– Alt avhenger av prisen. Blir den nye teknologien billig, vil trafikantene i større grad velge bort kollektivtransport, sier TØI-forsker Jørgen Aarhaug. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Førerløse biler kan gi mer trafikk

Ny teknologi og førerløse biler kan føre til flere biler på veien i byene, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt. 

Mens regjeringen ikke vil ha flere biler i byområdene, kan teknologi som gjør sjåføren overflødig, gi motsatt resultat, melder NRK. Dette kommer fram i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Nye løsninger kan nemlig føre til at folk velger personbil i stedet for kollektivreiser.

– Alt avhenger av prisen. Blir den nye teknologien billig, vil trafikantene i større grad velge bort kollektivtransport, sier TØI-forsker Jørgen Aarhaug. Han sier rapporten inneholder verdifull informasjon for beslutningstakere, selv om det er stor usikkerhet knyttet til funnene.

Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne sier teknologiske nyvinninger er viktige for det grønne skiftet, men vil ha tydeligere grønne politiske valg.

– I stedet for å ruste opp jernbanen, styrke busstilbudet, gjøre gang- og sykkelveier trygge og sikre ladenett for elbiler over hele landet, bruker regjeringen penger på bredere motorveier som skaper mer farlig utslipp.

Morten Stordalen (Frp) i transportkomiteen på Stortinget avfeier kritikken.

– Vi tror at ny teknologi vil gjøre bilene mer utslippsfrie, og det er derfor vi jobber for å bygge ny og bedre vei – fordi det kommer til å bli flere biler med åra.

Powered by Labrador CMS