Om støy fra trafikk forstyrrer nattesøvnen din, er det ekstra ille for helsen din, ifølge en ny studie.
Om støy fra trafikk forstyrrer nattesøvnen din, er det ekstra ille for helsen din, ifølge en ny studie.

De som bor nær trafikk, har oftere tinnitus

For første gang er sammenhengen mellom veibråk og øresus påvist i forskning.

Du har lagt deg for kvelden. Utenfra hører du lyden av biler som kjører forbi. Det forstyrrer deg. Du får ikke sove og blir stresset.

Danske forskere har funnet ut at det er en sammenheng mellom tinnitus og trafikkstøyen folk hører i hjemmene sine.

Tinnitus kalles øresus på norsk. Det er lyd som bare du hører. Lyden kommer fra innenfra nervesystemet ditt. Det kan suse, bruse, frese, pipe, ringe eller plystre. Noen hører lyden i ett øre, andre i begge, ifølge helsenorge.no.

Noen har kronisk tinnitus, andre hører lyden innimellom.

Jo mer trafikkstøy folk ble utsatt for hjemme, jo større risiko hadde de for øresus.

Forskerne skriver at de er først ute med å påvise sammenhengen mellom øresus og veibråk.

Mer støy til tross for stortingsvedtak

Larm og lyd fra trafikk er den største kilden til støy for de fleste av oss.

Derfor bestemte Stortinget for 15 år siden at støyforurensningen skal ned.

Det har ikke gått så bra.

Det har faktisk gått motsatt vei av det politikerne vedtok. I dag er enda flere utsatt for støy enn før.

To millioner nordmenn hører trafikkstøy over 55 desibel der vi bor, ifølge SSB. Det er over anbefalt nivå.

Ifølge lovverket skal innendørs veibråk ikke overstige 42 desibel. Når støyen overstiger dette nivået, har Statens vegvesen og myndighetene plikt til å gjøre tiltak.

El-biler bråker ikke mindre enn bensinbiler. Det er dekkenes kontakt med veien som lager støyen, ifølge forskerne.
El-biler bråker ikke mindre enn bensinbiler. Det er dekkenes kontakt med veien som lager støyen, ifølge forskerne.

Jo mer trafikksus, jo mer øresus

Den nye studien hadde med informasjon om alle dansker over 30 år.

Forskerne koblet sammen ulike dataregistre. Hvor bor de? Hvor mye trafikkstøy er boligen deres utsatt for? Hvor mange har tinnitus?

Som i Norge lever mange dansker med trafikkstøy over akseptabel grense.

De som var mest utsatt for bråk, hadde oftest tinnitus.

Ti prosent av danskene har øresus, ifølge forskerne.

Det stemmer med tall over tinnitus i Norge. Noen studier viser enda høyere forekomst. En undersøkelse fra Trøndelag viser at hver femte person har øresus.

Noen er ekstra utsatt

Kvinner og folk med høy utdanning og inntekt hadde høyest risiko for øresus, ifølge den nye studien.

– Det kan skyldes at kvinner og de med høy utdanning oftere går til lege med helseproblemer. De krever kanskje også mer av undersøkelser og behandling, skriver forskerne i studien.

Svenske forskere har pekt på andre grupper. De som jobber i barnehage, er ekstra utsatt for tinnitus, viste deres studie. I tillegg er håndverkere og sjåfører blant yrkesgruppene som ofte har øresus.

Plagen øker med alderen, men også mange unge er utsatt. Høy musikk rett i øret i timesvis hver dag, kan føre til øresus.

Tinnitus kan også være en ettervirkning av Covid-19, ifølge en britisk studie.

Når øresusen forstyrrer søvnen, er det ekstra problematisk, mener de danske forskerne.

Inger Helene Venås er generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund.
Inger Helene Venås er generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund.

Trøtt og stresset av bråk

Om du ikke får sove, blir du stresset. Mangel på søvn og stress kan øke risikoen for tinnitus. Slik havner du i en negativ sirkel.

Det er opp til politikerne og byplanleggerne å gjøre noe med trafikkstøyen, mener forskerne. De kan for eksempel sette opp støyskjermer og redusere fartsgrensen om natten.

Selv kan du flytte soverommet ditt lengst mulig unna veien. Og du kan installere vinduer som demper lyden.

De fleste klarer å leve med øresus. Andre har store plager.

Det er gjort mange studier på behandling av tinnitus.

En metode er å lære folk å se bort fra lyden. Hørselvern og pauser fra lydene skal hjelpe. Terapi og motlyd er tiltak som hjelper mange.

For halvannet år siden åpnet Tinnitustelefonen.

Fagkunnskap mot øresus

Det er en gratis tjeneste fra Hørselhemmedes Landsforbund.

– Tjenesten skal gi førstehjelp mot tinnitusplager, skriver generalsekretær Inger Helene Venås, i en epost til forskning.no.

Innringerne får hjelp til å minske plagene og veiledning i å mestre øresusen.

Med tinnitus følger en rekke plager. De som ringer, forteller ofte om stress, søvnmangel, angst, hørselsutfordringer og slitenhet, ifølge Venås.

De kan også ha utfordringer med konsentrasjon, depresjon og andre psykiske vansker. De får ikke hjelpen og støtten de trenger.

– Det gis en mengde informasjon i løpet av samtalene. Hyppigst er kunnskap om tinnitus, konkrete mestringstilbud samt avspenningsteknikker, stress -og angstreduserende tiltak, forteller Venås.

Det første året var det 508 samtaler. Det var like mange menn som kvinner som ringte, de fleste i alderen 30 til 50 år.

Referanse:

Manuella Lech Cantuaria m.fl.: Transportation Noise and Risk of Tinnitus: A Nationwide Cohort Study from Denmark. Environmental Health Perspective, februar 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS