I beste fall for Jordas klima og miljø, blir vi bare 6 milliarder mennesker i år 2100. Utdanning for jenter i Afrika er et viktig tiltak for å bremse befolkningsøkning.
I beste fall for Jordas klima og miljø, blir vi bare 6 milliarder mennesker i år 2100. Utdanning for jenter i Afrika er et viktig tiltak for å bremse befolkningsøkning.

Vi blir kanskje aldri 9 milliarder mennesker

I november i fjor ble vi 8 milliarder. Men befolkningsøkningen kan toppe ut allerede ved 8,5 milliarder, konkluderer to norske forskere i en ny studie.

Økonomisk utvikling har brakt stadig flere mennesker ut av ekstrem fattigdom.

Fortsetter den økonomiske utviklingen slik den har gjort de siste 50 årene, når jordas befolkning en topp på 8,6 milliarder mennesker rundt år 2050.

Det varsler de to forskerne Per Espen Stoknes ved Handelshøyskolen BI og Ben Callegari ved Høyskolen Kristiania.

I år 2100 kan jordas befolkning ha sunket igjen til 7 milliarder mennesker.

Eller bedre: Bare 6 milliarder i 2100

Et annet og enda lykkeligere scenario med tanke på jordas bærekraft, er at vi når en topp med 8,5 milliarder mennesker allerede i år 2040.

Deretter synker befolkningen til bare 6 milliarder i år 2100.

Dette siste scenariet forutsetter at det blir gjort enda mer i årene som kommer for å bekjempe fattigdom. Mye handler da om å satse på utdanning og bedre helse for de fattigste, påpeker forskerne.

Matsikkerhet og likestilling mellom kjønnene er også viktig for å holde befolkningsøkningen nede i fattige land.

Fem scenarier for Jordas befolkningsutvikling. Den blå kurven og den gule kurven er Earth4All-prosjektets to scenarier. Denne norske studien varsler enda større befolkningsnedgang enn tidligere scenarier.
Fem scenarier for Jordas befolkningsutvikling. Den blå kurven og den gule kurven er Earth4All-prosjektets to scenarier. Denne norske studien varsler enda større befolkningsnedgang enn tidligere scenarier.

Raskere befolkningsnedgang

Stoknes og Callegari varsler en raskere nedgang i jordas befolkning enn det andre forskere har gjort tidligere. Det gjør de basert på annerledes modellberegninger .

– Vi vet at rask økonomisk utvikling i lavinntektsland har hatt enorm betydning for fødselstallet, sier Per Espen Stoknes i en pressemelding.

– Fødselsraten for jenter faller når de får tilgang til utdanning. Den faller også når kvinner blir økonomisk myndiggjort og får tilgang til bedre helsetjenester.

Studien som Stoknes og Callegari står bak kalles Earth4All. Organisasjonen Global Challenges Foundation med hovedkvarter i Stockholm, har vært oppdragsgiver for de to norske forskerne.

Bare noen få fattige land

Ben Callegari bekrefter at det nye han og Stoknes har gjort i denne studien, er å knytte befolkingsendring enda tettere til økonomisk utvikling.

Slik har fødselsraten i ti globale regioner falt, i takt med den økonomiske utviklingen i årene 1980-2018. Den stiplede linjen viser hovedtendensen. Stoknes og Callegari mener at tidligere studier i for liten grad har sett denne sammenhengen.
Slik har fødselsraten i ti globale regioner falt, i takt med den økonomiske utviklingen i årene 1980-2018. Den stiplede linjen viser hovedtendensen. Stoknes og Callegari mener at tidligere studier i for liten grad har sett denne sammenhengen.

Jordas befolkning øker nå bare i et lite antall fattige land. Her øker den til gjengjeld mye.

Dette er afrikanske land som Angola, Niger, Nigeria og Den demokratiske republikken Kongo.

I Asia er det fattige Afghanistan som fortsatt har rask befolkningsøkning.

– Om disse landene fikk suksess med økonomisk utvikling, så kunne jordas befolkningstopp komme heller før enn siden, sier Ben Callegari.

De rike viktigst for klimaet

Forskerne har i studien Earth4All også sett på sammenhengen mellom befolkning og klodens klima.

De konkluderer med at det ikke er befolkningsstørrelsen på jorda som er viktigst for klimaet.

Viktigere er det ekstremt høye forbruket til verdens 10 prosent rikeste mennesker.

– De stedene på jorda der befolkningen øker raskest har hvert menneske et ekstremt lite miljømessig fotavtrykk, sammenlignet med de stedene der befolkningsøkningen stanset flere tiår tilbake.

Det sier den norske forskeren Jørgen Randers, som også har vært bidragsyter til Earth4All-studien.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Ben Callegari og Per Espen Stoknes: «People and Planet, 21st Century Sustainable Population Scenarios and Possible Living Standards Within Planetary Boundaries», Rapport fra Global Challenge Foundation, mars 2023.

Powered by Labrador CMS