Husholdninger i eneboliger har kuttet strømforbruket mest etter at det ble innført strømstøtte.
Husholdninger i eneboliger har kuttet strømforbruket mest etter at det ble innført strømstøtte.

Folk i blokkleiligheter sparer mindre strøm enn folk i eneboliger

De fleste har redusert strømforbruket betydelig som følge av prisøkningen på strøm, men det er husholdninger i eneboliger som har kuttet strømforbruket mest.

Beregninger Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har gjort av konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad, viser at det er stor forskjell på hvor mye ulike husholdningstyper har mulighet til å spare på strømmen.

Beregningene viser at husholdninger i eneboliger har kuttet strømforbruket mest. Det skyldes blant annet at de har muligheter til å spare ved å bruke alternative oppvarmingskilder som vedfyring, og å la ubrukte rom stå kalde.

«Husholdninger i blokkleiligheter har færre slike muligheter, og strømsparing vil i større grad gå utover velferdsnivået til disse husholdningene», skriver SSB.

– Vi finner at husholdningene i eneboliger har fortsatt å spare på strømmen også etter at støtten ble innført. I blokkleilighetene ble sparingen derimot kraftig redusert da strømstøtten ble innført. Det gir en indikasjon på at det er mer krevende for de i blokk å spare strøm, sier SSB-forsker Hanne Marit Dalen.

For husholdningene med lavest inntekt gikk 11 prosent av budsjettet til kraft uten strømstøtte vinteren 2021/22, mot 3,2 prosent forrige vinter. Med strømstøtte var budsjettandelen 7,7 prosent blant de 10 prosentene av husholdningene med lavest inntekt.

– Her er det i stor grad snakk om husholdninger som i utgangspunktet bruker lite strøm sammenlignet med de andre gruppene, og som ikke har så store muligheter til å sette inn sparetiltak på kort sikt, sier Dalen.

For de 10 prosentene med høyest inntekt utgjør utgiftene til kraft etter strømstøtte 1,8 prosent av budsjettet, mot 2,5 prosent uten strømstøtte.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS