Familier som leier bolig, har dårligere råd enn de som eier egen bolig.

Nye tall om barne­fattig­dom: Familier som leier bolig, har dårligst råd

Andelen fattige er mye høyere blant leietakere enn blant boligeiere, viser tall fra SSB. En ny metode skal gi bedre oversikt over fattige barns liv.

I rapporten « Måling av barnefattigdom: Utredning av supplerende fattigdomsmål » har forskere fra Statistisk sentralbyrå sett på hvordan man kan måle både utbredelse og sammensetning av fattigdom. Målet er å få vite mer om situasjonen til barn i fattige familier. Rapporten er skrevet på oppdrag for Bufdir.

– Forskjellen blir enda tydeligere når boligeiernes fordeler av egen bolig blir tatt med i målingen av materiell levestandard, skriver SSB på sine sider.

Rapporten er basert på data for perioden 2019–2021. Grunnen til at familiene som leier, har dårligst råd, er at mange av dem har lav inntekt etter skatt. Dermed blir det vanskelig å få råd til å kjøpe en egen bolig.

– Vi tar forbehold om at konklusjonen kan bli modifisert i en periode med høyere rente og inflasjon, sier forsker Audun Langørgen i Statistisk sentralbyrå.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS