Det er påvist at mangel på B12 hos gravide kan skade utviklingen av barnets hjerne. Men mange som har autisme har derimot for mye B12, viser nå en ny norsk studie.

Mange med autisme har for mye av et vitamin som er viktig for hjerneutvikling og tenkning

Sigrun Hope er overlege og spesialist i psykiatri. Hun mener at hun har avdekket det hun kaller et lite mysterium.

Som lege har hun lenge hatt en mistanke om at noen av hennes pasienter, de med autisme, har et for høyt nivå av B12.

Annen forskning har vist at for lite B12 hos mor i svangerskapet kan skade utviklingen av barns hjerne.

Det har vært en teori i medisinen om at vi ikke kan få for mye B12 fordi dette regulerer seg selv gjennom at kroppen skiller det ut gjennom tiss eller avføring.

Betydelig flere med høyt nivå

– Jeg har vært psykiater i 25 år og har i flere år lurt på hvorfor det er slik at denne gruppen har så høyt B12, selv om de ikke har tatt vitamintilskudd. Jeg syntes dette var veldig rart, sier Hope.

For noen år siden kom det en amerikansk studie som viste at gravide med høyt nivå av B12 hadde større risiko for å få barn med autisme.

– Jeg ser at noe ikke stemmer med teorien her. Jeg mener at dette er noe vi bør finne ut av før vi gir folk råd om å ta tilskudd av B12, sier Sigrun Hope.

Dette gjorde psykiateren enda mer nysgjerrig.

Nå har hun og kolleger ved Oslo universitetssykehus gjort en studie hvor de har studert blodprøver til norske pasienter med autisme. Der har hennes erfaringer fra klinikken blitt bekreftet.

Den viser at betydelig flere med denne diagnosen har et høyt nivå av B12, sammenliknet med friske.

Gjaldt ikke de med schizofreni

Forskerne målte også nivået av vitaminet hos pasienter med schizofreni. Heller ikke denne gruppen hadde et B12-nivå utover det normale.

Studien er en del av det såkalte BUPGEN-prosjektet ved Oslo universitetssykehus. I denne forsøker forskere å finne ny kunnskap om hva som gjør at noen utvikler autismespekterforstyrrelser.

Betydning for hjerneutvikling

Vitaminet B12 kan ha en stor betydning for utvikling av hjernen og kognitiv funksjon, altså evnen til tenkning.

Dette ble vist i en norsk studie fra 2018, som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Der undersøkte forskerne genetiske faktorer som påvirker vår evne til å huske nye ord. De fant at det som i størst grad hang sammen med ordhukommelse, var et protein kalt TCN1. Dette er det samme som frakter B12 rundt om i blodet.

Forsket lite på de som har for mye

B12 er et vitamin det er forsket mye på i mange år.

Det har vært mye fokus på hvor skadelig det er for kroppen å ha for lite av vitaminet.

Det har imidlertid i liten grad vært forsket på at det kan være skadelig med for mye B12, sier Hope.

Forskning har vist at mangel på B12 blant annet kan føre til hukommelsessvikt og demens hos eldre. Langvarig B12-mangel kan gi skader på nervesystemet.

Det er også påvist at mangel på B12 hos gravide kan skade utviklingen av barnets hjerne.

Forskere gir tilskudd til mange

En studie fra Universitetet i Bergen har vist at to tredeler av gravide hadde lavere B12-nivå enn det som blir anbefalt.

Forskere i Bergen gjennomfører nå flere store kliniske studier der de ser på effekten av å gi B12 til gravide og små barn.

Dette gjør de i Norge, Nepal, India og Tanzania.

Den viktigste hjerneutviklingen skjer i svangerskapet og de første årene av livet. De ønsker å se om B12-nivået har sammenheng med hjerneutvikling hos barn.

Skyldes autisme tilskudd av B12?

Hope og hennes kolleger var interessert i om de med autisme som hadde for høyt B12 hadde fått tilskudd under svangerskapet.

En undergruppe i utvalget ble derfor studert for dette. Men forskerne fant ikke en slik sammenheng.

Heller ikke en annen ny, norsk studie, publisert i tidsskrifet The Journal of Nutrition, der forskere målte B12-nivået hos småbarn, finner noen sammenheng mellom tilskudd og nivået av vitaminet i blodet hos barna.

Skyldes det livsstil?

Personer med autisme lever ofte noe annerledes enn friske personer.

De har oftere dårligere økonomi. De er oftere uføretrygdet. De bor ofte alene og har et annet kosthold og livsstil enn den øvrige befolkningen.

Særlig kosthold kunne vært en forklaring på det høye nivået av B12, mener Hope.

– Personer med autisme kan på mange måter kan sammenlignes med personer med schizofreni, med hensyn til sosioøkonomiske faktorer og livsstil. Derfor har det vært interessant å studere for denne gruppen for å kontrollere for alle de faktorene som det ellers kan være vanskelig å kontrollere for.

Men heller ikke her fikk forskerne napp.

Personer med schizofreni hadde helt likt nivå som den friske kontrollgruppen.

En viktig påminnelse

Tor Strand er professor ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen og Sykehuset Innlandet. Han leder prosjektene med å gi tilskudd av B12 i Norge, Nepal, India og Tanzania.

Tor Strand mener at det ikke er mulig å bruke dette funnet til å si at høye doser B12 er farlig.

Strand har lest studien til Hope og synes den er interessant, men påpeker at det er viktig å få dette bekreftet i kliniske studier.

– Slike studier er en viktig påminnelse til oss som jobber med vitaminer, mineraler og ernæring om at det er en grense for alle næringsstoffer. For jod og jern skal det ikke så mye til før vi kommer opp i for høye doser. For vitamin B12 derimot tåler de aller fleste høye doser.

Advarer mot for sterke konklusjoner

Han advarer imidlertid mot å trekke for sterke konklusjoner foreløpig.

Når du tar utgangspunkt i en klinisk populasjon som dette, er det ofte litt skummelt. Da kan du finne rare ting som det er vanskelig å forklare, mener han.

– Det er også vanskelig å tolke data fra en tverrsnittsundersøkelse fordi du får den klassiske høna og egget-problematikken. Hva kommer først? Er det sykdommen som gjør at de får høyere nivå av vitaminet eller er det et høyt vitaminnivå som gjør at de får tilstanden?

Strand mener det er viktig å huske at blodverdier av B12 kan endre seg i løpet av dagen mens utviklingsforstyrrelser som autisme utvikler seg over år, i svangerskap og tidlig barndom.

Spiser de annerledes?

Strand mener at når forskerne tar for seg tre ulike grupper i en populasjon, som de har gjort i denne studien, er det god grunn til å tro at de kan ha forskjellig matinntak.

– Forskerne har ikke sett på hva folk spiser, bare om en undergruppe tar vitamintabletter eller ikke. Kanskje spiser de med autisme annerledes enn andre?

Det er noen spesifikke matvarer som inneholder mye B12, for eksempel fisk, kjøtt og kumelk.

Anoreksi og kreft

Vitamin B12 er det største og kanskje det mest komplekse vitaminet vi har i kroppen, forteller Strand. Det blir tatt opp i samspill mellom munnen, magen og tynntarmen.

– Hvis noe i kroppen ikke virker som det skal, kan det påvirke konsentrasjonen av B12 i blodet.

Mange sykdommer er forbundet med høye B12-verdier. For eksempel kreft i lungene, som forskning.no skrev om i 2018.

Også andre studier har vist at B12 kan ha en vekstfremmende effekt på etablert kreftsykdom eller kreft i tidlige stadier.

Noen studier kan tyde på at høyt nivå av B12 er relatert til dårlig ernæring og tarmproblemer.

Det er også vist en sammenheng mellom anoreksi og for høyt nivå av B12.

– Det har vært foreslått at et høyt nivå av vitaminet kan representere en form for akuttfase-reaksjon, på samme måte som andre nivåer som stiger når det er snakk om en underliggende sykdomsprosess, for eksempel ferritin og CRP, forteller Hope.

Fortsatt et mysterium

Men hva er fellestrekkene mellom ulike sykdommer som kreft, anoreksi og autisme?

Det er fortsatt et mysterium for forskere.

– Vi vet rett og slett ikke, sier Sigrun Hope.

– Jeg ser at noe her ikke stemmer med teorien. Jeg mener at dette er noe vi bør finne ut av før vi gir folk råd om å ta tilskudd av B12.

Normalt ikke farlig med tilskudd

Strand mener imidlertid at dette funnet ikke kan brukes til å si at normalt eller høye doser med tilskudd av B12 er farlig.

– Vanligvis er dette et vitamin som reguleres god av kroppen selv. Ordinært tilskudd av vitaminet som gir deg en anbefalt daglig dose, fører ikke til en farlig opphopning i kroppen. Vitamin B12 er faktisk noe vi kan lagre effektivt. Disse lagrene kan vi tære på i perioder med lavt inntak. Men skal det gis høye doser bør pasientens B12-nivå likevel undersøkes først, sier han.

Kilde:

Sigrun Hope m.fl: Higher vitamin B12 levels in neurodevelopmental disorders than in healthy controls and schizophrenia, The Faseb Journal, april 2020.

Powered by Labrador CMS