Rester av polyester og annen plast naturen og i fisken vi spiser er et tema i forskningsmagasinet Fram Forum. (Foto: Colourbox)

Forskningsnytt om plastsøppel

Forskning på plast er tema i Framsenterets engelskspråklige forskningsmagasin Fram Forum. Over hundre fagfolk har bidratt til årets hovedutgave for å kunne gi et best mulig bilde av forskning på klima- og miljø i nordområdene.

Flere artikler handler om plastsøppel i havet og fisken vi spiser. Forskere fra UiT Norges arktiske universitet har gjort funn som viser at det er mer plast, særlig polyester, i fisk fanget i nordlige farvann enn fisk fanget i sørligere farvann.

Magasinet på engelsk inneholder også et historisk tilbakeblikk på Johan Hjort, en markant skikkelse i skjæringspunktet mellom forskning og næring, som blant annet bygde opp Fiskeridirektoratet.

Fram Forum kommer nå i ny nettutgave, i tillegg til papirutgaven og digital versjon.

Les forskningsmagasinet på nettsidene til Framsenteret

Powered by Labrador CMS