Fukt i boliger kan gi økt risiko for helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. Nå slår en ny rapport fast at tre av ti boliger har fuktskader som bør utbedres. Bildet viser vanninnslag i kjeller. (Foto: NTB Scanpix)

Tre av ti norske boliger har fuktskader

Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma. Nå viser en stor studie at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør fikses.

Slik ble studien gjort

Tilstanden til drøyt 10 100 boliger er målt av autoriserte boliginspektører fra firmaet Anticimex. Omfatter selveierboliger, det vil si eneboliger, rekkehus og tomannsboliger.

Ialt 120 sjekkpunkter inspiseres i kjøkken, stue, soverom og andre oppholdsrom, bad, toalett, vaskerom, kjølerom, krypkjellere, kjellere og loft, samt drenering og grunnmur, vann og avløp.

Tegn på fuktskader som ble registrert er: 

Nylig vannskade, lekkasjer fra rør etc., påvist fukt i konstruksjoner, høy luftfuktighet, fuktmerker og kondens, fuktgjennomslag i grunnmur, muggvekst, råte, svertesopp, samt alder, fysisk skade (våtrom).

Sjekkpunktene gis en tilstandsgrad, avhengig av om det er feil, skade, sterk slitasje, total funksjonssvikt eller avvik fra lov. Disse gradene er: 

TG0: Feilfritt

TG1: Slitasje, men i ok tilstand

TG2: Feil, skade, sterk slitasje. Behov for tiltak.

TG3: Total funksjonssvikt, avvik fra lov/forskrift. Akutt tiltak nødvendig.

Inspeksjonene gis som et tilbud til boligforsikringskunder hos If, og 15 000 boliger sjekkes årlig. 

Blant de 10 112 boligrapportene som er undersøkt, fant forskerne rapporter om fuktskader i 31 prosent av dem. Av disse hadde 27 prosent registrert fukt. I 3 prosent var fuktskadene alvorlige. 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Anticimex, If

Dårlig inneklima kan gi helseproblemer. En rekke studier viser at luftveisrelaterte sykdommer er mer utbredt hos de som bor i boliger med muggsopp og fukt.

– Fukt og muggsoppskader i boliger er ansett som den viktigste negative faktoren i innemiljøet, sier seniorforsker Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet (FHI). 

En ny undersøkelse avdekker hvor utbredt fuktproblemer er. Over 10 000 boliger over hele landet er gransket.

Øvrevik presenterte undersøkelsen på et fuktseminar i regi av SINTEF Byggforsk og Mycoteam nylig.

Astma og hoste

En rekke samleanalyser av befolkningsstudier viser at fukt har sammenheng med luftveisrelaterte helseplager og sykdom. En studie fra USA påviste i fjor årsakssammenheng mellom fukt og forverring av astma. 

Mange samlestudier har vist økt risiko for luftveisplager og sykdommer hos de som bor i fuktskadde boliger. Illustrasjonen viser astma. (Foto: (Illustrasjon: FHI))

– De som bor i boliger med fuktproblemer har oftere enn andre pustebesvær, hoste, piping i brystet, astma, bronkitt og luftveisinfeksjoner. De har også mer eksem og allergisk betennelse i slimhinnen i nesen, sier Øvrevik.

De melder også om diffuse symptomer, som hodepine, konsentrasjonsproblemer og trøtthet, sier forskeren som jobber med inneklima ved område for smittevern, miljø og helse. 

Fukt i over 3 000 boliger

Hittil har det nøyaktige omfanget av fuktproblemer i norske boliger vært ukjent.

Men nå har Anja Hortemo Høie ved FHI lett etter «fuktskade» i over 10 100 boligrapporter. Boligene er  undersøkt i forbindelse med If Boligsjekk. Høie tok ifjor doktorgraden i molekylærmedisin ved UiO.

Hun analyserte i alt 160 000 beskrivelser. Høie fant anmerkninger om fukt i 3125 boliger. Det vil si i tre av ti boliger. 

Anja Hortemo Høie ved Folkehelseinstituttet har gransket over 10 100 boligrapporter på jakt etter fuktomtaler. (Foto: UiO)

Mange risikerer sykdom

Av alle boligene hadde 27 prosent fuktskader som ble anbefalt utbedret. I tillegg hadde fire prosent av boligene så alvorlige fuktproblemer at akutte tiltak var nødvendig.

Rundt 1000 boliger hadde fuktskader eller risiko for fuktskade i primærrom. Halvparten av disse gjaldt bad. 

– Dette utgjør en relativt stor andel av boligmassen. Omfattende fuktskader i rom hvor man oppholder seg over lengre tid, gir størst helserisiko.

Men FHI kan ikke utelukke at boligene med fukt også andre steder enn i primærrommene, kan gi risiko for luftveissykdom hos relativt mange.

– Derfor er forebygging og utbedring av fukt- og muggsoppskader i skoler, barnehager og hjem svært viktig for å sikre god helse, sier  Øvrevik.

Loft og kjellere verst

Fuktskader er mest utbredt i kjellere, uinnredede loft og bad, samt i forbindelse med drenering og grunnmur.

– Det utgjør ikke nødvendigvis noen helserisiko hvis beboerne ikke oppholder seg i disse rommene. Det er fukt i soverom og bad vi er mest bekymret for, fordi det er her beboerne oppholder seg mest, sier Øvrevik.

Vannlekkasjer og kondens

​Selv om fukt i oppholdsrom utgjør den største helserisikoen, kan vi ikke utelukke at også fuktskader i kjellere og loft kan utgjøre en risiko, sa Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet. (Foto: Anne Lise Stranden, forskning.no)

Fukt i boligen kan ha mange årsaker. Det kan skyldes lekkasjer gjennom vinduer, tak eller grunnen. 

Eller vannskader fra lekkasjer fra rør, blandebatteri og vannlås, samt flom.

Mange boliger i undersøkelsen fikk påvist målbar fukt i konstruksjoner, høy luftfuktighet, fuktmerker og kondensskader, uten at eierne visste årsaken.

– Fukt i boliger kan også skyldes feil under byggingen, sier Øvrevik.

Dårlig ventilasjon

Men fukt kan også skyldes feil bruk av boligen.

– Typisk kan høy fuktproduksjon som ikke ventileres ut, gi skader på rommet, sier Øvrevik.

Enkelt sagt kan dusjing uten luftig eller ventilasjon gi fuktskader på badet.

– Fukt i soverom er ekstra bekymringsfullt, understreker han. 

Tegn på at noe er galt, er mugglukt og mye kondens på overflater.

Større fuktskader på materialer som ikke er blitt raskt tørket, rengjort eller fjernet, må utbedres så raskt som mulig, er rådet. 

Vet ikke når fukt blir helseskadelig

Forskerne kan ikke si sikkert hvor mye fukt eller muggsopp som er helseskadelig i innemiljøer.

– Det er ikke kunnskapsgrunnlag for å sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller muggsopp i innemiljøer, forklarer Øvrevik.

Men for å være på den sikre siden anbefaler han at vedvarende fukt og vekst av muggsopp på flater må fjernes.

Vet fukt er farlig, men ikke hvorfor

To ferske studier fra Finland tyder på at fuktskade i de viktigste oppholdsrommene kan kobles til betennelsestilstander som er påvist i beboernes blod.

Dette gjelder spesielt om det er fuktskade med muggsoppvekst på badene.

Men forskerne vet ikke hva det er som konkret fremkaller sykdom i fuktige omgivelser. 

– Mye tyder på at muggsoppen er hovedsynderen, men den faktiske årsakssammenhengen er ikke kartlagt, sier Øvrevik.

– Det kan også være soppsporer, soppfragmenter, muggsoppgifter. Eller også husstøvmidd og flyktige organiske stoffer fra bygningsmaterialer, sier Øvrevik.

Andre studier viser sprik

Eldre undersøkelser av hvor utbredt fuktproblemer er, har vist at mellom 10 og 50 prosent av norske boliger har større eller mindre fuktproblemer. 

– Eldre anslag gikk ut på at 10–20 prosent av norske boliger har fukt, sier Øvrevik. 

Halvparten av alle de undersøkte boligene hadde fuktproblemer i en studie fra 2008, men den omfattet bare 205 boliger i Trondheim. 

Denne studien viste at hele elleve prosent av barnas soverom hadde ett eller flere tegn på fuktproblemer.

Og ifølge en større nordisk studie hadde 27 prosent av boligene hatt fuktproblemer. 

Problemet trolig større i leieboliger

Bare selveierleiligheter inngår i denne studien. Folkehelseinstituttet mener det er grunn til å tro at problemet er større i leiligheter i utleiemarkedet.

– Kommunale leieboliger og utleieleiligheter i privatmarkedet vil antakelig kunne ha langt større fuktproblemer enn denne undersøkelsen viser, sier Øvrevik.

Særlig utleieboliger i kjellere vil være utsatt, fordi vi vet det er mye fukt i kjellere. Leietakere er ofte maktesløse når det gjelder å få fuktskader utbedret av utleier.

Studien er utført med støtte fra Helsedirektoratet av Folkehelseinstituttet, Anticimex og SINTEF byggforsk. Den er ennå ikke publisert. 

Referanser: 

Karvonen mf: Moisture Damage and Asthma: A Birth Cohort Study. Pedriatrics. Februar 2015. 

Mustonen mf. Moisture damage in home associates with systemic inflammation in children. Indoor Air, International Journal og Indoor Environment and Health. Sammendrag. 2015. 

Powered by Labrador CMS