Forsker diktet opp data

Internasjonalt kjent sosialpsykolog har produsert falske forskningsdata i en årrekke. Den nederlandske professoren ribbes for tittel og ære.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Diederik Stapel var inntil for to måneder siden professor i sosialpsykologi ved Tilburg University i Nederland og ledet et eget forskningssenter.

Diederik Stapel mistet jobben etter at tre studenter varslet om mistenkelige forhold. (Foto: Tilburg University)

Han er nå suspendert og under gransking etter at tre studenter varslet om mistenkelige forhold.
I en foreløpig granskningsrapport som nå er overlevert universitetet framkommer det at Stapel har diktet opp data, endret data og tilpasset data. Rapporten kan lastes ned her.

Diktet opp

I noen tilfeller har han fabrikkert fullstendige datasett. Jukset har pågått i en årrekke.

Så langt er det klart at mer enn tretti studier er basert på forfalskede data, sier lederen for granskningskomiteen ifølge nettstedet Nature news.

Stapel har fått stor oppmerksomhet om forskningen sin, som ofte har hatt medievennlige poenger.

Forskning.no har det siste året omtalt to av disse studiene. En av disse konkluderte med at personer i maktposisjoner oftere er utro enn andre og en annen med at reklame for skjønnhetsprodukter gir dårlig selvbilde hos kvinner.

Les forskning.nos artikler her og her.

Disse studiene er foreløpig ikke trukket tilbake.

- Svært alvorlig

- Dette er en svært alvorlig sak. Det har pågått lenge og gjelder mange studier. Det var totalt overraskende for fagmiljøet, sier Karl Halvor Teigen, professor i generell psykologi ved Universitetet i Oslo (UiO) til forskning.no.

Teigen har møtt Stapel i faglige sammenhenger og sier at han fikk inntrykk av en person som var faglig ambisiøs, men som det ikke var noen grunn til å mistenke for uhederlighet.

Så langt Teigen vet, har Stapel ikke samarbeidet med noen norske sosialpsykologer i sin karriere.

Den nederlandske forskeren har blant annet arbeidet med spørsmål knyttet til våre holdninger og hva som påvirker dem. Dette er temaer som står sentralt i fagfeltet. Han har publisert i prestisjetunge tidsskrifter som Science og Journal of Personality and Social Psychology.

Ledet senter

Stapel ledet senteret Tilburg Institute for Behavioral Economics Research og ble i fjor også dekan ved sitt fakultet.

Han er nå ikke tilgjengelig for kommentarer til media. Det opplyser hans talsperson Monique Matze til forskning.no.

I en svært personlig og følelsesladet skriftlig uttalelse gir han imidlertid utrykk for skam og anger.

- Jeg har feilet som forsker og vitenskapsmann. Jeg har endret på data og jeg har skrevet om forskning som jeg aldri utførte, sier Stapel i uttalelsen.

- Taklet ikke

Han renvasker alle han har samarbeidet med om ulike vitenskapelige artikler og sier at ingen av disse har visst om jukset.

- Innen dagens forskning er ambisjonene høye og ressursene begrenset. I de løpet av de siste åra har presset om å yte blitt for sterkt. Jeg har blitt ute av stand til å takle presset om å publisere, om å bli stadig bedre og bedre. Jeg ville ha for mye for raskt, skriver Stapel i erklæringen.

Den foreløpige granskningsrapporten er sterkt fordømmende i forhold hva han har gjort. Det slås fast at han har gjort skade på forskningens og fagets rykte, kollegaers omdømme og karrieren til studenter han har veiledet.

Komiteen mener at Stapel har misbrukt stillingen sin og tilliten fra studenter han har veiledet. Disse har publisert sammen med Stapel i den tro at dataene professoren hentet inn var ekte.

Universitetet blir anbefalt å overlevere all informasjon om saken til påtalemyndighetene, som kan vurdere om jukset kan straffeforfølges.

I rapporten foreslås det en rekke endringer i doktorgradsprogrammet ved Tilburg University, blant annet at alle skal ha to veiledere og at doktorgradsstudenter skal basere seg på data de selv samler inn.

Medieglad

UiO-professor Karl Halvor Teigen. (Foto: UiO)

UiO-professor Karl Halvor Teigen sier at Stapel har vært flink til å skaffe publisitet om forskningen sin. Han skal også ha vært aktiv med å ta kontakt med journalister for å få resultatene kjent.


Forskningssenteret Stapel har ledet, er et lite, men aktivt miljø som har markert seg internasjonalt.

45 år gamle Stapel har i media vært omtalt som en stigende internasjonal stjerne. Teigen toner dette noe ned, men slår fast at den nederlandske forskeren har hatt en rekke interessante funn som er publisert i sentrale tidsskrifter.

- Hvor har det sviktet når slikt kan skje?

- Forskning baserer seg på tillit. Dersom noen kommer med et datasett og sier at de har hatt en assistent som har hentet det inn, tror man gjerne på det, sier Teigen.

Han mener at det er vanskelig både for vitenskapelige tidsskrifter og ledelsen ved universitetene å avdekke slik juks. De som står nærmest til å si i fra, er medforfatterne.

Stor oppsikt

Blant Teigens internasjonale kollegaer har saken vakt stor oppsikt siden den først ble kjent tidligere i høst.

- Er dette skadelig for sosialpsykologiens omdømme som fag?

- Det er ikke så godt å si. Jeg vet rett og slett ikke. Spørsmålet er hvordan folk utenfor faget oppfatter dette, sier Teigen.

Han tenker imidlertid særlig på de som har tatt sin doktorgrad og uten å ville det har brukt falske data. Teigen peker på at saken kan bli svært alvorlig for dem.

I den foreløpige rapporten fra kommisjonen ved Tilburg University anbefales det at ingen skal miste doktorgraden sin som følge av jukset, siden ingen har vært kjent med forfalskningene.

Avhandlingene skal imidlertid gjennomgås og hva som er forfalskede data skal gjøres offentlig kjent.

Granskningen av hele forskningsproduksjonen til Stapel er nå i full gang. Den vil omfatte både forskningen ved Tilburg University og hans doktoravhandling ved University of Amsterdam.

I tillegg kommer annen forskning ved University of Amsterdam og ved University of Groningen, der han tidligere har vært ansatt.

Powered by Labrador CMS