Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Nye brannforsøk gir mer kunnskap om brann i bygg med massivtre.

Hus i massivtre kan også brenne

Synlig byggemateriale i massivt tre gir langt raskere brannutvikling, viser en studie. – Sprinkelanlegg bør vurderes også i massivtrebygg der det ikke er påbudt, mener brannforsker Andreas Sæter Bøe.

Synlig massivtre er populært i mange nybygg. Bruken av trematerialer gir et godt klimaregnskap, tre er vakkert og det oppleves godt å være i slike bygg.

I tillegg går byggingen raskt unna når store prefabrikkerte elementer bare kan løftes på plass, nesten som legobrikker.

Massivtre er store elementer av tre som brukes som bærende konstruksjoner i vegger og etasjeskillere. 

Elementene er bygd opp av flere lag av planker der hvert lag ligger på tvers av det neste, såkalt krysslaminert. Lagene er limt sammen og brukes blant annet i boligbygging, næringsbygg, skoler, helsebygg, barnehager og høyhus.

Mange myter

Andreas Sæter Bøe ved NTNU mener det verserer noen myter om brannsikkerheten til bygg i massivtre.

– Det sies at massivtre ikke lar seg tenne på eller at det ikke er grunn til å bekymre seg fordi det dannes et beskyttende kullag utenpå massivtreet. Utsagnene har noe sant i seg, men forteller ikke alt. Tre er et brennbart materiale, og virkeligheten er langt mer komplisert, sier Bøe.

Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU, har jobbet i seks år som brannforsker ved RISE Fire Research i Trondheim og er nå forsker. Han har gjennomført to storskala brannforsøk med massivtre.

Realistisk test

Han forteller at det de siste 10–15 årene er utført en rekke forsøk internasjonalt for å undersøke hvordan brann i massivtre arter seg. Mange er gjort i små rom og med små vindusåpninger. 

– Men moderne bygg har gjerne store åpne arealer og svære vinduer. Jeg ville studere hvordan brann i et storskala rom med synlig massivtre oppførte seg, mest mulig likt et moderne kontorbygg.

Testet brann i rom

For forsøkene ble det ble bygd et rom i massivtre som var 18,9 meter langt, 5 meter bredt og med 2,5 meter takhøyde. 

Gulvarealet var 95 kvadratmeter og rommet hadde store vindusåpninger på én vegg. Langs hele gulvet ble det stablet trelekter på 5 ganger 5 centimeter i kryss, med luft mellom.

Trekrybba, som brannforskerne kaller dette, tilsvarer energimengden i et typisk kontorbygg. 

Brannen ble startet ved å sette fyr på den ene enden av trekrybba.

Slik så det ut før test 2. Lektene på gulvet (trekrybba) tilsvarte energimengden til et vanlig kontorlandskap. Både langveggen og taket består av bart/eksponert massivtre.

Endret branndynamikken

Bøe kjørte to forsøk. I forsøk 1 hadde testrommet synlig massivtre i taket, mens bakveggen var kledd med ubrennbar gips.

– Det var en klar endring i branndynamikken fra før og etter at massivtre-taket ble antent. Fra taket begynte å brenne tok det tretten minutter før brannen hadde spredt seg til hele takflaten. Sammenlignet med brannforsøk uten eksponerte trematerialer er dette raskt. Samtidig er det saktere enn i andre forsøk med eksponert tak.

Brannen i taket førte til sterk varmestråling mot gulvet. Det fikk ilden til å spre seg fort også på gulvnivå.

Brannen sprer seg langs taket i massivtre. I dette forsøket er bakveggen kledd med gipsplater.

Vesentlig raskere

I forsøk nummer 2 besto både tak og bakveggen av eksponert massivtre. Brannutviklingen gikk langt raskere enn i det første forsøket. Fra taket ble antent til hele rommet var i full fyr, tok det bare 91 sekunder.

– Måten brannen spredte seg på, var den samme som i den første testen. Men det var tydelig at den brennbare veggen bidro til en klart raskere utvikling. Den brennende veggen økte varmestrålingen mot taket og trekrybba slik at både tak og gulv brant kraftigere.

– Etter overtenning sto det store flammer ut gjennom vindusåpningene. Det øker risikoen for spredning til etasjene over og til nabobygg, forklarer Bøe.

Brannen sprer seg klart raskere når både taket og bakveggen består av synlig massivtre. Brannen i trekrybba følger etter, akselerert av varmen fra taket og veggen.

Slokner ganske raskt

I begge testene sloknet flammene i massivtreet innenfor 15 minutter etter overtenning. Dette skjer fordi det dannes et kullag på overflaten. 

Massivtreet er da avhengig av å få tilført tilstrekkelig varme utenfra for å opprettholde brannen. Hvis brannvesenet kommer raskt i gang med slokking er oppblussing normalt ingen stor trussel.

– At brannen i første omgang slokner av seg selv er et positivt funn for massivtrebygg med tanke på byggets stabilitet og muligheten for å begrense brannen til branncellen der den startet.

Mens brannen er på det mest intense, slår flammene høyt ut gjennom vindusåpningene. Slike store flammer kan øke risikoen for at brannen sprer seg til etasjen over eller til nabobygg.

Vil ikke fraråde

– Viser forsøkene at eksponert massivtre ikke bør brukes?

– Nei. Massivtre har en rekke fordeler og er et flott materiale man bør fortsette å bruke. Samtidig demonstrerer forsøkene tydelig at eksponerte overflater av massivtre kan påvirke hvordan en brann utvikler seg. Det må alle som prosjekterer slike bygg ta hensyn til.

Han forklarer at i små rom vil en brann kunne utvikle seg nokså raskt, uavhengig av konstruksjonsmaterialet. Det er først i store rom at forskjellene virkelig trer frem.

Ikke bare massivtre

Han påpeker at det kan gå lenger tid før taket antennes i store rom med stor takhøyde.

– Tidligere forskning har også vist at størrelse, antall og avstand mellom eksponerte overflater har stor betydning for hvordan brannen utvikler seg. Det må også nevnes at store brennbare overflater, for eksempel trekledning, i bygg med ubrennbar konstruksjon, vil kunne ha en like stor innvirkning på utviklingen av brann i tidlig fase.

Vurdere sprinkleranlegg oftere

Normalt vil sprinkleranlegg hindre en rask brannutvikling. I mange typer bygg er det påbudt med slike anlegg, men ikke i alle.

– Der det ikke er påbudt, må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om det er potensial for en rask brannutvikling – og om det likevel bør installeres sprinkleranlegg, eller andre tiltak, for å sikre sikker rømning og redning, sier Bøe.

Andreas Sæter Bøe med to av sine veiledere, NTNU-professor Anne Steen-Hansen (t.v.) og Kathinka Leikanger Friquin, forsker ved Sintef og NTNU.

Vil forstå mer

De to forsøkene kostet mellom fem og seks millioner kroner. At brannforsøk er så kostbare er en av årsakene til at vi ennå har kunnskapshull om massivtre og brann, mener brannforskeren.

– Historisk har man ofte strammet inn eller justert regelverket først etter storbranner. Ved å gjennomføre eksperimentelle branntester vil vi i større grad komme i forkant av problemene, slik at små justeringer underveis gir en sikrere måte å bygge på.

På verdensbasis er det gjort flere brannforsøk med ulike kombinasjoner av synlig massivtre i rom av ulik størrelse.

– Vi har fortsatt ikke et komplett bilde av betydningen av synlige massivtreoverflater for brannutvikling. Resultatene fra forsøkene og det videre arbeidet i forskningssenteret FRIC er viktige bidrag for å forstå hvordan brann utvikler seg i slike bygninger, sier Andreas Sæter Bøe.

Referanser:

Andreas Sæter Bøe mfl.: Fire spread in a large compartment with exposed cross-laminated timber and open ventilation conditions: #FRIC-01 – Exposed ceilingFire Safety Journal,  2023. Doi.org/10.1016/j.firesaf.2023.103869

Andreas Sæter Bøe mfl.: Fire spread in a large compartment with exposed cross-laminated timber and open ventilation conditions: #FRIC-02 – Exposed ceilingFire Safety Journal, 2023. Doi.org/10.1016/j.firesaf.2023.103986

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS