Små vakt-krabber lever blant visse typer koraller. De jager unna andre skadedyr, som kan være farlige for korallene. (Foto: Wikimedia commons/Philippe Boujon)

Korallrev har krabbe-vakthold

Små krabber holder glupske sjøstjerner unna.

Korallrev utsettes stadig for nye farer. Forandringer i temperatur, forurensning og overfiske er bare noen av faktorene som kan være skadelig for de skjøre skapningene.

Samtidig vet vi at revene er viktige for både mennesker og andre dyr. De beskytter blant annet mot storm og bølgeskader og er essensielle for å opprettholde havets artsmangfold.

Men noen korallrev greier seg bedre enn andre. I Fransk Polynesia har revene utviklet et unikt samarbeid med ivrige krabber på utsikt etter kost og losji.  

I krig med tornekroner

I en studie nylig publisert i PeerJ, viser en gruppe forskere hvor viktig samarbeidet mellom koraller og vaktkrabbene fra Trapeziidaefamilien er i områdene rundt øya Moorea.

Forskerne så at uten hjelp fra krabbene, ville korallene risikert store skader.

De små vokterne lever blant visse typer koraller og spiser vevrester. Det viser seg at de er sterkt engasjerte beboere, som ikke er spesielt interesserte i å dele hjemmet sitt med uvedkommende.

Sjøstjerner er nemlig også tiltrukket til mangfoldet i revene. Men noen sjøstjernearter som tornekronen, forsyner seg for grovt fra polyppene, enkeltindividene som utgjør korallene. Etter at sjøstjernen har spist ferdig, er det ikke stort annet enn et hvitt skjellet som gjenstår.

Spist over natten

Sjøstjernen, tornekrone, etterlater et tomt skjelett etter å ha spist seg mett på korallen. (Foto: Jenna Moore)

Tornekronene hadde en enorm vekst mellom 2008 og 2009, noe som kunne være en potensiell trussel for artene i områdene rundt Moorea.

I et forsøk på å undersøke i hvilken grad artene påvirker hverandre, ble krabbene fjernet fra korallene i et lite område hvor sjøstjernene spredte seg. Noen av korallene ble oppspist i løpet av natten.

- Tilsynelatende små forskjeller i krabbenes forsvar kan ha stor påvirkning på korallenes overlevelse, sier Jenna Moore, én av forskerne bak studien, i en pressemelding.

- Dette er et eksempel på hvordan biologisk mangfold er avgjørende når det kommer til vern av rev-miljøene og de essensielle resursene de gir for tusenvis av arter, inkludert mennesker, påpeker Seabird McKeon, som også jobbet med denne studien.

Referanse:

McKeon, S.C. og Moore, J.M. Species and size diversity in protective services offered by coral guard-crabs. PeerJ (2014)

Powered by Labrador CMS