Fosforkrise i anmarsj

Livet slik vi kjenner det er umulig uten fosfor. Fosfor er imidlertid en begrenset ressurs som opplever stadig økt etterspørsel.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fosfor er en begrenset ressurs som vi må ta bedre vare på. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Når det snakkes om fosfor, skjer det ofte i negative termer. For store fosformengder i ferskvann fører for eksempel til gjengroing og oksygenfattig vann.

Men fosfor er i seg selv ikke negativt – grunnstoffet er helt nødvendig for liv. Fosfor finnes i alle levende organismer og både mennesker og planter trenger tilførsel av fosfor for å overleve.

I dag står vi overfor en utfordring. Fosfor brukt i mineralgjødsel er en ikke-fornybar ressurs – og det betyr at de globale fosforbeholdningene stadig minker.

Derfor er det viktig å finne gode løsninger for hvordan vi skal ta vare på og utnytte bedre fosforet vi allerede har i omløp, mener forskerne.

Peak Phosphorus snart nådd

På samme måte som vi snakker om Peak Oil, mener flere forskere at vi nærmer oss Peak Phosphorus. Dette toppunktet er ikke det samme som at fosformengden tar slutt, men på grunn av begrensede globale reserver, vil utvinningsmengden etter toppen er nådd, avta for hvert år. 

- I enkelte viktige fosforproduserende land er produksjonstoppen allerede nådd, og ett av disse er USA, sier Ola Stedje Hanserud som er forsker ved Bioforsk Jord og miljø.

Han forteller at International Fertilizer Development Centre (IFDC) anslår de totale reservene fosforholdig malm som eksisterer i dag til å utgjøre rundt 60 000 megatonn.

Ifølge kommisjonen er dette, med et globalt årlig forbruk på 160 megatonn, nok til å vare i omtrent 300-400 år.

Uenighet mellom fosforindustri og forskere

Fosforindustri og forskning er imidlertid ikke enige om levetiden for fosforreservene vi har.

Hanserud påpeker at anslaget til IFDC ikke tar høyde for befolkningsveksten vi står overfor. Heller ikke et stadig større konsum av kjøtt er tatt med i beregningen.

Som konsekvens av disse endrede forholdene vil det årlige forbruket av fosfor i mineralgjødsel øke, og de økonomiske drivverdige reservene vi kjenner til vil bli brukt opp mye raskere enn det gjødselkommisjonen sier.

Enkelte forskere mener at utvinningstoppen for fosforreservene ikke er mer enn noen tiår unna, opp mot 100 år. Det er veldig kort, sett i et geologisk perspektiv.

Dårlig fosforutnyttelse

I Norge, særlig langs kysten på Vestlandet og lenger nord, finner vi områder med stor husdyrproduksjon. Disse områdene har et overskudd av fosfor ettersom husdyrgjødsel inneholder mye fosfor.

Det er utfordrende å utnytte dette fosforet på en god måte.

Når det gjelder matkjedekretsløpet, samler matavfall og avløp opp mye fosfor, men utnyttelsen av fosforet her har foreløpig vært nokså begrenset ut fra plantetilgjengelighet og praktiske hensyn.

- Fosforutnyttelsen i Norge per i dag er med andre ord ikke optimal med tanke på at fosforreservene minker, sier Hanserud.

Gjenbruk av fosfor i avløp og andre tiltak

Forsker Ola Hanserud. (Foto: Bioforsk)

- Hva kan vi gjøre for å utnytte fosforreservene bedre?

- Det bør være mulig å utnytte fosfor i jord bedre gjennom jordkultur og planteforedling, sier Hanserud.

Han trekker i tillegg frem avfall fra sjømatproduksjon som en interessant fosforkilde.

Hanserud legger særlig vekt på mer effektiv gjenbruk av fosfor i organisk avfall og avløp som tiltak, og viser til flere metoder for resirkulering av fosfor i avløp.

– Man kan forbedre slamkvalitet og tilgjengelighet av fosfor i slam i eksisterende renseanlegg, skille ut fosfor i renseanlegg og også se på muligheter for oppstrøms kildeseparering i husholdningsavløp.

Hanserud påpeker at det sistnevnte må vurderes som et reelt alternativ, også i urbane områder. For å få det til etterlyser han flere demonstrasjonsanlegg i Norge slik at vi kan se hvordan det fungerer i vår kontekst.

– Fosfor er en begrenset ressurs som opplever stadig økt etterspørsel. Vi kan og bør ikke vente med å ta grep, sier Hanserud.

Powered by Labrador CMS