Forskere skal styre deg til å gjøre sunnere valg i kantina. Kommer du til å spise mer grønnsaker hvis varme grønnsaksretter kommer før kjøttet i køen? Hovedpoenget er at du ikke skal merke at du faktisk blir påvirket i valgene du tar. (Foto: NTB scanpix)

Forskeren forteller: Vennlige dytt skal få deg til å velge sunnere mat

I årevis har myndighetene prøvd å få deg og meg til å spise sunt gjennom folkehelsekampanjer og advarsler. Virket det? Ikke særlig godt viser det seg. Men hva om vi bare gir deg små dytt i riktig retning?

Små dytt for bedre helse

Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Animalia er med på prosjektet. Led mer på NIBIOs hjemmesider her.

Hver eneste dag tar du mange valg om hva du skal spise, når du skal spise og hvor mye. Hva er det som faktisk avgjør hva du bestemmer deg for? Som regel velger du slik du alltid har gjort og uten at du tenker over det. 

Men disse automatiske valgene dine er viktige.

Faktisk er det sånn at folk dør fordi de over lang tid har valgt mat som gjør dem syke. I Norge er usunt kosthold det som tar flest liv. Blant de største utfordringene er for lavt inntak av frukt og grønnsaker og for høyt inntak av salt.

Nå skal jeg og andre forskere finne ut av om små vennlige dytt, kalt nudge på engelsk, kan hjelpe. Vi vil for eksemepl finne ut av om gratis epler på jobben kan få deg til å spise mer frukt og grønt i løpet av dagen.

Vi vet bedre

Uansett om utvalget av sunn mat aldri har vært større og informasjon om mat og helse finnes overalt, gjør vi usunne valg.

Selv folk med hjertesykdom klarer ikke å ta de sunneste valgene på egen hånd. Fristelsene overstiger redselen for å bli syk. I årevis har myndighetene prøvd å få deg og meg til å spise sunt gjennom folkehelsekampanjer og advarsler. Og dette har ikke virket særlig godt. Dessverre. Det viser seg at vi lar oss så lett friste og avlede. Kan vi finne på noe nytt? Noe som i liten grad griper inn i din valgfrihet?

Første prosjekt på et sykehus

Inntil nå er det mest vanlige i Norge å få folk til å gjøre bedre matvalg gjennom folkehelsekampanjer eller personlig risikosamtaler. Dette er trolig ikke nok ettersom de fleste av våre matvalg er uoverveide og lettpåvirkelige.

Derfor vil vi nå prøve ut nudging - å dulte mennesker forsiktig i en viss retning uten å gripe inn i deres valgfrihet. Som for eksempel å plassere salt på et sted i kantinen hvor få ser det. Eller servere maten på mindre tallerkener.

Tidligere har forskere studert nudging knyttet til matsvinn og miljø i Norge. Men nudging som helsefremmende tiltak er det gjort lite forskning på. Dette prosjektet er trolig det første systematiske forsøket med nudging for sunnere kosthold på et sykehus i Norge.

Vi ønsker å undersøke hvordan vi kan dulte deltakerne i en sunnere retning i kantiner. Selve forsøkene vil foregå på LHL-klinikkene Feiring. Målet er å designe enkle nudging-metoder for å forbedre spisevanene til deltakerne på hjerterehabilitering.

I tillegg vil vi teste om nudging kan endre kostholdsvanene som gjelder salt, grønnsaker og porsjonsstørrelser i løpet av ulike fireukersperioder. Effekten måles etter én og seks måneder. En av utfordringene ved prosjektet er å måle effekten av tiltak som i utgangspunktet er ment å være umerkelige. Hele meningen med prosjektet er at de som dultes, ikke skal få med seg at de faktisk blir dultet.

Overførbare resultater

Vi forventer at resultatene skal være relevante for og overførbare til andre helseinstitusjoner, skoler og bedrifter hvor pasienter, elever eller ansatte inntar måltider i en kantine.

Da får vi mer kunnskap om hvordan vi med enkle midler og beskjedne ressurser kan gjøre grep som gir sunnere vaner og skaper positive effekter på folkehelsen.

Powered by Labrador CMS