbedre prognosen til pasientene.

Forskerne ser på funnene fra denne studien som lovende, men understreker at det gjenstår å se om effektene på justering av medisindose har betydning for hvordan det går med pasientene på lengre sikt.

Referanse:

Guri Holmen Gundersen mfl: Adding point of care ultrasound to assess volume status in heart failure patients in a nurse-led outpatient clinic A randomised study. Heart, oktober 2015, doi: doi:10.1136/heartjnl-2015-307798.

Powered by Labrador CMS