Hold ryggen rett under sex, og bruk heller hoftene, oppfordrer forskerne. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Slik bør du ha sex når du har vondt i ryggen

Canadiske forskere har prøvd å finne ut hvordan pasienter med ryggplager kan ha sex som er skånsomt for ryggen.

– Vi tror disse funnene har potensialet til å forbedre livskvaliteten og kjærlighetslivet for mange par, sier Natalie Sidorkewicz i en pressemelding.

Hun er doktorgradsstipendiat ved universitetet i Waterloo i Canada, og hovedforfatter bak en ny forskningsartikkel om sex og ryggsmerter, som er publisert i magasinet Spine.

Forskerne har prøvd å finne hvilke sexstillinger som er mest skånsomme for ryggen, som også kan hjelpe folk med ryggplager.

Natalie Sidorkewicz ved University of Waterloo, hovedforfatter bak studien. (Foto: University of Waterloo)

– Mange leger har nok opplevd at par med ryggproblemer spør om hvordan de skal takle ryggplager når de har sex. Mange par forblir i sølibat fordi en kveld med sex kan føre til flere måneder med smerter, sier Stuart McGill, forsker og medforfatter til artikkelen.

– Jeg tror nok dette er et undervurdert problem for ryggpasienter, sier Jens Ivar Brox, professor i fysikalsk medisin ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

Ti par i forskjellige posisjoner

De canadiske forskerne hevder at det vanligste for leger har vært å anbefale pasienter å ligge i skje med partnerne sine.

Forskerne viser til en meningsmåling hvor 84 prosent av kanadiske menn med korsryggsplager og 73 prosent av kvinnene oppga at de hadde mye mindre sex i perioder med mye ryggsmerter.

Rundt 80 prosent av befolkningen i Norge får ryggplager en gang i løpet av livet.

For å undersøke hvordan ryggen ble belastet under forskjellige stillinger under sex, brukte forskerne et bevegelsessporingssystem, eller motion capture-teknikk.

De satt referansepunkter på kroppene til ti forskjellige par, og filmet parene mens de hadde sex i fem forskjellige vanlige posisjoner.

Deretter kunne de analysere parets bevegelser for å se hvilke stillinger som ga minst mulig belastning i forhold til forskjellige ryggplager. I første omgang har forskerne publisert resultatene for de mannlige deltagerne, og skal følge opp med studier om de kvinnelige.

Ryggsmerter er nemlig ikke likt for menn og kvinner. Blant annet viser forskning at kvinner har lettere for å få vondt i korsryggen, særlig hvis de er overvektige.

Forskningen viser at smertepasientene hadde vesentlig høyere nivåer av proteinet TSPO i deler av hjernen som har å gjøre med nettopp smerte. Figuren viser et gjennomsnitt av nivåene av proteinet (orange) i hjernene til smertepasienter (til venstre) og friske.

– Ta partneren bakfra

Forskere har brukt resultatene til å lage noen retningslinjer som kan hjelpe leger med å gi riktig råd til pasientene sine.

– Å ligge i skje ble anbefalt som en slags universalposisjon, sier Sidorkewicz

– Dette har vist seg å ikke stemme, og forskjellige typer ryggsmerter krever forskjellige stillinger.

En av retningslinjene gjelder menn som har problemer med å bøye ryggen framover, og som får større smerter av å prøve å ta seg på tærne, eller sitte over lengre tid.

Forskerne mener at de heller burde prøve å ta partnerne sine bakfra, siden det holder ryggsøylen rett. De vanlige støtene hvor man flekser ryggen kan være veldig smertefulle for folk med skiveprolaps eller en utglidning i ryggen.

Pasientene burde prøve å holde ryggen rett, og heller støte med hofteleddet under sex, er en av retningslinjene forskerne har kommet fram til.

Ryggsmerter kan også ha andre bieffekter, som ikke har noe med soverommet å gjøre.

I videoen viser forsker Stuart McGill hvordan ryggsøylen bøyer seg når man har sex.

– Vi spør ikke nok

– Man drar den litt langt hvis man skal gi konkrete anbefalinger basert på ti par som har hatt sex i forskjellige posisjoner, sier overlege Jens Ivar Brox til forskning.no.

Men han tror flere pasienter kan ha godt av mer åpenhet rundt temaet.

– Jeg tror vi som leger kunne vært flinkere til å spørre om dette, og kanskje pasientene også kvier seg for å fortelle oss om slike problemer.

Sex er en naturlig del av livet for de fleste, også for de som lever med ryggplager over lengre tid. Brox forteller at legene opererer med et spørreskjema som brukes til å vurdere omfanget av ryggplager og behandling, som også inneholder et spørsmål om sex.

– Det er mange forskjellige svar, noen synes det går greit, mens andre mener plagene er svært hemmende. Noen svarer heller ikke på spørsmålet, siden det kanskje ikke oppleves relevant, sier Brox.

Han forteller at det er vanskelig å gi konkrete anbefalinger, men at større åpenhet kan være bra for pasientene.

– Et veldig positivt aspekt ved denne studien er at den oppfordrer folk til å være litt kreative, og finne løsninger som passer til hver enkelt pasient, sier Brox.

Referanse:

Sidorkewicz, McGill: Male Spine Motion During Coitus, Implications for the Low Back Pain Patient. Spine Biomechanics, DOI: 10.1097/BRS.0000000000000518

Powered by Labrador CMS