Smertepasienter føler at de faller mellom to stoler, for helsepersonell forstår ikke deres behov for å være i jobb, og NAV forstår ikke lidelsen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Smertepasienter ønsker ikke å nave

Personer med kroniske smerter blir ofte navere, selv om de ønsker å jobbe.

Mennesker som plages med kroniske smerter er ofte helt eller delvis ute av arbeidslivet.

– Men vår studie viser at de ønsker å ha et arbeid å gå til, sier førsteamanuensis Gudrun Nilsen ved Institutt for helse og omsorgsfag ved UiT – Norges arktiske universitet.

Studien hun viser til involverte 20 personer med kroniske smerter i Finnmark og Nord-Troms. Deltakerne hadde alle sammen fått livet endret på grunn av smertene sine, og de gikk helt eller delvis på trygd.

Ønsker å være til nytte

– Denne pasientgruppen ønsker ikke å være avhengige av NAV, de ønsker å normalisere livet sitt ved å jobbe – føle at de er til nytte, beskriver Nilsen.

Problemet er, ifølge deltakerne i studien, at verken NAV eller helsetjenesten hjelper smertepasienter med å finne et arbeid som passer for dem. Dermed føler pasientene at de faller mellom to stoler, for helsepersonell forstår ikke deres behov for å være i jobb, og NAV forstår ikke lidelsen.

– Det viser seg at mange smertepasienter som møter opp hos NAV kun blir henvist til en PC med beskjed om å søke etter jobber selv, og helsepersonell er som oftest mest opptatt av smerten og diagnosen, utdyper Nilsen.

Myter med selvmotsigelse

Personene i studien var alle i yrkesaktiv alder, og alle poengterte at for dem var det å ha en jobb sentralt for å ha et normalisert liv. Likevel måtte de gå arbeidsledige.

– Mange tror at personer med kroniske smerter ikke er motiverte til å jobbe, men studien viser at det er på tide å sette et spørsmålstegn ved denne myten. Pasientene vil jobbe, men de opplever at det er liten interesse for å få dem ut i arbeid.

Fysisk aktivitet hjelper

I studien så Nilsen også på hvordan personer som lever med kroniske smerter mestrer hverdagen, og det viste seg at fysisk aktivitet var noe av det som hjalp dem best.

– Pasientene mener bevegelse, helst å gå tur i fjellet, er rene medisinen mot smertene, men dette blir ofte sett på som problematisk, sier Nilsen.

Det er nemlig ikke helt anerkjent av samfunnet at folk som er sykmeldte/uføretrygdede er ute og gjør fysiske aktiviteter.

– Det blir ikke akseptert. Mange mener nok at dersom man er syk, så skal man holde seg hjemme, ikke fly rundt i fjellene. Sannheten er at personer som sliter med mye smerter i kroppen får det bedre dersom de ikke sitter stille inne, sier Nilsen.

Powered by Labrador CMS