Det kan være at en infeksjon med koronaviruset kan påvirke deg hormonelt i lang tid og blant annet føre til økt hårtap, i tillegg til de andre mer kjente symptomene.

Manglende sexlyst og hårtap er blant symptomene på long covid

I en ny britisk studie har forskere undersøkt alle senskadene man kan lide av etter Covid-19 infeksjon. Listen begynner å bli ganske lang.

Britiske fastleger har notert seg hvilke symptomer pasientene deres led av etter infeksjon med koronaviruset.

To forskergrupper fra to britiske universiteter har nå undersøkt disse symptomene. De mener nå å ha funnet 62 symptomer på long covid.

– Denne forskningen underbygger det pasienter har fortalt klinikere og politikerne gjennom hele pandemien - at symptomene på long covid favner bredt og at vi ikke kan forutse disse plagene bare ved å se til livvsstilfaktorer eller kroniske lidelser, sier Shamil Haroon, en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Blant de mest overraskende funnene er at mange pasienter rapporterer om mindre sexlyst, ereksjonsproblemer, tarmproblemer og hårtap.

– Dette med sexlyst rangerer de faktisk ganske høyt. Det er uklart hvorfor det er sånn, men mange av cellene i hormonsystemet har reseptorer for viruset. Internasjonalt er det mye forskning på hormonelle effekter av covid-19. sier Arne Søraas, lege ved Oslo universitetssykehus.

– Snart er det ikke et symptom vi ikke har hørt om knyttet til long covid. Det er tydelig at covid-19 skiller seg fra andre virus, sier Søraas, som er prosjektleder for den norske koronastudien som følger 200.000 nordmenn gjennom pandemien.

Bare i Norge har vi hatt 1,4 millioner tilfeller av koronaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet.

Long covid

Long covid er senvirkninger av infeksjon med koronaviruset. Hvis en person har symptomer eller plager som er knyttet til virusinfeksjon tolv uker etter at koronaviruset er ute av kroppen, er det snakk om long covid.

Kilde: NHI

Flere millioner fastlegebesøk

De britiske forskerne undersøkte de anonyme helsedataene til 2,4 millioner briter. Dataene var fra mellom januar 2020 og april 2021.

Omtrent 500.000 av personene forskerne undersøkte, hadde gjennomgått en infeksjon av koronaviruset, mens 1,9 millioner ikke hadde hatt viruset.

Dataene forskerne jobbet med, er fra pasienters besøk hos allmennleger, altså fastlegene deres.

De vanligste symptomene som ble rapportert om, var tap av lukt- og smakssans, tungpustethet, brystsmerter og feber.

Totalt fant forskerne over 62 symptomer de mener kan knyttes til long covid.

Forsker og infeksjonsmedisiner Arne Søraas på pressekonferanse om forskningsprosjekt som skal undersøke om tran virker forebyggende på koronavirus.

Mer fatale konsekvenser

– Det har også kommet en del andre alvorlige problemer det er verdt å notere seg. En stor studie fant blant annet en 40 prosent økning i hjerteproblemer 1-2 måneder etter covid-infeksjonen, og en 70 prosent økning i risikoen for død hos pasienter 1-6 måneder etter covid-infeksjonen, sier Søraas.

For de under 65 år som ble sykehusinnlagt med covid-19, er det blant annet veldig forhøyet risiko for død også etter infeksjonen har gitt seg. Hele 233 prosent økning, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Frontiers in Medicine, skriver MedicalNewsToday.

En annen studie, publisert i tidsskriftet Nature Medicine, mener også å kunne vise at de som er infiserte med covid-19, har større fare for å miste livet på sikt – ikke bare under selve infeksjonen.

Her undersøkte de en amerikansk database for veteraner og fant en sammenheng mellom covid-19 sykdom og forhøyet risiko for død i de neste seks månedene.

Hvorfor rammer covid så sammensatt?

Det er ikke uvanlig med ettervirkninger etter virusinfeksjoner. Dette er noe vi vet fra tidligere pandemier og influensasykdommer.

Det er imidlertid tydelig at covid-19s ettervirkninger favner bredt og at symptomene kan ramme hardere enn det vi ser ved influensasykdom, ifølge Søraas.

– Vi vet ikke så mye om covid-19 ennå, men det skiller seg fra andre virus. Sammenlignet med influensa er det andre ettervirkninger av covid. Virus er utrolig forskjellige, noen virus gjør deg aldri noe vondt mens noen tar livet av deg etter kort tid, sier han.

– Koronavirus har ACE2 reseptorer som inngangsport, og da kan de i utgangspunktet infisere mange svært forskjellige celletyper i hele kroppen som har disse reseptorene. Dette er annerledes enn influensa som først og fremst går inn i celler i luftveiene. Det at viruset kan infisere store deler av kroppen gjennom disse reseptorene, er et naturlig sted å begynne ved videre undersøkelser, sier Søraas.

– ACE2 er et protein på overflaten av mange celletyper. Det er et enzym som lager små proteiner, som så går brukes for å opprettholde funksjonene i cellen, skriver en amerikansk forskergruppe på nettstedet The Conversation.

– Ved å bruke piggproteinet sitt kan SARS-CoV-2 viruset binde seg til ACE2, nesten som en nøkkel som blir satt i en lås, før den går videre og infiserer cellen, skriver de.

De skriver at det er lungenes ACE2 reseptorer som er mest utsatt for Covid-19, men at hjertet også har lett for å bli infisert, og at leveren, nyrene og tarmsystemet også kan bli angrepet gjennom disse ACE-reseptorene.

Kilder:

Anuradhaa Subramanian m.fl.: Symptoms and risk factors for long COVID in non-hospitalized adults, Nature Medicine, 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS