Sykepleiere med mange symptomer på posttraumatisk stresslidelse, utviklet oftere diabetes 2 enn andre. (Foto: Microstock)

Traumer gir økt risiko for diabetes 2

Kvinner med posttraumatisk stress-syndrom har nesten dobbelt så stor risiko for å utvikle diabetes 2, sammenlignet med andre kvinner.

Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse er en angstlidelse som kan oppstå hos mennesker som har vært utsatt for særlig skremmende og redselsfulle opplevelser, slik som grov vold, mishandling, krig og konsentrasjonsleiropphold, katastrofer, tortur, voldtekt, alvorlige ulykker eller alvorlige forbrytelser (f.eks. væpnet ran).

Posttraumatisk stresslidelse er også kjent som post traumatisk stress disorder (PTSD).

Kilde: Store medisinske leksikon. 

Slik ble studien gjort

Studien var basert på data fra Nurse Health study II, som pågikk mellom 1989 og 2011.       

Forskerne kartla om kvinnene hadde diabetes 2 både ved å spørre om kvinnene var blitt diagnostisert av lege, og ved å få bekreftet diagnosen med testresultater.

PTSD ble kartlagt gjennom spørreskjema hvor de rapporterte omfanget av traumer, inkludert seksuelt overfall, vold i hjemmet, bilulykker og uventet dødsfall blant nærstående personer.

Posttraumatisk stresslidelse er en angstlidelse som kan oppstå hos mennesker som har vært utsatt for særlig skremmende og redselsfulle opplevelser. 

Nå har amerikanske forskere funnet en tydelig, økt risiko for å utvikle diabetes 2 blant kvinner med denne psykiske lidelsen.

Den nye studien er basert på opplysninger fra en stor befolkningsstudie av amerikanske sykepleiere. Jo flere symptomer kvinnene hadde på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), desto større var risikoen for å få diabetes type 2.

Risikoen økte også mer for dem med de alvorligste symptomene.

Dataene ble samlet inn av forskere ved Universitetet i Columbia og Harvard School of Public Health.

Tolv prosent fikk diabetes 2

Fire prosent av sykepleierne var i gruppen som hadde rapportert om flest symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Av disse hadde 12 prosent utviklet diabetes type 2 da de var blitt 60 år.

Til sammenligning utviklet syv prosent av kvinnene diabetes blant dem som ikke hadde noen symptomer på posttraumatisk stresslidelse.

Dette er den tydeligste sammenhengen som hittil er funnet mellom PTSD og diabetes type 2.

Antidepressiva og fedme 

Likevel er diabetes sterkere forbundet med andre forhold. Bruk av antidepressiva og økt kroppsmasseindeks utgjorde nesten halvparten av den økte risikoen for diabetes type 2, med henholdsvis 34 prosent og 14 prosent.

På den andre siden fant forskerne ingen kobling mellom diabetes og røyking, kvaliteten på kostholdet, alkoholinntak eller psykisk aktivitet.  

-  Kvinner med PTSD og helsearbeiderere som behandler dem, bør være oppmerksomme på at disse kvinnene har økt risiko for diabetes, sier forsker  Andrea L. Roberts ved institutt for sosialvitenskap ved Harvard School of Public Health.

Kvinner mer utsatt for traumer

Ifølge studien vil ni av hundre kvinner få posttraumatisk stressyndrom i løpet av livet. Kvinner har dobbelt så stor risiko som menn for å få lidelsen.

Kvinner er også mer utsatt for å oppleve traumatiske hendelser som voldtekt, som fører med seg en høyere risiko for å få lidelsen, påpeker forskerne.

-  Posttraumatisk stresslidelse er ikke bare ødeleggende for den psykiske helsen, men den påvirker også den fysiske helsen. Den øker risikoen for hjertekarsykdommer, diabetes og fedme, sier studiens forfatter Karestan C. Koenen, forsker og professor i epidemologi ved Mailman School of Public Health ved Universitetet i Columbia.

Kan også gi fedme

Studien bygger på tidligere funn av forskerne, blant annet en studie fra 2013 hvor de rapporterte en sammenheng mellom posttraumatisk stresslidelse og fedme. Tidligere studier har funnet en kobling mellom psykiske sykdommer som ulike angstlidelser, og type 2 diabetes.

Forskerne kan ikke si hva som er årsaken til sammenhengen. De mener mer forskning er nødvendig for å identifisere koblingen mellom posttraumatisk lidelse og type 2 diabetes. 

Men de foreslår at biokjemiske endringer eller adferdsendringer som søvnforstyrrelser, kan være nøkkelen. 

Flere tidligere studier har vist at diabetes 2 kan kureres med kosthold.

Kilde:

Andrea L.Roberts m. fl.: Posttraumatic Stress Disorder and Incidence of Type 2 Diabetes Mellitus in a Sample of WomenA 22-Year Longitudinal Study. JAMA Psychiatry, online 7. January, 2015. doi:10.100. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS