Stadig færre barn blir født.
Stadig færre barn blir født.

Kvinner i Norge får nå færre enn 1,5 barn hver

Det er et halvt barn mindre sammenlignet med i 2009.

Et samlet fruktbarhetstall på 1,48 i 2020 er det laveste som SSB noen gang har registrert. I 2019 var fruktbarhetstallet på 1,53.

Det ble i fjor født 53 000 barn i Norge.

Nedgangen i fruktbarheten i 2020 kan ikke knyttes til korona-pandemien, slår SSB fast. De aller fleste barna som ble født i fjor ble nemlig unnfanget i god tid før korona-restriksjonene ble innført i mars 2020.

– Nedgangen i fruktbarheten er en trend som har pågått i over ti år, så dette er ikke overraskende tall, sier Espen Andersen i SSB i en pressemelding.

Kvinner venter lenger

De siste ti årene er det særlig fruktbarheten til kvinner mellom 20 og 30 år som har gått betraktelig ned.

– Vi ser at stadig flere kvinner i denne aldersgruppen venter lenger med å få sitt første barn. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende har gått opp i takt med at fruktbarheten har gått ned. Dette er en viktig årsak til nedgangen i fruktbarheten, sier Andersen.

Fruktbarheten har også gått ned for kvinner mellom 30 og 34 år. Den har holdt seg stabil for kvinner over 35 år.

Fruktbarhetstallet som SSB benytter er et mål på hvor mange barn kvinner i gjennomsnitt vil føde i løpet av sin fruktbare alder, dersom det samme fruktbarhetsmønsteret fra det bestemte året holder seg lik i framtiden. Statistikkbyrået minner for ordens skyld om at dette er et hypotetisk mål.

Innvandrerkvinner har også lav fruktbarhet

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende kvinner er nå cirka 30 år. Førstegangsfedre er i gjennomsnitt 32 år.

Også fruktbarheten blant innvandrerkvinner i Norge er nå rekordlav. I 2020 målte SSB den til 1,68. Det var en nedgang fra 1,77 året før.

Uten innvandrerkvinner ville fruktbarhetstallet per kvinne i Norge i fjor ha vært på 1,44.

Høyest fruktbarhet i Rogaland og lavest i Oslo

Rogaland hadde den høyeste fruktbarheten blant fylkene i 2020 med 1,64 barn per kvinne.

Lavest var den i Oslo med 1,38.

Fruktbarheten var også lav i de to nordligste fylkene. I Finnmark og Troms og i Nordland ble den målt til 1,41 barn per kvinne. Særlig i Troms og Finnmark hadde kvinner tidligere høy fruktbarhet.

Nedgangen i fruktbarheten er langt fra noe særnorsk fenomen. Mange land i verden opplever det samme.

I Norden er fruktbarheten nå høyest i Sverige og Danmark med henholdsvis 1,66 og 1,67 barn per kvinne i 2020. Klart lavest er den i Finland med bare 1,37.

Kilde:

«Nok en gang rekordlav fruktbarhet», SSB-artikkel, 11. mars 2021.

Powered by Labrador CMS