Mediedekningen er overveldende positiv til eldre arbeidstakere. Men speiler den virkeligheten? Dette ble diskutert på et seminar i Oslo denne uka. Her medieforsker Nanna Alida Grit Fredheim ved Kristiania.

Mediene skriver nesten aldri om alders­diskriminering

Eldre arbeidstakere blir svært sjelden omtalt i pressen. I den grad de blir det, blir de oftest omtalt som «superseniorer». Svært få artikler handler om negative hendelser eller dårlige holdninger til eldre.

Medieforskeren Nanna Alida Grit Fredheim ved Kristiania har undersøkt hvordan norske, redaksjonelle nyhetsmedier omtaler eldre arbeidstakere.

– Generelt vet vi at eldre ofte glimrer med sitt fravær i media. Andre undersøkelser har vist at det er relativt få eldre kilder i pressen.

Dette er en trend som har fortsatt, kan hun nå konkludere med.

Stoff om eldre arbeidstakere har ikke blitt mer populært. Det skrives nå enda mindre om temaet enn før.

Dette viser en sammenlikning hun har gjort av en tidligere undersøkelser om samme tema i 2009.

Heller ikke i sosiale medier

Hun har også sett på sosiale medier.

De benyttes i svært liten grad av interesse- og nyhetsorganisasjoner til å rette oppmerksomhet rundt eldre arbeidstakere, finner hun.

Av mer enn 100.000 poster omtalte totalt kun ti eldre arbeidstakere.

Undersøkelsen Kristiania har gjort på oppdrag for Senter for seniorpolitikk har blitt utført i perioden 2019-2021. Mediedekningen ble kartlagt ved hjelp av mediearkivet Retriever.

Men utfordringene er der

Kun 5 prosent av nyhetsoppslagene omtaler juridiske konflikter i arbeidslivet knyttet til alder.

«Seniorer er en ressurs» er for eksempel overskriften i en rekke kommentarer og ledere i flere medier. Eldre arbeidstakere er også «trygge», «omstillingsdyktige» og «attraktive» arbeidstakere, ifølge mediene.

Denne mediedekningen står litt i kontrast til forskningen, mener Fredheim.

Undersøkelser viser at mange eldre blir utsatt for aldersdiskriminering i arbeidslivet. Det er også vanskeligere for middelaldrende og eldre å få ny jobb, viser forskningen.

– Vi må snakke mer om eldrefobien i samfunnet. Dette sa samfunnsforskeren Anne Skevik Grødem i et intervju til forskning.no i 2021. Grødem trekker fram at det nå finnes en rekke studier som viser at eldre mennesker faktisk blir utsatt for diskriminering.

Oftest «gladsaker»

De fleste artikler handler om eldre arbeidstakere som står fram og forteller sin historie om arbeidslivet.

Artiklene er oftest vinklet som en «gladsak».

Tittel og ingress handler om at folk har fått jobb etter fylte 50 år eller har gått av med pensjon etter å ha jobbet lenge.

Lenger ned i artikkelen kommer det ofte mer negative aspekter fram. For eksempel at vedkommende har vært utsatt for aldersdiskriminering eller føler seg presset til å ta ut sluttpakker.

Presses ut av sluttpakker

Fredheim fortalte om de nye funnene på et seminar i Oslo denne uken.

Der var også lederen av Norsk Journalistlag (NJ), Dag Idar Tryggestad.

Han forteller at mange av hans eldre medlemmer har opplevd å bli oppsøkt på sitt kontor og oppfordret til å ta sluttpakke. Enten fordi mediehuset vil få ned andelen ansatte eller for at bedriften ønsker å satse på noe yngre og mer spennende og trenger ny kompetanse. Dette presset starter allerede fra 55-årsalderen, sier han.

I et par år har dette presset ikke vært så sterkt på grunn av god økonomi i mediehusene. Men nå er det tilbake, mener han.

Senest i fjor fikk alle ansatte i Aller Media og Dagbladet over 60 år tilbud om sluttpakker, skriver Journalisten. Dette ble omtalt som «god seniorpolitikk».

Hvorfor er dette interessant å studere?

Nyhetsdekningen av eldre arbeidstakere kan bidra til å opprettholde eller forsterke stereotypiske holdninger om denne gruppa, mener Fredheim.

Studier har vist at stereotypiske presentasjoner i media kan påvirke holdningene til dem i arbeidslivet, viser forskning.

Andre studier viser at alderstereotypier kan påvirke hvor tilfredse de eldre selv blir med jobben sin.

Det kan til og med bli selvoppfyllende profetier fordi de eldre tar til seg fordommene. Det påvirker hvordan de opplever seg selv.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilde:

Nanna A.G Fredheim: Eldre arbeidstakere i media. Kristiania Rapport 2022/03 Rapporten kan lastes ned her.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS