Studenttallet økte under pandemien, men gikk ned i 2022.

Færre studenter etter pandemien

Gjennom koronapandemien var det en stor økning i antall studenter ved norske universiteter og høgskoler. Fra 2021 til 2022 ble det 7.000 færre studenter.

Høsten 2022 var det registrert 298.000 studenter, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I pandemiårene 2020 og 2021 var det en årlig vekst på hele 4 prosent i antall høgskole- og universitetsstudenter. Gjennomsnittlig årlig vekst de siste ti årene før pandemien var på 2 prosent.

– Nedgangen i antall studenter i 2022 kan tolkes som at vi er på vei tilbake til normalen etter to år med stor økning i studenttallene. Det er likevel viktig å merke seg at det faktisk er 16.000 flere studenter i 2022 enn det var i 2019, sier seniorrådgiver Geir Nygård.

Universitetet i Sørøst-Norge og Handelshøyskolen BI mistet flest studenter med rundt 1.000. Dette svarer til en nedgang på henholdsvis 6 og 5 prosent.

I 2020 var det en stor økning i antall 19-åringer som begynte å studere, som vil si at flere begynte på høyere utdanning rett etter videregående.

– Høsten 2022 ser vi at antallet unge studenter normaliserer seg igjen. Uten restriksjoner er det trolig flere unge som velger å gjøre annet før høyere utdanning, sier Nygård.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS