Frisk tarm: Når legen undersøker tarmen til mennesker med IBS, framstår den ofte som normal. Men undersøkelser peker mot at fordøyelsessystemet til IBS-pasientene likevel ikke fungerer som det skal. (Illustrasjonsfoto: Juan Gaertner / Shutterstock / NTB scanpix)

Mindre følsomme nerver hos de med irritabel tarm

Mennesker med irritabel tarm (IBS) hadde overraskende nok mindre følsomme nerver i tarmen, ifølge en ny studie. 

Tallene er ikke sikre. Men trolig har minst én av ti nordmenn irritabel tarm-syndrom (IBS) – en ufarlig, men plagsom tarmlidelse med diare, forstoppelse og luftplager som typiske symptomer. Lignende tall finner vi i mange industrialiserte land.

Årsakene til tilstanden har imidlertid vært vanskelige å fastslå. Når pasientene undersøkes, finner legen ofte ingen tegn til allergier eller sykdom i tarmen. Mange fagfolk har ment at lidelsen skyldes stress eller psykiske årsaker.

Men i de siste åra har stadig flere undersøkelser pekt mot at IBS er en fysisk lidelse.

Mye tyder på at tarmen til mange IBS-pasienter er overfølsom – selv normal fordøyelse gir opplevelse av smerter og ubehag. Undersøkelser har også vist at tarmen reagerer unormalt på visse matvarer.

Men hvor sitter feilen? Hva er det som gjør tarmen mer følsom?

En gruppe tyske forskere har nå testet om nervene i tarmene til IBS-pasienter reagerer mer på ulike stimuli enn nerver fra friske folk.

Men resultatet ble ikke helt som forventet.

Like følsomme

Forskerne brukte nerveceller fra tarmen til 35 IBS-pasienter og 17 friske mennesker for å sammenligne reaksjonene på ulike typer stimuli.

Først testet de hvordan cellene reagerte på små elektriske støt og på stoffet nikotin. Dette er stimuli som lett aktiverer nerveceller. Det viste seg at cellene fra begge gruppene reagerte like mye på behandlinga.

Dermed virker det altså ikke som om IBS-tarmene var generelt mer følsomme for stimuli enn normale tarmer.

Men hva med reaksjoner på andre typer signaler?

Ufølsom IBS-tarm

Forskerne forsøkte en cocktail av signalstoffer som ser ut til å være mer vanlig i tarmen hos mennesker med IBS. Stoffene er koblet til betennelsesreaksjoner og andre undersøkelser har antydet at de blir skilt ut av tarmen selv.

Resultatene viste forbausende nok at cellene fra IBS-pasienter reagerte mindre på blandingen enn nervecellene fra friske folk.

Antageligvis skyldes dette at nervecellene til IBS-pasientene blir utsatt for så mye av disse stoffene til vanlig, at de er blitt helt ufølsomme for dem, skriver Daniela Ostertag fra Technische  Universität München og kollegaene hennes i Frontiers in Neuroscience. 

– Interessant tolkning

Jørgen Valeur forsker selv på IBS, ved Unger-Vetlesens institutt ved Lovisenberg diakonale sykehus. Han tror de tyske forskerne egentlig hadde forventet motsatt utfall – altså at nervecellene fra IBS-tarmen skulle reagere mer.

– Det er en interessant tolkning at cellene hos IBS-pasientene vanligvis utsettes for så store mengder av disse signalstoffene at de er blitt helt ufølsomme overfor dem, sier han.

– Men dette forklarer ikke hvorfor tarmen til mennesker med IBS er mer følsom enn normalt.

Svakheter

På den annen side er resultatene heller ikke noe bevis på at nervesystemet i IBS-tarmen ikke er overfølsomt. Det er for eksempel mulig at nervecellene reagerer mer på andre stoffer.

Reaksjonene som gir IBS-symptomer kan dessuten skapes høyere oppe i nervebanene, som i ryggmargen, ifølge Valeur.

Han sier at den tyske gruppen er kjent for mye god forskning, men at det likevel er noen svakheter ved denne studien.

For eksempel falt mange pasienter ut av studien underveis i prosessen. Forskerne rekrutterte hele 190 friske og 106 pasienter med IBS, men bare henholdsvis 17 og 35 ble til slutt brukt i studien.

– Dette er litt bekymringsfullt. Når du har et så stort frafall er det ikke sikkert at deltagerne du sitter igjen med er representative, sier Valeur.

Ikke psykisk forklaring

De nye resultatene gir ikke noe nærmere svar på hva som feiler tarmen til IBS-pasienter.

Og den endelige løsningen på gåten kan nok la vente på seg en stund. De siste åras forskning har vist at tarmen er et uhyre komplisert organ, og mange faktorer er med på å styre den.

– Forskerne prøver å sirkle inn hva som er galt, sier Valeur.

– Man mistenker at ett eller flere av fordøyelseskanalens kontrollsystemer ikke virker som de skal.

Valeur forteller at tarmens funksjoner reguleres av fem ulike kontrollsystemer:

Sentralnervesystemet, tarmens nervesystem, tarmens hormonsystem, tarmens immunsystem og tarmfloraen.

Foreløpig vet vi verken hvor feilen hos IBS-pasientene kan finnes, eller om den ligger i ett eller flere av systemene. Men én ting er sikkert:

Stadig mer forskning peker mot at IBS ikke kan skyldes rene psykiske årsaker som nervøsitet eller uløste konflikter i hverdagen. Selv om faktorer som stress kan virke inn, tyder mange undersøkelser på at lidelsen har en organisk forklaring.

– Denne studien føyer seg inn i rekka, sier Valeur.

Referanse

Daniela Ostertag m.fl: Reduced responses of submucous neurons from irritable bowel syndrome patients to a cocktail containing histamine, serotonin, TNF and tryptase (IBS-cocktail), Frontiers in Neuroscience, 2015, Doi.org/10.3389/fnins.2015.00465. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS