En studie viser at tai chi, som beskrives som en myk, indre kinesisk kampsport, kan ha gode resultater for forebygging av fall ved blant annet Parkinsons. (Foto: Colourbox)

Trening hjelper mot fall hos Parkinsons-pasienter

25 prosent av pasientene som nylig hadde fått diagnosen, falt i løpet av det første året. Det overrasket forskerne. De trodde at fall kommer mye senere i sykdomsforløpet.

Å bære handleposer ut av bilen, opp trappen, finne husnøkkel, treffe låsen og åpne døren. Dette er dagligdagse handlinger du ikke tenker over at krever koordinasjon, planlegging og gjennomføringsevne.

Men for en person med Parkinsons kan selv de enkleste handlinger føre til en kortslutning i hjernen. Signalene slår krøll på seg, og uten helt å kunne forklare hvordan det skjer, faller han.

– Den største risikoen for å falle er at du har falt tidligere. Derfor er det viktig å ta fall på alvor, særlig tidlig i sykdommen, sier forsker og spesialfysioterapeut Ylva Hivand Hiorth ved Stavanger universitetssjukehus.

Ylva Hivand Hiorth. (Foto: Svein Lunde/ Universitetet i Stavanger)

I sin ferske doktorgrad fra Universitetet i Stavanger har hun forsket på fall i tidlig fase av Parkinsons sykdom.

Da hun startet forskningen, var dette et helt tomt lerret. Forskerne ble overrasket over at hele 25 prosent av pasientene som nylig hadde fått diagnosen, falt i løpet av det første året.

At over 70 prosent av pasientene som har levd med sykdommen i 16 år falt, var mer i tråd med forventningene.

Dobbelt så mange syke

Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom som rammer nervesystemet, med stor variasjon i symptomer fra person til person. Den fører til at noen har vansker med å gå og holde balansen, noen skjelver, har stive muskler og har vanskelig for å gjøre flere ting på én gang.

Rundt én prosent av befolkningen over 60 år har Parkinsons.

For befolkningen over 70 år er tallet fire prosent. Sykdommen er mer vanlig jo eldre vi blir. De fleste som får diagnosen, er over 55 år.

Beregninger viser at sykdomstilfellene vil fordoble seg fram mot 2030 på grunn av høyere levealder.

– Derfor er det svært viktig å vite hvordan vi best skal møte utfordringene Parkinsons sykdom gir, både for pasientene og for samfunnet, ifølge Hiorth.

Hvem faller?

I tillegg til å slå fast at fall tidlig i sykdomsforløpet er relativt vanlig, har hun også funnet risikofaktorene for hvem som var mest utsatt for å falle tidlig.

Å klassifisere Parkinsons i undergrupper med like symptomer kan gjøre det enklere for forskere å identifisere personer som har større risiko for å falle. De har blant annet funnet ut at de som skjelver mindre, oftere faller tidlig i sykdomsforløpet.

– Vi har erfart at «etablerte fallere» er vanskelig å hjelpe. Vårt håp er at desto tidligere vi kommer inn, jo mer kan vi gjøre for å hindre fall, sier Hiorth.

Personer med Parkinsons blir behandlet med medisiner. Medisinene skal erstatte dopaminet i hjernen som ikke lenger produseres naturlig. De demper en del av symptomene, men hjelper ikke mot fall.

– Vi vet ikke nok om hva som gjør at noen faller, men flere nye studier den siste tiden gjør at vi nærmer oss en løsning, sier Hiorth.

Tai chi kan hjelpe

Hun mener at trening kan være viktig, muligens i kombinasjon med nye medikamenter.

En studie viser at tai chi, som beskrives som en myk, indre, kinesisk kampsport, kan ha gode resultater for å forebygge fall ved Parkinsons. Det samme kan styrkeøvelser for bein og balanseøvelser.

– Den viktigste investeringen man kan gjøre, er å finne en treningsform man trives med, sier Hiorth.

Mange med Parkinsons blir nemlig mindre aktive som følge av sykdommen. Kanskje slutter de å spille fotball på bedriftslaget, etter at kollegene kom med morsomme kommentarer om stadig snubling. Eller de slutter å gå turer fordi de kan falle og er avhengig av hjelp til å komme seg opp igjen.

Får tilbud om rehabilitering

Pasienter med Parkinsons sykdom har ikke tidligere blitt tilbudt opphold på sykehusets rehabiliteringsavdeling. Hjelpen de har fått er medisin og eventuelt henvisning til kommunal fysioterapeut.

– Det er vanskelig for helsepersonell i kommunene å få god nok kunnskap om Parkinsons. De møter ikke så mange pasienter med denne diagnosen. Derfor har vi utarbeidet en brosjyre om fallforebygging i samarbeid med Norges Parkinsonforbund, sier Hiorth.

Nå åpner imidlertid rehabiliteringsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus opp for at folk skal få et mer tverrfaglig og helhetlig rehabiliteringstilbud.

Håpet er å kunne bygge et tettere nettverk mellom sykehus og kommune.

– Hvis vi setter inn tiltak mot tidlig fall, kan de som lever med Parkinsons få et bedre liv og trygghet til å være mest mulig i aktivitet, avslutter Hiorth.

Referanser:
Ylva Hivand Hiorth: Falls in Parkinson’s disease. Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger (2016) Sammendrag.

Canning CG, Sherrington C, Lord SR, Close JC, Heritier S, Heller GZ, Howard K, Allen NE, Latt MD, Murray SM, O’Rourke SD, Paul SS, Song J, Fung VS (2015) Exercise for falls prevention in Parkinson disease: a randomized controlled trial. Neurology Januar 2015. Doi:10.1212/WNL.0000000000001155 Sammendrag.

Powered by Labrador CMS