Satser på alternativer til forsøksdyr

Med stiftelsen av Norecopa sist onsdag fikk Norge en nasjonal plattform som skal fremme arbeidet med alternativer til forsøksdyr. Sekretariatet er lagt til Veterinærinstituttet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'Bildet viser modeller som kan brukes som alternativer til forsøksdyr. Foto: Norges Veterinærhøgskole.'
"Bildet viser modeller som kan brukes som alternativer til forsøksdyr. Foto: Norges Veterinærhøgskole."

Norecopa har medlemmer fra forvaltningen, industri, forskning og dyrevernorganisasjoner. Kunnskapen og utgangspunktene er forskjellige blant medlemmene, men målet er det samme - økt velferd for forsøksdyr.

- Landbruks- og matdepartementet og kyst- og fiskeridepartementet har sammen gitt oss oppgaven å være sekretariat for Norecopa. Dette inngår som en del av det faglige arbeidet ved Veterinærinstituttet, sier adm. dir. ved Veterinærinstituttet, Roar Gudding.

De tre R’ene

Plattformen er en medlemsorganisasjon som skal bidra til økt kunnskap om å erstatte dyreforsøk med alternativer, redusere antallet dyr som benyttes i forsøk og å raffinere dyreforsøk for å redusere lidelse, øke dyrenes velferd og forsøkenes nytteverdi.

Disse punktene tilsvarer de tre såkalte R’ene (replacement, reduction og refinement) i forskning som innebærer bruk av forsøksdyr.

På europeisk nivå er det opprettet en organisasjon - ecopa - som skal bistå de nasjonale plattformene, hvor den norske plattformen er den 14. i rekken.

- Ecopas rolle er først og fremst å skape mer bevissthet om alternativer til dyreforsøk og kunnskap om alternative metoder, forteller dr. Bernward Garthoff, styremedlem og primus motor i Ecopa.

Erstatte fisk i forsøk

'Norecopa vil arbeide for økt velferd blant forsøksfisk.'
"Norecopa vil arbeide for økt velferd blant forsøksfisk."

Norges utstrakte bruk av fisk i forskningen er en aktuell sak for diskusjon i Norecopa. Tallene fra 2006 viser at fisk utgjør 97 prosent av alle dyr som blir brukt i forbindelse med forskning i Norge.

I lys av dette har Norge en stor utfordring når det gjelder å erstatte, redusere eller raffinere bruken av fisk til dyreforsøk.

- Det er mange utfordringer forbundet med fiskeforsøk, og et stort behov for mer kunnskap innenfor faget forsøksdyrlære på akvatiske dyrearter. Bruk av fisk i forskningen skjer ofte under relativt ukontrollerte betingelser sammenlignet med pattedyrforsøk. Dessuten er det viktig at de internasjonale fremskrittene innenfor de tre R’ene formidles raskt til alle som driver med dyreforsøk, sier professor Adrian Smith ved Forsøksdyravdelingen, Norges veterinærhøgskole.

Felles kunnskapsbase

Norecopa fungerer som en kunnskapsbase, stimulerer til økt satsing på alternativer og søker å oppnå konsensus mellom forvaltning, industri, forskning og dyrevernorganisasjoner.

'Professor Adrian Smith er en av forskerne som vil arbeide med Norecopa.'
"Professor Adrian Smith er en av forskerne som vil arbeide med Norecopa."

Sekretariatet for Norecopa er lagt til Veterinærinstituttet, som har øremerket midler fra sitt budsjett til denne funksjonen. Sekretariatet vil samarbeide tett med Forsøksdyravdelingen ved Norges veterinærhøgskole som har drevet en midlertidig plattform siden 2004 med midler fra Mattilsynet.

- Informasjonen skal legges ut på www.norecopa.no. Dessuten har vi også flere databaser over alternativer til dyreforsøk som også vil bli tilgjengelig fra den nye nettsiden, sier Smith.

Åpen for alle

- Norecopa er åpent for alle, også de som driver med grunnforskning, sier Smith. Plattformen skal forsøke å oppnå konsensus mellom alle de fire interessepartene og skal være et forum hvor ulike syn på dyreforsøk kan diskuteres.

Plattformen er et resultat av et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). Begge departementene bidrar med 400 000 kroner hver til Norecopa i 2008. I tillegg har FKD bidratt med 200 000 til drift i 2007. Opprettelsen av den nasjonale plattformen er nevnt som et viktig tiltak i Stortingsmeldingen nr. 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevern.

Powered by Labrador CMS