Nordiske menn er mye mer involvert i familieliv enn menn sør og øst i Europa. Er det dette som gjør dem lykkeligere? (Foto: Shutterstock)

Nordiske menn blir lykkeligere av familieliv

Men slik er det ikke over alt i Europa, ifølge ny studie.

Den svenske forskeren Michael Nordenmark har studert data fra den internasjonale studien International Social Survey Program (ISSP).

Dette er en studie som gjennomføres årlig i 40 industrialiserte land.

Sosiologen ved Mittuniversitetet i Sverige har konsentrert seg om den delen som fokuserer på familie og kjønnsroller i 22 av landene i undersøkelsen.

Der blir det blant annet spurt om en generell opplevelse av lykke. Deltakerne blir også spurt om hvor tilfreds de er med sitt familieliv kontra sitt arbeidsliv og hva det betyr for deres lykke. 

Generelt mer lykke i Norden

Generelt oppgir den nordiske mannen at han er lykkeligere enn den søreuropeiske eller østeuropeiske mannen.  

Han finner en noe svakere sammenheng mellom jobbtilfredshet og lykke blant menn i Norden enn i de andre landene.

I land med større kjønnsforskjeller, for eksempel Spania og Frankrike og land i Øst-Europa, henger derimot familieliv og lykke svakere sammen for menn.

Nordenmark sier i en pressemelding at det kan ha sammenheng med at menn i Norden er mye mer delaktig i familielivet. Generelt finner han større opplevelse av lykke og tilfredshet i de landene hvor likestillingen har kommet langt. Det gjelder både blant kvinner og menn.

Viktige med nære relasjoner – og penger

Den norske professoren i statsvitenskap, Ottar Hellevik, har forsket på lykke i et stort intervjuprosjekt i Norsk Monitor.

I boka «Jakten på den norske lykken», som kom ut 2008, konkluderer han med at de som er tilfreds med sine nære relasjoner, bor sammen med familien, opplever egen helse som god og er fornøyde med samfunnet, er de som opplever seg som mest lykkelige.

Hellevik fant også at penger betyr noe for lykkefølelsen. Dårlig inntekt og utilfredshet med egen økonomi er nok mindre utbredt i Norden enn mange andre steder i Europa.

Svakheter med analysen

Michael Nordenmark påpeker i den vitenskapelige artikkelen at analysen hans har sine svakheter.

Det er for eksempel store forskjeller i levestandard og sosialpolitikk mellom de landene 22 landene som er med i hans studie.

Andre individuelle faktorer, som for eksempel status på arbeidsmarkedet og helse, er heller ikke studert.

Barnløse 20-åringer er mest lykkelige

Forskere er altså stort sett enige om at familie og nære relasjoner er bra for lykkefølelsen.

Men en studie som forskning.no tidligere har omtalt tyder på at det ikke er småbarn som gjør folk lykkelige.

Der finner forskerne at småbarnsforeldre ikke er spesielt lykkelige, til tross for at de hadde et stort ønske om å få barn.

Joar Vittersø, som har forsket på lykke i mange år, mener at det er 20-åringen som er de mest lykkelige. Når de får barn, går det nedover med lykken.

Lykkefølelsen avtar med alderen, også ifølge Ottar Hellevik. Men vi kan trøste oss med at han også finner at tilfredsheten stiger jo eldre vi blir.

Kilde: 

Nordenmark, Mikael: The importance of job and family satisfaction for happiness among women and men in different gender regimes, Societies, desember 2017

Powered by Labrador CMS