Det er store kjønnsforskjeller i hvor sårbare tykke mennesker er for kritikk fra andre. Kvinner er langt mer sårbare enn menn. De som har det dårligst, er de som i utgangspunktet har negative tanker om seg selv. De er som et åpent sår for kritikk. Det er fordi de allerede er hardt såret av et samfunn som har forakt for fedme, mener forsker. (Foto: Shutterstock (NTB scanpix)

Hele samfunnet er preget av en forakt for fedme, mener forsker

Vi snakker ofte om at verden er rammet av en fedmeepidemi. En svensk forsker kaller det heller for fedmeforakt. 

Om studien:

Denne studien er basert på data fra den svenske undersøkelsen Liv og Hälse 2008. Dette er spørreskjema som drøyt 68 000 mennesker i alderen 18-74 år har svart på hvert fjerde år. Spørsmålene omhandler selvopplevd helse og livskvalitet.

Forskeren Susanne Brandheim ved Karlstad universitet har gjort et utvalg av disse og fordelt personer med fedme (etter definisjonen personer med BMI over 30) og en gruppe normalvektige som har vært kontrollgruppe. Disse har blitt stilt spørsmål om hvordan de har blitt behandlet av andre i løpet av de siste tre månedene. 

Pasienter med fedme ofte opplever stigmatisering og diskriminering.

Dette kan føre til større psykisk belastning, mindre velvære og mer ensomhet. I tillegg ser det ut til at diskriminering henger sammen med en økt risiko for fysiske helseproblemer.

Diskriminering på grunn av vekt kan til syvende og sist føre til et kortere liv, har forskning.no tidligere skrevet om.

I en ny studie, gjort ved Karlstads universitet i Sverige, viser Susanne Brandheim at tykke ikke lider mer av psykiske problemer enn normalvektige, når det tas hensyn til kjønn og alder.

– Den forskningen som tidligere er gjort på stigmatisering av tykke mennesker har kun ensidig fokusert på de negative tilbakemeldingen mennesker får på sin kropp. Men det er ikke så enkelt at du får psykiske problemer av negative kommentarer. Noen tåler dette og noen tåler det ikke. 

Det er store forskjeller på mennesker. Også tykke mennesker minner hun om. 

Det handler om sårbarhet

Hun finner også at fraværet av positiv respons fra andre kan være like skadelig for den psykiske helsen for tykke som nedlatende kommentarer.

Et liv er ikke bare fylt opp av negative hendelser. Noen er positive og noen er negative. Om det negative tar overhånd, kan det føre til psykisk uhelse. Hvem som rammes hardest, handler om sårbarhet.

Og her er det store forskjeller, mener Brandheim.

Forsker Susanne Brandheim mener at helsevesenet gjør at tykke folk føler seg dårligere. (Foto: Privat)

– De som har det dårligst, er de som i utgangspunktet har negative tanker om seg selv. De er som et åpent sår for kritikk. Det er fordi de allerede er hardt såret.

Er du en som bare oppfatter de negative kommentarene, er du blant de som har det verst, finner hun.

  De som også mener at de får positiv tilbakemeldinger fra andre har det bedre.

  En svakhet ved studien kan være at det er den psykiske lidelsen i seg selv som gjør at noen mennesker bare opplever at de får negative kommentarer, påpeker forskeren.

  Store kjønnsforskjeller

  Forskeren finner tydelig kjønnsforskjeller i hvor sårbare tykke mennesker er.

  Kvinner generelt reagerer både sterkere på fraværet av positive kommentarer og på negative kommentarer. Og tykke kvinner enda mer enn andre.

  Hun mener at det handler om at kvinner – uansett størrelse – er mer utsatt og blikk og gransking fra andre.

  Har selv opplevd krenkelser

  Brandheim kaller seg selv tykk. Hun begynte derfor sin doktorgradsavhandling med å konkludere med at tykke mennesker stigmatiseres.

  Stigmatisering av tykke mennesker går ikke an å spore til enkeltindivider eller til institusjoner, sier hun.

  – Det er innebygd i hele systemet og i kulturen vår. Det er summen av alle disse møtene som gjør at tykke mennesker opplever seg stigmatisert.

  – Dette har jeg sett i lenge ettersom jeg har studert dette allerede i ti år. Og jeg visste at vi får det spesielt dårlig når vi er i kontakt med helsevesenet.

  Der er fortsatt bildet av tykke mennesker at de har mistet kontrollen, at alle er glupske og spiser altfor mye, og at de ikke klarer å skjerpe seg.

  Hvordan kan dette få fortsette? spør hun i et intervju på svensk radio.

  De har bare råd, ingen medisin

  Helsevesenet må forstå hva de gjør når de bare gir overfladiske råd til tykke mennesker om å gå ned i vekt, uten at de har en medisin å tilby, sier hun.

  Forskning.no har flere ganger skrevet om hvor mislykket fedmebehandlingen er. En stor gjennomgang av internasjonale studier viste at unge som har vært i slike langvarige behandlingsprogram, går ned lite i vekt sammenlignet med dem som får lite eller ingen behandling. 

  – Når legen sier til pasienten at han eller hun må gå ned i vekt, er vedkommende ikke opptatt av hvilket selvbilde pasienten har. De tenker ikke på at noen pasienter er mer utsatte for negative kommentarer enn andre.

  Det er fordi leger og helsepersonell lever i en kultur med fedmeforakt, mener Brandheim.

  Leger må lære seg kulturell kompetanse

  Det hjelper ikke om de lærer seg etikk, mener hun. De må også lære seg kulturell kompetanse.

  – Det er stor forskjell på å si til en rik forretningsmann at han må gå ned fem–seks kilo og å si til en ung jente som veier 30 kilo for mye at hun må slanke seg, mener hun.

  Forskeren mener at mangel på forståelse av fedme i helsevesenet kan være like skadelig som nedsettende kommentarer.

  Kilde: Susanne Brandheim:  A systemic stigmatization of fat people, Del av en doktoravhandling ved Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet 2017.

  Powered by Labrador CMS