Antallet demente i verden vil øke. Men det er ikke her i Europa den største økningen skal finne sted, ifølge ny forskning.
Antallet demente i verden vil øke. Men det er ikke her i Europa den største økningen skal finne sted, ifølge ny forskning.

Antall demente i verden kan tredobles innen 2050

150 millioner mennesker kan være demente om tredve år, advarer forskere.

Hvis vi ikke gjør noe, vil trolig mange flere av oss bli demente. Det mener en gruppe forskere som jobber med global helse .

Verden vil gå fra dagens 57 millioner med demens, til over 150 millioner, ifølge deres beregninger.

Tallene er hentet fra The Global Burden of Disease (GBD) Study som undersøker alt fra kreft til demensforekomst i 204 av verdens land og territorier.

I Norge har vi i dag 101.000 mennesker som lever med en form for demens. Dette tallet kan dobles innen 2050, ifølge Folkehelseinstituttets egne beregninger.

Definisjonen på demens er at du har en hjernesykdom som medfører kognitiv svikt, som gjør at du ikke er i stand til å ta vare på deg selv. Den mest vanlige årsaken til demens er Alzheimers sykdom, som står for 60-70 prosent av all demens, ifølge FHI.

Fire faktorer vi må jobbe med

Det er fire faktorer som leder til økt forekomst av demenssykdommer i verdens befolkning, ifølge forskerne.

Disse er lav utdanning, overvekt, røyking og høyt blodsukker. Alle disse faktorene er med på å utvikle demenssykdommer hos pasienter.

40 prosent av alle demens-tilfeller mulige å motarbeide, ifølge en rapport av the Lancet Commission. Dermed er demens noe annet enn et uunngåelig symptom på å bli eldre.

Beregningene fra GBD-studien tilsier at økende tilgang på utdanning kan bremse forekomsten av demenssykdommer med 6 millioner tilfeller årlig.

Det positive blir imidlertid undergravd av 7 millioner potensielle forekomster som konsekvens av overvekt, røyking og høyt blodsukker.

– Selv moderate fremskritt i å motvirke demens eller å sakke sykdommenes fremgang vil betale seg tilbake mange ganger. For å ha størst effekt må vi redusere eksponeringen mot de fremste faktorene i hvert land, sier forskningsleder Emma Nichols ved University of Washingtoni en pressemelding.

– For de fleste vil dette bety å skalere opp lokale, passende, lav-kostnads tiltak som støtter sunnere dietter, mer fysisk aktivitet, det å få folk til å slutte å røyke og økt tilgang til utdanningstilbud, sier Nichols.

Midtøsten og Afrika truffet hardest

Her i Europa er det regnet med en vekst i antallet demente på 74 prosent innen 2050. I høy-inntektslandene i stillehavs-Asia vil det være en 53 prosent økning.

Men det er i Nord-Afrika og Midtøsten og i Afrika sør for Sahara forskerne forutser den største veksten.

Der anslår de en total vekst på 367 prosent. Noen av tallene er ekstreme. Forskerne forventer en vekst på 1926 prosent i Qatar, 1795 prosent i De forente arabiske emiratene og 1084 prosent i Bahrain. I motsetning anslår de kun en 27 prosent økning i antall demente i Japan, og 62 prosent i Sverige.

I Afrika sør for Sahara mener studieforfatterne at det er befolkningsveksten som er de fremste årsakene til økningen i antallet demente. I dag er det kun snakk om 660.000 mennesker, men tallet vil stige til mer enn 3 millioner i 2050.

Land som Djibouti, Etiopia og Sør-Sudan vil se voldsom vekst, med henholdsvis 473 prosent, 443 prosent og 396 prosent økning anslått av forskerne.

Forskerne i studien fastslår at denne økningen er størst i land med liten eller mellomstor inntekt. Disse landene har ofte stor befolkningsvekst. I tillegg har de mange røykere og lite utbredte utdanningstilbud.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS