De norske forskerne fant at de som selv opplevde at de kunne forsvare seg mot mobbing, hadde mindre helseproblemer i form av angst enn personer som ikke klarte det. Men det gjaldt bare inntil et visst punkt. (Illustrasjonsfoto: g-stockstudio / Shutterstock / NTB scanpix)

Ingen klarer å «riste av seg» mobbing på jobben

En ny studie avliver myten om at noen er mer robuste enn andre mot mobbing på arbeidsplassen. 

Tidligere har norsk forskning vist at 135 000 norske menn og kvinner går rundt med selvmordstanker fordi de opplever at de blir mobbet på jobben. Dette skrev NRK om i 2015.

Det har blitt hevdet at mobbing handler mer om hvordan man tar det enn hvordan man faktisk har det.

Er noen mer robuste og sterkere og kan stå i en mobbesituasjon bedre enn andre?

Dette var forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen interessert i å vite noe om.

De tok kontakt med 739 norske arbeidstakere mellom 18 og 60 år som hadde vært utsatt for gjentatt mobbing på jobben de siste seks månedene. Disse ble bedt om å svare på et spørreskjema. 

Ikke forskjell på folk

Forskerne trodde før de startet studien at det var forskjell på folk. At noen faktisk er i stand til å forsvare seg mot krenkelser og trakassering på arbeidsplassen bedre enn andre.

De fant riktignok ut at de som selv opplevde at de kunne forsvare seg, hadde mindre helseproblemer i form av angst enn personer som ikke klarte det. 

Men det gjaldt bare inntil et visst punkt. Når mobbingen økte i intensitet, fikk de like sterke symptomer på angst som sine mindre robuste kolleger.

Grip inn uansett!

Morten Birkeland Nielsen er hovedforfatter av studien. Han mener at en viktig lærdom fra studien er at organisasjoner og arbeidsgivere ikke må unnlate å gripe inn i en mobbesak fordi de tror at den som blir utsatt er en «sterk og robust» person som vil kunne klare å håndtere trakasseringen selv.

Forskning.no har tidligere skrevet om at sjikane, sosial isolasjon eller andre overgrep på arbeidsplassen er ikke bare psykisk nedbrytende – det stresser også fysisk. Effekten kan være den samme som ved posttraumatisk stress.

Nielsen skriver på nettstedet til STAMI at det til enhver tid er rundt fem prosent av norske arbeidstakere som opplever at de blir mobbet på jobben. I tillegg er det nærmere 14 prosent som er utsatt for gjentatt krenkende og trakasserende handlinger uten at de sier at de vil si at handler om mobbing.

Seks måter kolleger reagerer på

En dansk studie som du kunne lese om på forskning.no i 2016 tar opp hvorfor vi ikke gjør noe hver gang vi ser at andre blir mobbet.

Det finnes seks typiske måter kollegaer reagerer på når de blir vitne til mobbing på arbeidsplassen, mener de danske forskerne.

Hvordan reagerer du når en kollega blir mobbet? Kanskje passer du en av de seks typene som forskerne tegner opp i denne studien.

 

Referanse:

Nielsen, Morten Birkeland, mfl:  Does ability to defend moderate the association between exposure to bullying and symptoms of anxiety? Frontiers in Psychology, November 2017

Powered by Labrador CMS